دوشنبه 07 فروردین، 1402

کدخبر: 13447 13:17:59 1394-03-30
74 گونه جانوری و گیاهی در ایران در معرض خطر انقراض

74 گونه جانوری و گیاهی در ایران در معرض خطر انقراض

دسته‌بندی: بدون دسته‌بندی
74 گونه جانوری و گیاهی در ایران در معرض خطر انقراض

74 گونه جانوری و گیاهی در ایران در معرض خطر انقراض

دسته‌بندی: بدون دسته‌بندی

 بهره‌وری کشاورزی درایران نصف کشورهای توسعه یافته است

گروه تولید

بانک جهانی سرانه مصرف انرژی در ایران را سالانه معادل ۲۸۱۳کیلوگرم نفت برآورد و در مورد بخش کشاورزی اعلام کرد بهره وری کشاورزی در ایران نصف کشورهای توسعه یافته است.

بانک جهانی در گزارشی نوشت کل زمین های کشاورزی در ایران معادل 30 درصد زمین های این کشور است که البته تنها 19 درصد از کل زمین های کشاورزی در ایران به صورت آبیاری کشت می شود.

بر اساس این گزارش بهره وری کشاورزی در ایران بسیار پایین است به طوری که میزان برداشت محصول در ایران حدود نصف کشورهای توسعه یافته و همچنین کمتر از متوسط خاورمیانه است. در ایران در هر هکتار 2346 کیلو محصول برداشت می شود در حالی که این رقم برای کشورهای توسعه یافته 4391 کیلو و در خاورمیانه 2561 کیلو است.

بانک جهانی سطح منطقه جنگلی ایران را معادل 6.8 درصد کل سطح زمینی ایران دانسته و اعلام کرده است که 7.2 درصد از مناطق سرزمینی ایران به عنوان مناطق حفاظت شده تعیین شده است.

بر اساس آمار بانک جهانی 74 گونه جانوری و گیاهی در ایران در معرض خطر انقراض قرار دارند که از این رقم 17 گونه پستاندار،‌ 17 گونه پرنده، 37 گونه ماهی و 3 گونه نیز گیاهی است.

کل صید ماهی در ایران سالانه 885 هزار تن اعلام شده است. صید ماهی در ایران طی سال های 1990 تا 2013 به طور متوسط سالانه 3.7 درصد رشد داشته است که بیشتر از میزان رشد صید ماهی در کشورهای توسعه یافته و متوسط خاورمیانه بوده است. متوسط رشد صید ماهی در کشورهای توسعه یافته و کشورهای خاورمیانه ای طی این مدت به ترتیب 1.6 درصد و 3 درصد اعلام شده است.

بانک جهانی در بخش دیگری از گزارش خود به مصرف انرژی در ایران اشاره کرده و سرانه مصرف انرژی در ایران را سالانه معادل 2813 کیلوگرم نفت برآورد کرده است. این رقم دو برابر متوسط مصرف انرژی در خاورمیانه و همچنین بسیار بیشتر از سرانه مصرف انرژی در کشورهای توسعه یافته است.

سرانه مصرف انرژی در کشورهای توسعه یافته معادل 1893 کیلو نفت و این رقم برای خاورمیانه معادل 1376 کیلو نفت برآورد شده است.

بر اساس این گزارش سرانه انتشار گازهای گلخانه ای در ایران 7.7 تن در سال است و این رقم برای کشورهای توسعه یافته 5.4 تن و برای خاورمیانه 3.9 تن است.

  • دیدگاهی برای این نوشته ثبت نشده است.
  • افزودن دیدگاه


JahanEghtesadNewsPaper

جستجو


  |