یکشنبه 02 مهر، 1402

آرشیو دسته: سرمقاله


برنامه هفتم توسعه: کدام توسعه؟!

10:03:00 1402-06-26

هاشم اورعی، دانشگاه صنعتی شریف، برنامه هفتم توسعه، رشد اقتصادی، درآمد سرانه، اخبار روز، جهان اقتصاد

چالش ها وپیش نیازهای تحول و توسعه در اقتصاد روستایی

12:00:00 1402-06-12

سیاست گذاری، سرانه تولید، روستا، کوروش جوادی پاشاکی، ساسان فرجی هرمزی، دانشگاه آزاد اسلامی، مناطق محروم، اخبار روز، جهان اقتصاد

توافق بزرگ

10:09:00 1402-06-05

هاشم اورعی، توافق بزرگ، انرژی، صادرات، دلار، بحران انرژی، حکمرانی، توسعه اقتصادی، سرمایه گذاری، اخبار روز، جهان اقتصاد

"هنر دیپلماسی"

12:38:00 1402-05-28

دیپلماسی، هاشم اورعی، نظم جهانی،آسیا،آفریقا،جنگ سرد، آمریکا، اقتصاد، منافع ملی، اروپا، کشاورزی، دلار، اخبار روز، جهان اقتصاد

توسعه و عینیت گرایی

14:29:00 1402-05-23

عینیت گرایی، ذهنیت گرایی، مدل های ذهنی، رهبر، مدیر، سیستم، اخبار روز، جهان اقتصاد،

از تجدیدی تا مردودی!

16:25:00 1402-05-18

هاشم اورعی، دانشگاه، صنعتی شریف، نیروگاه، انرژی، مدیریت، اخبار روز، جهان اقتصاد

تولید فناورانه افق گشای توسعه صنعتی

10:09:00 1402-05-04

علی دماوندی کناری، تولید فناورانه، صادرات صنعتی، اشتغالزایی، سرمایه، دانش، رقابت پذیری، اخبار روز، جهان اقتصاد

سیاست ارزی صحیح کدامست؟

13:31:00 1402-04-31

سیاست های ارزی، رژیم های ارزی، تجارت خارجی، بازارهای مالی، اقتصاد کلان، تورم بالا، ثبات پولی، کنترل تورم، پول ملی، دلار، اخبار روز، جهان اقتصاد

انشایی دیگر با عنوان برنامه!

11:29:00 1402-04-11

هاشم اورعی، انرژی، وزارت نیرو، ناترازی، اخبار روز، جهان اقتصاد

مغالطه تورمی!

10:34:00 1402-04-09

نظام بانکی، کالای مصرفی، تورم، کسری بودجه، سرکوب قیمت ها، قیمت گذاری، اخبار روز، جهان اقتصاد

ضابطهِ توسعهِ صنعتی

09:44:00 1402-04-03

توسعه صنعتی، تامین مالی، برگشت سرمایه، منابع مالی، بودجه، اخبار روز، جهان اقتصاد

مُسَکن‌های مخرب برای مَسکن

14:03:00 1402-03-29

کیانوش درویشی، بحران مسکن، قیمت مسکن، اجاره بها، حلبی آباد، قیمت گذاری دستوری، مسکن مهر، نهضت ملی مسکن، حاشیه نشینی، مسکن اجتماعی، مسکن امید، اخبار روز، جهان اقتصاد

«تا کی؟!»

14:55:00 1402-03-20

هاشم اورعی، انرژی، شرکت ملی نفت، دلار، صادرات، اخبار روز، جهان اقتصاد

پول ریشه تورم است!

00:01:00 1402-03-07

حسن عباسی، پول، تورم، اخبار روز، جهان اقتصاد

داستان تورم وطنی

10:01:00 1402-02-30

تیمور رحمانی، اقتصاد ایران، ارز ترجیحی، جهش تورمی، نرخ تورم، اخبار روز، جهان اقتصاد

JahanEghtesadNewsPaper

جستجو


  |