پنج شنبه 13 بهمن، 1401

کدخبر: 193628 08:09:48 1401-06-10
نتیجه پانزدهمین هفته عرضه اوراق بهادار دولتی منتهی به مورخ ۱۴۰۱/۶/۹

نتیجه پانزدهمین هفته عرضه اوراق بهادار دولتی منتهی به مورخ ۱۴۰۱/۶/۹

دسته‌بندی: بدون دسته‌بندی
نتیجه پانزدهمین هفته عرضه اوراق بهادار دولتی منتهی به مورخ ۱۴۰۱/۶/۹

نتیجه پانزدهمین هفته عرضه اوراق بهادار دولتی منتهی به مورخ ۱۴۰۱/۶/۹

دسته‌بندی: بدون دسته‌بندی

به گزارش جهان اقتصاد به نقل از شبکه اخبار اقتصادی و دارایی ایران(شادا)، در ادامه اقدامات وزارت امور اقتصادی و دارایی برای تأمین مالی اقتصاد کشور با هدف کاهش تبعات تورمی، خزانه‌داری کل کشور در سال جاری نسبت به انتشار و عرضه اوراق بهادار دولتی با استفاده از روش‌های مختلف از جمله انتشار اسناد خزانه اسلامی و برگزاری پانزده هفته عرضه اوراق بدهی میان بانک‌ها، موسسات اعتباری غیربانکی و نهادهای مالی فعال در بازار سرمایه (از قبیل صندوق‌های سرمایه‌گذاری و شرکت‌های تأمین مالی) و یک مرحله پذیره نویسی اوراق از طریق کارگزاری بانک مرکزی و سیستم مظنه یابی شرکت مديريت فناوری بورس تهران اقدام نمود.

بر اساس این گزارش حسب تصمیمات اتخاذ شده در راستای تأمین مالی بهینه، پانزدهمین هفته عرضه اوراق بدهی برگزار شد که پس از اخذ سفارش‌های خرید اوراق از متقاضیان یادشده در سامانه‌های بازار بين‌بانکي کارگزاری بانک مرکزی و مظنه‌يابي شرکت مديريت فناوری بورس تهران مجموعاً مبلغ 2.299میلیارد تومان اوراق به صورت نقدی به شرح جدول شماره (1) به فروش رسید.

جدول شماره (1)؛ مشخصات فروش نقدی در پانزدهمین هفته عرضه اوراق بدهی دولت در تاریخ 1401/06/08

شرحنماد معاملاتیسررسید اوراقمبلغ عرضه
 (میلیون ریال)
نرخ اسمی اوراقنرخ بهره موثر اوراقمتقاضیانمبلغ کل فروخته شده
 (میلیون ریال)
عرضه اوراق مرابحه عاماراد107مهر 140318.858.06418%22%بازار سرمایه5.518.608
اراد109مهر 14027.876.12821.58%بازار پول7.695.371
اراد111دی 140220.000.00021.59%بازار پول972.420
بازار سرمایه5.063.476
اراد112تیر140440.000.00022.29%بازار سرمایه3.743.379
جمع کل فروش86.734.192 22.993.254

ماخذ: مرکز مدیریت بدهی‌های عمومی و روابط مالی دولت/ خزانه‌داری کل کشور

این گزارش می‌افزاید، با احتساب مبلغ مندرج در جدول فوق، تاکنون مجموعاً  36.164 میلیارد تومان از طریق انتشار اوراق نقدی، حدود 35 درصد از طریق بازار پول و 65 درصد از طریق بازار سرمایه تأمین مالی شده است.

این گزارش خاطر نشان می‌سازد، علاوه بر مبالغ فوق‌الذکر مبلغ 35,000 میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی نیز، منتشر شده که به مرور توسط دستگاه‌های اجرایی به گیرندگان واگذار خواهد شد. با احتساب اسناد خزانه اسلامی، مجموع عملکرد انتشار (اعم از نقدی و غیرنقدی) تا تاریخ فوق‌الذکر معادل 71.164 میلیارد تومان است که جزئیات آن در جدول شماره (2) ذیل ارائه می‌شود:

جدول شماره (2)؛  جزییات عملکرد انتشار اوراق مالی اسلامی در سال 1401

گزارش اوراق مالی اسلامی تا تاریخ 1401/06/09 مبالغ به میلیارد ریال
شرحتاریخ فروش نقدیاوراق نقدیاوراق غیر نقدیجمع کل
نرخ میانگین وزنی بهره موثر هر هفتهبازار پولبازار سرمایهجمعاسناد خزانه اسلامی
انتشار اوراق مالی اسلامی از ابتدای سال تا 1401/03/020000150.000150.000
هفته اول1401/03/0321.69%2.98429.70432.688032.688
هفته دوم1401/03/1021.69%17.88612.17730.063030.063
هفته سوم1401/03/1821.81%10.62116.92527.546027.546
هفته چهارم1401/03/2421.56%12.6728.59821.270021.270
هفته پنجم1401/04/3121.71%9.7549.81819.572019.572
هفته ششم1401/04/0721.76%12.68615.99728.683028.683
هفته هفتم1401/04/1521.73%6.83325.63132.464032.464
هفته هشتم1401/04/1818%*022.00022.000 22.000
1401/04/2121.82%04.8704.870150.000154.870
هفته نهم1401/04/2821.92%08.2938.29308.293
هفته دهم1401/05/0421.91%04.6294.62904.629
هفته یازدهم1401/05/1121.53%30.5381.50232.040032.040
هفته دوازدهم1401/05/1921.71%01.6671.66750.00051.667
هفته سیزدهم1401/05/2521.78%10.24826.03836.286036.286
هفته چهاردهم1401/06/0122.09%5.07831.50736.585036.585
هفته پانزدهم1401/06/08%21.588.66814.32522.993022.993
جمع کل انتشار/ عرضه اوراق127.968233.681361.649350.000711.649
* نرخ سود اسمی اوراق متعهد پذیره نویسی

ماخذ: مرکز مدیریت بدهی‌های عمومی و روابط مالی دولت/ خزانه‌داری کل کشور

شایان ذکر است در مقابل مبلغ تامین شده از طریق انتشار اوراق نقدی در سال 1401 به مبلغ 36.164 میلیارد تومان، مبلغ 80.064 میلیارد تومان توسط خزانه‌داری کل کشور به شرح جدول ذیل برای تسویه اصل و سود اوراق در سال جاری پرداخت شده است که بر همین اساس مجموع نقدینگی جذب شده توسط دولت از طریق انتشار اوراق نقدی منفی می‌باشد.

تامین مالی دولت از طریق فروش اوراق نقدی از بازار پول و سرمایه از ابتدای سال تا تاریخ 1401/06/09

شرحمبلغ پرداختی (میلیارد ریال)
پرداختی بابت اصل اوراق588.238
پرداختی بابت سود اوراق212.406
جمع کل پرداختی بابت اصل و سود800.644
تامین مالی دولت از طریق فروش اوراق نقدی(361.649)
خالص برداشت دولت از بازار پول و سرمایه(438.995)

ضمناً در هفته آتی نسبت به فروش اوراق به شرح جدول ذیل اقدام می‌شود:

نماد معاملاتیتاریخ سررسیدتعدا ورقه(ورقه یک میلیونی ریالی)
اراد107مهر 140313.071.054
اراد111دی 1402                         13.792.913
اراد112تیر 140435.997.670
جمع کل62.861.637

در پایان اضافه می‌نماید علاوه بر مبالغ منتشره اوراق مالی اسلامی (از جمله اوراق مرابحه عام و اسناد خزانه اسلامی) به مبلغ 78.700 میلیارد تومان از ابتدای سال تاکنون، تا پایان سال‌جاری نیز نسبت به انتشار مبلغ 39.300 میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی اقدامات لازم صورت می‌یابد. مزید اطلاع ظرفیت‌های قانونی سال 1401 برای انتشار اوراق مالی اسلامی توسط دولت مبلغ 118.000 میلیارد تومان می‌باشد.

  • دیدگاهی برای این نوشته ثبت نشده است.
  • افزودن دیدگاه


JahanEghtesadNewsPaper

جستجو


  |