شنبه 15 بهمن، 1401

کدخبر: 9929 14:26:38 1393-11-14
انتقاد از سهم اندک معدني ها در اتاق

انتقاد از سهم اندک معدني ها در اتاق

دسته‌بندی: بدون دسته‌بندی
انتقاد از سهم اندک معدني ها در اتاق

انتقاد از سهم اندک معدني ها در اتاق

دسته‌بندی: بدون دسته‌بندی

محمد رضا بهرامن با انتقاد از رشد ناچيز بودجه اکتشافات معدني در لايحه بودجه سال 94

کل کشور، گفت: بخش معدن در بودجه سال آينده با موانع و مشکلاتي مواجه است، ضمن اينکه توسعه صندوق فعاليت‌هاي معدني از جمله درخواست‌هاي فعالان بخش معدن است که بايد در بودجه 94 مورد توجه واقع شود‎.‎
نايب رييس خانه معدن تصريح کرد: البته بودجه اکتشافات معدني در لايحه سال 94 ، 5 درصد رشد داشته است اما اين بودجه نسبت به نرم هاي جهاني، بسيار ناچيز است و همين ناکافي بودن منابع مالي، مانع از توسعه اين بخش مي شود‎.‎
وي در پاسخ به اين پرسش که اتاق هاي بازرگاني تا چه ميزان در پاسخگويي به مطالبات فعالان اقتصادي موفق بوده اند، بيان کرد: نمي توان اظهار نظر جدي درباره عملکرد اتاق‌هاي بازرگاني ارايه داد، به اين دليل که شرايط کشور در طول سالهاي اخير عادي نبوده، البته اتاق‌هاي بازرگاني بايد برنامه يا استراتژي معيني براي يک دوره چهار ساله ارايه داده و خود را با برنامه هاي کلان اقتصادي کشور تطبيق دهند‎.‎
نايب رئيس خانه معدن با بيان اينکه بخش کشاورزي در اتاق بازرگاني تهران 6 کرسي و معدن 4 کرسي را به خود اختصاص خواهد داد، گفت: متاسفانه جاي تعجب است که چرا فضاي بخش معدن با توجه به تاثيرگذاري بيشتر در اقتصاد کشور نسبت به بخش کشاورزي، تعداد کرسي کمتري را در اتاق بازرگاني دارد، البته پيشنهاد خود را در لايحه حمايت از توليد در اتاق تهران 7 نفر و در شهرستان ها 4 تا 5 نفر از بخش معدن را به مجلس ارايه داده ايم و اميدواريم در صحن علني مجلس تصويب شود‎.‎
وي سپس گفت: اعضاي هيات نمايندگان اتاق بازرگاني بايد تشکل‌گرا باشند و از دل تشکلها بيرون آمده باشند و اگر اعضاي اتاق با نگاه تشکلي به موضوعات و مشکلات اقتصادي نگاه نکنند به طور قطع نگاه بنگاهي در آنها تقويت خواهد شد‎.‎
وي تاکيد کرد: تجديد حيات اقتصادي کشور و فعاليت‌هايي که در اتاق فعلي صورت گرفته بايد در اتاق آينده نيز ادامه يابد، مشاوره امين و صادقانه از مهمترين وظايفي است که اعضاي اتاق آينده بايد به آن وفادار باشند بنابراين تغيير ترکيب هيات کنوني نيز دور از انتظار نخواهد بود‎.‎نايب رئيس خانه معدن افزود: ساختار اتاق هاي بازرگاني نيازمند اصلاح است که بايد با تعامل، همفکري و تعادل در قالب يک استراتژي چهارساله صورت گرفته و مباني فعاليت اعضاي اتاق بازرگاني بايد توسعه محوري در بخش کلان اقتصادي کشور باشد، البته توسعه اجتماعي نيز بايد مورد توجه واقع شود‎.‎

  • دیدگاهی برای این نوشته ثبت نشده است.
  • افزودن دیدگاه


JahanEghtesadNewsPaper

جستجو


  |