جمعه 01 تیر، 1403

کدخبر: 2830 09:29 1402/03/05

جدیدترین قیمت انواع لوله فلزی

دسته‌بندی: اقتصاد ایران

جدیدترین قیمت انواع لوله فلزی

دسته‌بندی: اقتصاد ایران

امروز قیمت انواع لوله فلزی در بازار نسبت به روز گذشته با تغییرات کمی همراه شد.

آخرین قیمت لوله فلزی در چهارم خرداد ۱۴۰۲ به شرح زیر است:

 

لوله مبلی ضخامت طول شاخه واحد قیمت (ریال)

لوله ۱۰ مبلی ۲ تا ۰.۷ ۶ کیلوگرم ۵۴۰۹۰۰

لوله ۱۳ مبلی ۲ تا ۰.۷ ۶ کیلوگرم ۵۴۰۹۰۰

لوله ۱۶ مبلی ۲ تا ۰.۷ ۶ کیلوگرم ۵۴۰۹۰۰

لوله ۱۸ مبلی ۲ تا ۰.۷ ۶ کیلوگرم ۵۴۰۹۰۰

لوله ۲۰ مبلی ۲ تا ۰.۷ ۶ کیلوگرم ۵۴۰۹۰۰

لوله داربستی ضخامت طول شاخه واحد قیمت (ریال)

لوله ۱/۲ ۱ داربستی ۱.۹ ۶ کیلوگرم ۳۶۵۰۰۰

لوله ۱/۲ ۱ داربستی ۲ ۶ کیلوگرم ۳۵۵۰۰۰

لوله ۱/۲ ۱ داربستی ۲.۳ ۶ کیلوگرم ۳۶۵۰۰۰

لوله ۱/۲ ۱ داربستی ۲.۵ ۶ کیلوگرم ۳۵۵۰۰۰

لوله ۱/۲ ۱ داربستی ۳ ۶ کیلوگرم ۳۵۵۰۰۰

لوله گالوانیزه قزوین ضخامت طول شاخه واحد قیمت (ریال)

لوله ۱/۲ گالوانیزه قزوین ۲ ۶ کیلوگرم ۵۳۶۰۰۰

لوله ۳/۴ گالوانیزه قزوین ۲ ۶ کیلوگرم ۵۳۶۰۰۰

لوله ۱ گالوانیزه قزوین ۲ ۶ کیلوگرم ۵۵۶۰۰۰

لوله ۱/۴ ۱ گالوانیزه قزوین ۲ ۶ کیلوگرم ۵۳۶۰۰۰

لوله ۱/۲ ۱ گالوانیزه قزوین ۲ ۶ کیلوگرم ۵۳۶۰۰۰

لوله ۲ گالوانیزه قزوین ۲.۵ ۶ کیلوگرم ۵۳۶۰۰۰

لوله ۱/۲ گالوانیزه قزوین ۲.۵ ۶ کیلوگرم ۵۳۶۰۰۰

لوله ۳/۴ گالوانیزه قزوین ۲.۵ ۶ کیلوگرم ۵۳۶۰۰۰

لوله ۱ گالوانیزه قزوین ۲.۵ ۶ کیلوگرم ۵۳۶۰۰۰

لوله۱/۴ ۱ گالوانیزه قزوین ۲.۵ ۶ کیلوگرم ۵۳۶۰۰۰

لوله ۱/۲ ۱گالوانیزه قزوین ۲.۵ ۶ کیلوگرم ۵۳۶۰۰۰

لوله ۲ گالوانیزه قزوین ۲.۵ ۶ کیلوگرم ۵۳۶۰۰۰

لوله گازی روکار سپاهان ضخامت طول شاخه واحد قیمت (ریال)

لوله ۱/۲ گازی روکار (سبک) سپاهان ۲.۶۵ ۶ کیلوگرم ۴۰۵۰۰۰

لوله ۳/۴ گازی روکار (سبک) سپاهان ۲.۶۵ ۶ کیلوگرم ۴۰۵۰۰۰

لوله ۱ گازی روکار (سبک) سپاهان ۳.۲۵ ۶ کیلوگرم ۴۰۵۰۰۰

لوله ۱/۴ ۱ گازی روکار (سبک) سپاهان ۳.۲۵ ۶ کیلوگرم ۴۰۵۰۰۰

لوله ۱/۲ گازی روکار (سبک) سپاهان ۳.۲۵ ۶ کیلوگرم ۴۱۵۰۰۰

لوله ۱/۲ گازی روکار (سبک) سپاهان ۳.۶۵ ۶ کیلوگرم ۴۱۵۰۰۰

لوله گازی توکار سپاهان ضخامت طول شاخه واحد قیمت (ریال)

۱/۲ لوله گازی توکار (API) سپاهان ۲.۸ ۶ کیلوگرم ۴۲۱۰۰۰

۳/۴ لوله گازی توکار (API) سپاهان ۲.۹ ۶ کیلوگرم ۴۲۱۰۰۰

۱ لوله گازی توکار (API) سپاهان ۳.۴ ۶ کیلوگرم ۴۲۱۰۰۰

۱/۴ ۱ لوله گازی توکار (API) سپاهان ۳.۶ ۶ کیلوگرم ۴۲۱۰۰۰

۱/۲ ۱ لوله گازی توکار (API) سپاهان ۳.۷ ۶ کیلوگرم ۴۲۱۰۰۰

۲ لوله گازی توکار (API) سپاهان ۳.۹ ۶ کیلوگرم ۴۲۱۰۰۰

لوله صنعتی سپاهان ضخامت طول شاخه واحد قیمت (ریال)

۱/۲ ۱ لوله صنعتی در کارخانه ۲ ۶ کیلوگرم ۳۴۱۰۰۰

۳/۴ لوله صنعتی در کارخانه ۲ ۶ کیلوگرم ۳۴۱۰۰۰

۱ لوله صنعتی در کارخانه ۲ ۶ کیلوگرم ۳۴۱۰۰۰

۱/۴ ۱ لوله صنعتی در کارخانه ۲ ۶ کیلوگرم ۳۴۱۰۰۰

۲ لوله صنعتی در کارخانه ۲ ۶ کیلوگرم ۳۴۱۰۰۰

۲/۵ لوله صنعتی در کارخانه ۲ ۶ کیلوگرم ۳۴۱۰۰۰

۳ لوله صنعتی در کارخانه ۲ ۶ کیلوگرم ۳۴۱۰۰۰

۴ لوله صنعتی در کارخانه ۲ ۶ کیلوگرم ۳۴۱۰۰۰

۱/۲ ۱ لوله صنعتی در کارخانه ۲.۵ ۶ کیلوگرم ۳۴۱۰۰۰

۳/۴ لوله صنعتی در کارخانه ۲.۵ ۶ کیلوگرم ۳۴۱۰۰۰

۱ لوله صنعتی در کارخانه ۲.۵ ۶ کیلوگرم ۳۴۱۰۰۰

۲ لوله صنعتی در کارخانه ۲.۵ ۶ کیلوگرم ۳۴۱۰۰۰

۲/۵ لوله صنعتی در کارخانه ۲.۵ ۶ کیلوگرم ۳۴۱۰۰۰

۳ لوله صنعتی در کارخانه ۲.۵ ۶ کیلوگرم ۳۴۱۰۰۰

۴ لوله صنعتی در کارخانه ۲.۵ ۶ کیلوگرم ۳۴۱۰۰۰

 
 
منبع: سایت بازار
برچسب: قیمت ، اقتصاد ایران ، اخبار روز، جهان اقتصاد ، جدول قیمت ، قیمت لوله ، لوله فلزیhttps://jahaneghtesad.com/direct/2830


  • دیدگاهی برای این نوشته ثبت نشده است.
  • افزودن دیدگاه


JahanEghtesadNewsPaper

جستجو


  |