شنبه 05 اسفند، 1402

کدخبر: 10165 13:05 1402/09/12

تحلیلی بر نشست ویژه اقتصاد کنفرانس بین المللی میکروالکترونیک ایران

دسته‌بندی: اقتصاد کلان ، فناوری

تحلیلی بر نشست ویژه اقتصاد کنفرانس بین المللی میکروالکترونیک ایران

دسته‌بندی: اقتصاد کلان ، فناوری

امروزه محور توسعه اقتصادی، صنعتی، نظامی و حتی اجتماعی کشورها وابسته به صنایع و فناوری‌های پیشرفته‌ای است که عمدتاً محصولات آن‌ها در رشد و توسعه سایر صنایع نقش بسزایی دارد. فناوری‌میکروالکترونیک یکی از این صنایع پیشرفته است که به تولید ادوات الکترونیکی در ابعاد یک میلیونیم متر و یا کمتر اختصاص دارد. این فناوری کاربردهای بسیاری در صنایع دفاع ملی، مخابراتی، پزشکی، انرژی، خودروسازی و غیره دارد که امروزه به ارزش بازاری بالغ بر 664 میلیارد دلار دست یافته‌ است.

با توجه به اهميت صنعت ميکروالکترونيک به عنوان يکي از محرکهاي اقتصاد و ساير صنايع و همچنين ازآنجاکه نيمههاديها و فناوريهاي توانمندساز آنها در سراسر کاربردهاي مرتبط با مشتريان، صنعت و دولت فراگير شده است، برنامه ملي ميکروالکترونيک تلاش نموده تا با پيگيري و انجام ماموريتهاي «کمک به تدوين اسناد بالادستي سياستگذاري و توسعه صنعت نيمههادي و زنجيره ارزش سيليکون کشور با همکاري نهادها و دستگاههاي ذيربط»، «تعريف، تمهيد و راهبري طرحهاي پيشران فناوري ميکروالکترونيک و زنجيره ارزش سيليکون»، «برنامهريزي، ايجاد هماهنگي و توسعه ارتباطات موثر بين دستگاهي در سطح ملي براي سياستگذاري مشترک و همافزايي منابع و ظرفيتهاي زنجيره ارزش نيمههادي کشور»، «شکلدهي به زيستبوم ميکروالکترونيک و توسعه اقتصاد دانشبنيان با بهرهبرداري حداکثري از زيرساختهاي موجود و ظرفيتهاي قانوني در حوزه طراحي و توليد بدون کارخانه و با کارخانه صنعت ريزتراشه براي توسعه اندازه بازار و شکلگيري زيستبوم ميکروالکترونيک کشور»، «بهکارگيري و مشارکت حداکثري ظرفيتهاي سرمايهگذاري بخش خصوصي براي توسعه صنعت ميکروالکترونيک و نيمه هادي با هدف ايجاد و راهاندازي کارخانه توليد ريزتراشه سيليکوني و مشتقات آن» و «توسعه همکاريهاي بينالمللي در توسعه و توليد مشترک و نيز ايجاد زمينه مشارکتهاي مالي، زنجيره تامين و زيرساختهاي مشترک حوزه ساخت ريزتراشه» قدمي در جهت توسعه صنعت ميکروالکترونيک و ايجاد هويت و استقلال صنعت نيمههادي در کشور بردارد.

 

 در آبان ماه سال جاري ميزگرد اقتصاد و کسبوکار ميکروالکترونيک در حاشيهي پنجمين دوره کنفرانس بينالملي ميکروالکترونيک با مشارکت پيشکسوتان و نخبگان ايراني داخل و خارج کشور و حمايتهاي دانشگاههاي معتبر و برنامه ملي ميکروالکترونيک برگزار شد که در آن فعالان و نخبگان صنعت و دانشگاه در زمينههاي مختلفي از جمله نقش صنعت در اقتصاد کشور، مزاياي کشور براي فعاليت در صنعت ميکروالکترونيک، چالشها و راهکارهايي براي غلبه بر آنها و ... به بحث و گفتوگو پرداختند. تمرکز و عمده نکات مطرح شده در نشست برگزار شده مربوط به بخش طراحي و توليد بدون کارخانه(Fabless) زنجيره ارزش نميههادي بوده است و گريز کوتاهي نيز به مسائل مربوط به بخشهاي ديگر زنجيره ارزش نيمههادي نيز زده شد.

 

در اين نشست همگان اذعان داشتند که عليرغم اهميت صنعت ميکروالکترونيک در تجارت جهاني و ارتقا قدرت ملي کشورها، برخورداري از بازاري بزرگتر از برخي از کشورهاي اتحاديه اروپا در لوازم الکترونيکي مصرفي و وجود وضعيت مناسب دانشگاهي در حوزه الکترونيک و نيروي انساني قوي با دانش بالا که از مزاياي کشور ميباشد، تلاشهاي صورت گرفته در اين صنعت هنوز نتوانسته به رشد قابل قبولي در کشور برسد. از ديگر نکات مورد اجماع جمع مي توان به اهميت نقش سياستگذاريهاي بلند مدت و حمايتهايي با حداقل اعتبار سالانهي يک ميليارد دلاري با افق 10 تا 15 ساله دولتي براي پيشرفت در صنعت ميکروالکترونيک اشاره کرد به نحوي که اين سياستها و کمکها با تغييرات در بدنهي سياسي کشور دچار تغيير و تحول نشوند تا پس از شکلگيري زيرساختهاي صنعت، اقتصادي مبتني بر بازار داخل و کشورهاي منطقه شکل بگيرد. استفاده از فرصت به وجود آمده در بخش مدارهاي مجتمع با کاربرد ويژه(Application-specific integrated chips)، که امروزه در در محاسبات ابري و هوش مصنوعي از تقاضاي بالايي در دنيا برخوردار شده است، از ديگر نکاتي بود که مورد اشاره قرار گرفت. راهبرد حرکت به سمت ويژهبازارها از جمله راهکارهاي خلق ارزش افزوده در زمان کوتاه براي کشور است که مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

 

از جمله چالشهاي مورد بحث در اين نشست ميتوان به موارد ذيل اشاره کرد:

خطر مهاجرت روزافزون نيروي کار تربيت شده

انحصارهاي فناورانه بين المللي متعدد در اين صنعت

نبود اطلاعات آماري از قبيل اطلاعات فعالين صنعت و ظرفيتهاي مادي و معنوي کشور،

عدم وجود نگاه سامانه¬مند و کوتاه¬مدت¬نگري به صنعت ميکروالکترونيک

غفلت و تاخير در سرمايهگذاري و بيتوجهي به صنعت ميکروالکترونيک

بيثباتي سياستها و مقررات رويههاي اجرايي ناظر بر کسبوکار ميکروالکترونيک

ضعف اعتماد سازي و عدم وجود مشوقها براي ورود بخش خصوصي به صنعت ميکروالکترونيک

کاهش اقبال و علاقه به تحصيل در رشتههاي الکترونيک و ميکروالکترونيک

عدم وجود نگاه سامانهمند براي توجه به استانداردها و آزمونهاي مورد نياز براي صنايع مختلف

 

حاضرين در اين نشست ابراز اميدواري کردند که  با تشکيل اتاق فکري با فرماندهي متمرکز و با بهرهگيري از ظرفيت سرمايهگذاران بخش خصوصي و توانمندي بدنهي نخبگاني داخلي، با غلبه بر چالشها و موانع، هر چه سريعتر با برنامهاي منسجم به سمت ارتقا جايگاه کشور و خلق ارزش در اين صنعت زيرساختي و داراي اهميت راهبردي حرکت کنند.

 

تحريريه ملي ميکرو الکترونيک ايران:

 
برچسب: اقتصاد ، کنفرانس بين المللي ميکروالکترونيک ايران ، صنعت ميکروالکترونيکhttps://jahaneghtesad.com/direct/10165


  • دیدگاهی برای این نوشته ثبت نشده است.
  • افزودن دیدگاه


JahanEghtesadNewsPaper

جستجو


  |