سه شنبه 16 خرداد، 1402

کدخبر: 9707 14:45:17 1393-11-08
‎فائو خواستار تقويت تنوع زيستي کشاورزي در ايران شد

‎فائو خواستار تقويت تنوع زيستي کشاورزي در ايران شد

دسته‌بندی: بدون دسته‌بندی
‎فائو خواستار تقويت تنوع زيستي کشاورزي در ايران شد

‎فائو خواستار تقويت تنوع زيستي کشاورزي در ايران شد

دسته‌بندی: بدون دسته‌بندی

سازمان خواربارو کشاورزي ملل متحد (فائو)

خواستار تشکيل 'مکانيزم اشتراک گذاري ملي اطلاعات'در خصوص منابع ژنتيک گياهي با هدف اطمينان از حفاظت و پايداري تنوع زيستي گونه هاي گياهي در جمهوري اسلامي ايران شد‎.‎
مکانيزم اشتراک گذاري ملي اطلاعات (ژنتيکي گياهي) تامين کننده ابزار ارزشمندي است که نه تنها زمينه اشتراک گذاري دانش و تجربيات ژنتيک گياهي را فراهم مي کند، بلکه راه توسعه استراتژي هاي بهره برداري از اين منابع و تقويت کشاورزي را نيز هموار مي سازد‎.‎
به گونه اي که اطمينان مي دهد در صورت ادامه افزايش جمعيت جهاني، ميزان دسترسي به غذاي کافي، سالم و مغذي همچنان ادامه خواهد داشت‎.‎
اين مکانيزم هم اکنون در 75 کشور جهان از جمله (کشورهاي همجوار ايران) ترکيه، پاکستان، هند، عمان و اخيرا مصر، اردن و لبنان نيز به اجرا گذاشته و تکميل شده است‎.‎
در همين راستا تعداد کثيري از نمايندگان و کارشناسان مراکز تحقيقاتي و دانشگاه هاي دولتي فعال در حوزه منابع ژنتيکي غذا و کشاورزي ايران با گردهمايي در کرج در قالب يک کارگاه آموزش ملي به بررسي چگونگي اجراي دومين برنامه 'عمل جهاني براي حفاظت و بهره مندي از منابع ژنتيکي گياهي براي غذا و کشاورزي' در چارچوب پروژه بين المللي فائو جهت انطباق با تغييرات آب و هوايي که روز چهارشنبه به کار خود پايان داد، پرداختند‎.‎
سرج ناکوزي نماينده فائو در جمهوري اسلامي ايران طي برگزاري کارگاه مذکور، بر اهميت منابع ژنتيکي گياهي در ارتقاء امنيت غذايي و حفاظت از تنوع زيستي گونه هاي کشاورزي تاکيد کرد‎.‎
وي اظهار داشت: در شرايطي که تاثيرات منفي تغييرات آب و هوايي به طور فزاينده اي در حال رشد است و گمانه زني ها نيز از وخيم تر شدن بيشتر آن حکايت دارد، تنوع ژنتيکي گونه هاي گياهي نقش اساسي و مهمي را در تامين بخش بنيادين ظرفيت محصولات کشاورزي کشورها، از جمله ايران ايفا مي کند، به طوري که بر چالش هاي تحميل شده توسط تغييرات آب و هوايي و نتايج آن که نا امني غذايي است، اثر خواهد گذاشت‎.‎
بنابراين گزارش، در حال حاضر فائو پيشروترين سازمان بين المللي در حوزه تنوع زيستي و منابع ژنتيک غذا و کشاورزي جهان به شمار مي رود‎.‎
شايان ذکر است، در سال 1983 فائو کميسيون منابع ژنتيک گياهي غذا و کشاورزي که بعد ها به کميسيون منابع ژنتيکي غذا و کشاوزري تغيير نام داد، را به عنوان مجمعي جهاني که به بررسي راهکارهاي دسترسي و بهره مندي از اشتراک گذاري منابع ژنتيک مي پردازد، را تاسيس کرد‎.‎
در سال 1996 فائو زمينه هاي توسعه لازم جهت انطباق با برنامه عمل جهاني براي حفاظت و پايداري منابع ژنتيک گياهي براي غذا و کشاورزي را فراهم ساخت و همچنين در سال 2004 نيز پيمان بين المللي منابع ژنتيک گياهي براي غذا و کشاورزي با تصويب 133 کشور از جمله جمهوري اسلامي ايران به اجرا گذاشته شد‎.‎

  • دیدگاهی برای این نوشته ثبت نشده است.
  • افزودن دیدگاه


JahanEghtesadNewsPaper

جستجو


  |