شنبه 20 خرداد، 1402

کدخبر: 8296 16:31:56 1393-10-05
مصايب بيمه توسعه و نقش انفعالي سنديکاي بيمه گران ايران

مصايب بيمه توسعه و نقش انفعالي سنديکاي بيمه گران ايران

دسته‌بندی: بدون دسته‌بندی
مصايب بيمه توسعه و نقش انفعالي سنديکاي بيمه گران ايران

مصايب بيمه توسعه و نقش انفعالي سنديکاي بيمه گران ايران

دسته‌بندی: بدون دسته‌بندی

علي اعظم محمدبيگي* *ناشر و پژوهشگر بيمه - در ماجراي ناتواني شرکت بيمه توسعه در پرداخت خسارت زيان ديدگان در بيمه نامه هاي شخص ثالث اين شرکت،‏انتظار مي رفت که سنديکاي بيمه گران ايران،براي حفظ اعتبار ديگر شرکت هاي بيمه (يا همان اعضاي سنديکا) وارد عمل شود.‏

آخر،کدام فعال صنعت بيمه مي تواند انکار کند که عملکرد شرکت بيمه توسعه، نقش بدي از اين صنعت در ذهن ايرانيان آگاه از اين ماجرا پديد آورده است.‏

ماجراي ناتواني مالي شرکت بيمه توسعه،يک تهديد بود که يک تشکل صنفي زنده و موثر مي توانست آن را به يک فرصت تبديل کند.‏منظور من اين است که سنديکاي بيمه گران ايران با فراخواندن اعضا به مشارکت در تصفيه بدهي شرکت بيمه توسعه به زيانديدگان و اعلام عمومي اين تصميم، به هزاران بيمه گزار اين شرکت و ميليون ها بيمه گذار ديگر اين پيام را منتقل مي کرد که در صنعت بيمه ايران ،ورشکستگي شرکت بيمه معنا ندارد . به عبارت ديگر،حتي اگر عضوي از اين تشکل صنفي به علتي مانند ضعف بيمه مرکزي جمهوري اسلامي ايران در نظارت بر فعاليت آن عضو، از پس ايفاي تعهدات خود بر نيايد، ديگر اعضا او را کمک مي کنند تا براي حفظ اعتبار بيمه گران، اين تعهدات را عملي کند. ‏

اما بنابر شواهد موجود، سنديکاي بيمه گران ايران کمتر توانسته در نقش يک تشکل صنفي موثر ظاهر شود. بررسي عوامل ناتواني سنديکا در انجام وظايف صنفي، بماند براي يک فرصت ديگر. اما دست کم مي توان ادعا کرد که مديريت اجرايي سنديکا بر اساس اصول فعاليت حرفه اي انتخاب نشده است تا بتواند عملکرد حرفه اي داشته باشد. ‏

يک شاهد اين ادعا اينکه دبير کل سنديکا شخصي است غيرمتخصص در فعاليت بيمه گري (و البته، به اقتضاي شغل اصلي خود، شخصي است پرمشغله). آگاهان مي دانند که انتخاب دبير کل فعلي سنديکا به ملاحظه وزن سياسي او انجام شده است نه توانايي فني مورد انتظار از دارنده چنين سمتي. به اين ترتيب، در ماجراي شرکت بيمه توسعه جاي تعجب ندارد که سنديکاي بيمه گران ايران، منفعل و تماشاچي ماجرا بوده باشد. با اين وصف، بيجا نيست اگر ادعاکنيم که اين سنديکا، واقعيتي نه در اندازه يک تشکل صنفي موثر است.   ‏

پاورقي:درج مطالب فوق بازتاب ديدگاه "جهان اقتصاد" نبوده و صرفاً به معناي تاييد محتواي آن نيست.نظر اين رسانه از انتشار اظهار نظر موجود تنها از منظر بررسي اتفاق هاي پيش آمده اخير براي شرکت بيمه توسعه و مجموعه اي از بيمه گذاران سردرگم آن بوده و تحريريه روزنامه جهان اقتصاد آمادگي دارد تا با شنيدن نظرات مختلف صاحبنظران و کارشناسان بيمه ، ورشکستگي شرکت هاي بيمه در ايران را اسيب شناسي کند.‏

  • دیدگاهی برای این نوشته ثبت نشده است.
  • افزودن دیدگاه


JahanEghtesadNewsPaper

جستجو


  |