چهارشنبه 19 بهمن، 1401

کدخبر: 3024 14:44:50 1393-04-14
آخرين وضعيت نرخ سود تسهيلات در سال 93‏

آخرين وضعيت نرخ سود تسهيلات در سال 93‏

دسته‌بندی: بدون دسته‌بندی
آخرين وضعيت نرخ سود تسهيلات در سال 93‏

آخرين وضعيت نرخ سود تسهيلات در سال 93‏

دسته‌بندی: بدون دسته‌بندی

گروه بازارپول : رييس کميسيون هماهنگي بانک‌هاي خوزستان گفت: براساس مصوبه اخير بانک مرکزي در تيرماه امسال، شوراي پول و اعتبار ميزان نرخ سود تسهيلات عقود مشارکتي، تسهيلات مسکن، شرکت‌هاي ليزينگ، نرخ سپرده قانوني و نرخ سود علي‌الحساب اوراق مشارکت را ابلاغ شد

‎سياوش توحيدي اظهارکرد: پس از تصويب نرخ سود عقود مبادله‌اي در 27 خردادماه، شوراي پول و اعتبار در جلسه بعدي خود که در سوم تيرماه برگزار شد، نرخ سود تسهيلات ساير بخش‌ها را تعيين کرد. اين مصوبه که در 7 ماده و 9 تبصره تدوين شده، در 11 تيرماه توسط مديريت کل مقررات، مجوزهاي بانکي و مبارزه با پولشويي بانک مرکزي به تمام بانک‌ها و موسسات اعتباري ابلاغ شده است‎.
‎وي افزود: براساس ماده يک اين مصوبه، شوراي پول و اعتبار با توجه به تفاهم به عمل آمده توسط بانک‌ها و موسسات اعتباري و بانک مرکزي، با حداکثر 22 درصد سود براي سپرده‌هاي يک ساله علي‌الحساب بانکي موافقت کرد‎.
‎توحيدي تصريح‌کرد: همچنين براساس اين مصوبه بانک‌ها و موسسات اعتباري موظفند نرخ سود قطعي سپرده‌هاي خود را در قالب عقود اسلامي و براساس سودآوري، در پايان دوره پس از حسابرسي عمليات مالي آن‌ها و پس از تاييد بانک مرکزي و تصويب مجمع تسويه کنند‎.
‎وي عنوان‌کرد: شرايط انتشار اوراق گواهي سپرده عام و خاص شامل ميزان انتشار، نرخ سود علي‌الحساب، سررسيد و غيره در اختيار بانک مرکزي خواهد بود‎.
‎رييس کميسيون هماهنگي بانک‌هاي خوزستان ادامه‌داد: حداکثر نرخ سود تسهيلات عقود غيرمشارکتي بانک‌ها و موسسات اعتباري معادل 22 درصد و حداقل نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکتي هنگام عقد قرارداد بين بانک‌ها و موسسات اعتباري و مشتري معادل 21 درصد تعيين مي‌شود‎.
‎وي افزود: نرخ سود تسهيلات خريد مسکن از محل اوراق حق تقدم تسهيلات بانک مسکن (عقد فروش اقساطي) معادل 16 درصد خواهد بود. نرخ سود تسهيلات خريد مسکن از محل صندوق پس‌انداز مسکن بانک مسکن نيز معادل 14 درصد تعيين مي‌شود‎.
‎توحيدي گفت: نرخ سود تسهيلات مسکن مهر درخصوص قراردادهاي جديد براي دوره احداث در قالب عقود اسلامي معادل 11 درصد و براي فروش اقساطي پس از احداث، معادل 12 درصد و نرخ سود مورد عمل شرکت‌هاي ليزينگ معادل 22 درصد است. دريافت هرگونه وجه اضافي از سوي شرکت‌هاي مربوطه براي اعطاي تسهيلات ممنوع است‎.
‎وي اظهارکرد: نسبت سپرده قانوني براي انواع سپرده‌ها در بانک‌هاي تجاري و موسسات اعتباري دولتي و غيردولتي به طور يکسان و معادل 13.5 درصد، نسبت سپرده قانوني سپرده‌هاي بانک‌هاي تخصصي و شعب بانک‌ها و موسسات اعتباري در مناطق آزاد معادل 10 درصد و نسبت سپرده قانوني صندوق پس انداز بانک مسکن بدون تغيير خواهد بود. منابع آزاد شده از محل تعديل سپرده قانوني، ابتدا صرف تسويه بدهي بانک‌ها به بانک مرکزي خواهد شد‎.
‎توحيدي بيان‌کرد: نسبت سپرده قانوني سپرده‌هاي قرض‌الحسنه پس‌انداز بانک‌ها و موسسات اعتباري معادل 10 درصد تعيين مي‌‌شود‎.
‎وي افزود: نرخ سود علي‌الحساب اوراق مشارکت شرکت‌هاي دولتي و غيردولتي و شهرداري‌ها متناسب با سود انتظاري حاصل از طرح‌هاي موضوع سرمايه‌گذاري و در مقاطع سه ماهه پرداخت مي‌شود. حداکثر نرخ سود علي‌الحساب اين اوراق معادل 22 درصد است. لازم است مابه‌التفاوت سود قطعي حاصله پس از دوره مشارکت براساس مقررات موجود به دارنده اوراق پرداخت شود‎.
‎رييس کميسيون هماهنگي بانک‌هاي خوزستان اظهارکرد: بازخريد قبل از سررسيد اين اوراق توسط بانک‌ها امکان‌پذير نيست و بنابراين معامله دست دوم اوراق مذکور در بانک‌ها و بورس اوراق بهادار مجاز است. سقف قابل انتشار اوراق مشارکت و صکوک (موضوع بانک‌ها، شهرداري‌ها و شرکت‌هاي دولتي) با مجوز بانک مرکزي در سال 93 به ميزان 100 هزار ميليارد ريال خواهد بود‎.
‎به گزارش ايسنا ؛ توحيدي گفت: طبق اين مصوبات به بانک مرکزي اجازه داده مي‌شود در سال 1393 و به منظور اجراي سياست‌هاي پولي تا سقف 100 هزار ميليارد ريال، اوراق مشارکت منتشر کنند. شرايط انتشار اوراق مشارکت بانک مرکزي از قبيل نرخ سود علي‌الحساب، سررسيد، جريمه بازخريد قبل از سررسيد و ساير شرايط مربوطه توسط بانک مرکزي تعيين مي‌شود‎.
 ‎

  • دیدگاهی برای این نوشته ثبت نشده است.
  • افزودن دیدگاه


JahanEghtesadNewsPaper

جستجو


  |