چهارشنبه 15 آذر، 1402

کدخبر: 3632 13:23:18 1393-04-30
مشکل صنعت کشور با قانون ماليات بر ارزش افزوده ادامه دارد

مشکل صنعت کشور با قانون ماليات بر ارزش افزوده ادامه دارد

دسته‌بندی: بدون دسته‌بندی
مشکل صنعت کشور با قانون ماليات بر ارزش افزوده ادامه دارد

مشکل صنعت کشور با قانون ماليات بر ارزش افزوده ادامه دارد

دسته‌بندی: بدون دسته‌بندی

گروه توليد: عضو هيات رئيسه سنديکاي توليدکنندگان لوله و پروفيل فولادي گفت: نحوه اخذ ماليات بر ارزش افزوده از توليدکنندگان لوله و پروفيل فولادي منطقي نبوده و موجب تحميل مشکلاتي به بنگاه ها شده است‎.‎

مهدي ابوئي مهريزي با بيان اينکه متاسفانه مسئولان حوزه مالياتي بي توجه به قانون از فعالان اين صنعت ماليات بر ارزش افزوده اخذ مي کنند، گفت: براساس قانون ماليات بر ارزش افزوده در مرحله اول از ماده اوليه، 8 درصد ماليات بر ارزش افزوده اخذ مي شود و در مراحل بعدي بايد از ما به التفاوت قيمت پايه و قيمت محصول توليد شده ماليات بر ارزش افزوده گرفته شود‎.‎
وي ادامه داد: اين در حالي است که حوزه مالياتي بدون توجه به اين مهم در تمامي مراحل خريد ماده اوليه تا محصولي که به مصرف کننده نهايي عرضه مي شود، ماليات بر ارزش افزوده 8 درصدي را دريافت مي کنند‎.‎
ابوئي مهريزي در تشريح شرايط پرداخت ماليات بر ارزش افزوده در اين صنعت با اشاره به اينکه ماده اوليه اصلي اين صنعت ورق فولادي است که به صورت کوئل و با وزن 12 تا 20 تن از دو محل واردات و توليد داخل تامين مي شود، افزود: بخشي از ورق فولادي مورد استفاده اين صنعت از فولاد مبارکه و بخش ديگري ازمحل واردات و از مبادي قانوني کشور وارد مي شود‎.‎
وي گفت: از آنجايي که ورق هاي فولادي وارداتي با وزن 12 تا 20 تن را نمي توان به صورت قاچاق وارد کرد و بايد از مبادي رسمي و مسير گمرک آنها را وارد کرد، در هنگام ترخيص 8 درصد ماليات بر ارزش افزوده بر مبناي قيمت پايه محصول توسط گمرک اخذ مي شود و براي آن بخشي از ورق هاي فولادي که از فولاد مبارکه خريداري مي شود نيز ماليات بر ارزش افزوده پرداخت مي شود‎.‎
عضو هيات رئيسه سنديکاي توليدکنندگان لوله و پروفيل فولادي با بيان اينکه مطابق قانون ماليات بر ارزش افزوده در مراحل بعدي بايد از مابه التفاوت قيمت پايه و محصول توليد شده ماليات بر ارزش افزوده گرفته شود، اظهارداشت: از آنجايي که در صنعت لوله و پروفيل فولادي رقم سود بسيار اندک و در حد 3 تا 4 درصد است، ماليات بر ارزش افزوده بايد از اين 3 تا 4 درصد ماليات بر ارزش افزوده گرفته شود که متاسفانه اين اتفاق تا به امروز رخ نداده است و در اين مرحله نيز از کل قيمت محصول ماليات گرفته مي شود‎.‎
وي افزود: متاسفانه اين روند اخذ عيرقانوني ماليات بر ارزش افزوده در مراحل بعدي نيز ادامه داشته و از محصول و مصرف کننده نهايي نيز بر اساس کل قيمت محصول ماليات بر ارزش افزوده اخذ مي شود‎.‎
ابوئي مهريزي با انتقاد از اين عملکرد حوزه مالياتي، خواستار اصلاح اين روند شد و تصريح کرد: سنديکاي توليدکنندگان لوله و پروفيل فولادي تلاش مي کند اين موضوع را با روساي حوزه هاي مالياتي و ماليات بر ارزش افزوده پيگيري کند تا در اين صنعت ماليات بر ارزش افزوده مطابق قانون اجرايي شود‎.‎
وي با بيان اينکه اتخاذ ماليات بر ارزش افزوده در چند مرحله از کل قيمت محصول باعث افزايش غيرمنطقي محصول مي شود، توضيح داد: در شرايط کنوني که رکود بر فعاليت هاي اقتصادي سايه انداخته، افزايش غيرمنطقي قيمت بر توليدکننده و مصرف کننده تحميل مي شود‎.‎
اين فعال صنعتي ادامه داد: اين اتفاق با بسته حمايت از توليد، قانون بهبود مستمر فضاي کسب و کار و سياست هاي تشويقي دولت براي حمايت از صنعت و بازگشت رونق به فضاي کسب و کار کشور مغايرت داشته و موجب تشديد مشکلات صنعتگران مي شود‎.‎
وي افزود: عملکرد واحدهاي صنعتي بسيار شفاف است و سود و انتفاع فعالان اين بخش در مقايسه با تجار و بازرگانان حداقل و اندک است و از سويي واحدهاي توليدي با توجه به اينکه نمي خواهند فعاليتشان متوقف و کارگرانشان بيکر شوند با حداقل سود نيز به کار خود ادامه مي دهند و در چنين شرايطي توقع حداقل حمايت ها از طرف دولت خواسته اي زياد و غيرمنطقي نيست‎.‎
ابوئي مهريزي با اشاره به اينکه مورد ديگري که در زمينه اخذ ماليات بر ارزش افزوده بايد به آن توجه شود، بحث کمرنگ شدن ديگر ماليات ها پس از اجراي اين قانون است که به آن توجه نمي شود، توضيح داد: مقرر شده بود پس از اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده اخذ ماليات هاي ديگر مانند ماليات بر درآمد متوقف شود و از سويي نهايتا 6 درصد ماليات بر ارزش افزوده گرفته شود که اين رق به 8 درصد رسيده و ماليات هاي ديگر نيز همچنان به قوت خود باقي است‎.‎  • دیدگاهی برای این نوشته ثبت نشده است.
  • افزودن دیدگاه


JahanEghtesadNewsPaper

جستجو


  |