یکشنبه 24 تیر، 1403

کدخبر: 8077 14:51 1393/09/28
توجه ويژه به بهره وري در تمامي سرفصل هاي سياست هاي کلي برنامه ششم

توجه ويژه به بهره وري در تمامي سرفصل هاي سياست هاي کلي برنامه ششم

دسته‌بندی: بدون دسته‌بندی
توجه ويژه به بهره وري در تمامي سرفصل هاي سياست هاي کلي برنامه ششم

توجه ويژه به بهره وري در تمامي سرفصل هاي سياست هاي کلي برنامه ششم

دسته‌بندی: بدون دسته‌بندی

گره توليد: معاون برنامه ريزي معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور، گفت: در پيش نويس سياست هاي کلي برنامه ششم توسعه، توجه و رويکرد دولت به بهره وري در همه مسائل قابل مشاهده و در تمام سرفصل هاي سياست هاي کلي برنامه ششم بر امر بهره وري توجه ويژه اي شده است‎.‎

سيدحميد پورمحمدي در "دومين جشنواره آثار پژوهشي برتر در حوزه بهره وري" از سوي سازمان ملي بهره وري ايران با بيان اينکه طي ماه هاي اخير با کاهش قيمت نفت در بازارهاي جهاني ميزان درآمدهاي نفتي کشور کاهش يافته است، به رکود اقتصادي سال 1391 اشاره کرد‎.‎
وي افزود: رشد منفي اقتصاد در سال گذشته ادامه يافت وبايد تلاش زيادي براي برگرداندن اقتصاد به سطح سال 90 انجام دهيم‎.‎
وي، با اشاره به اهداف سند چشم انداز گفت: براساس اين سند هدف گذاري شده بود که ايران به جايگاه اول اقتصاد در منطقه ارتقا يابد اما اکنون در جايگاه سوم بعد از ترکيه و عربستان قرار داريم‎.‎
به گفته معاون برنامه ريزي معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور، اگر بخواهيم اين روند را جبران کنيم نيازمند افزايش نرخ رشد سالانه قابل توجهي هستيم‎.‎
وي تاکيد کرد: طي 50 سال اخير هر اندازه صادرات نفت و گاز کشور افزايش يافته، بهره وري بيشتر کاهش يافته، بنابراين کاهش قيمت فعلي نفت شايد فرصتي براي جبران غفلت از بهره وري و توجه بيشتر به اين موضوع باشد‎.‎
وي افزود: دل بستن به منابع نفتي صحيح نيست و اين زمان مناسبي است همه به موضوع بهره وري توجه کنيم‎.‎
پورمحمدي اضافه کرد که براين اساس در پيش نويس سياست هاي کلي برنامه ششم توسعه رويکرد دولت به بهره وري در همه مسائل قابل مشاهده است و در تمام سرفصل هاي سياست هاي کلي برنامه ششم بر امر بهره وري توجه ويژه اي شده است‎.‎
وي افزود که در تدوين برنامه ششم يک شورا منحصرا به ارتقاي بهره وري اختصاص يافته است‎.‎
فيروزه خلعت بري نيز در نشست تخصصي "دومين جشنواره آثار پژوهشي برتر در حوزه بهره وري"، افزود: بهره وري تنها آمار و محاسبات نيست، يک روش زندگي و تعامل جامعه است که شکوفا نمي شود مگر آنکه دانش بنيان و انسان محور باشد‎.‎
وي تصريح کرد: اگر مي خواهيم فرايند بهبود بهره وري تداوم داشته باشد، دائما بايد موتوري که بين بهره وري و کارآيي تفاوت ايجاد مي کند، حرکت کند و اين موتور با دانايي حرکت مي کند و دانايي نيز توسط سرمايه انساني ايجاد مي شود‎.‎
وي افزود: نبايد بهره وري را تنها در آمارها جستجو کنيم، بلکه بايد تجلي بهره وري را در دانايي، خلاقيت و برخورد آگاهانه با عوامل محيطي بدانيم‎.‎
مشاور عالي سازمان ملي بهره وري ايران گفت: بايد فرآيندي دراز مدت را ترسيم کرد که سرعت اوليه آن مهم نيست اما به تدريج سرعت مي گيرد و پايه دانايي بالا مي رود و کارآيي را نيز افزايش مي دهد‎.‎
وي ادامه داد: بايد محوريت انسان و اهميت دانش را در بهره وري ارج نهاده و بهره وري بايد دانش محور، متکي به انسان و شئون انساني باشد تا دانايي گسترش يابد‎.‎
خلعتبري تاکيد کرد: نبايد در بهره وري تنها به آمار و محاسبات اکتفا کرد بلکه بايد آن را به عنوان يک روش زندگي و تعامل در جامعه نهادينه کرد که شکوفا نمي شود مگر آنکه دانش بنيان و انسان محور باشد‎.‎
در ادامه "فردريک ملک" عضو شوراي راهبري سازمان ملي بهره وري ايران گفت: بايد در ايجاد و ساختار مند کردن بنيان آمار و اطلاعات مرتبط با بهره وري به گونه اي عمل کرد که حتي دانش محور بودن بهره وري قابل ارايه و احصا باشد‎.‎
وي افزود: در حال حاضر آمار مربوط به سرمايه و اطلاعات کارگاه هاي صنعتي با 100 نفر کارکن به بالا از سوي بانک مرکزي جمع آوري و منتشر مي گردد و آمار مربوط به کارگاه هاي صنعتي با 10 نفر کارکن به بالا نيز در مرکز آمار موجود است. بنابراين اطلاعات مربوط به صنعت کشور در قالب گروه هاي دو رقم و چهار رقم‎ ISIC ‎قابل بررسي و در دسترس است‎.‎
عضو شوراي راهبري سازمان ملي بهره وري ايران افزود: همانطور که در سايت سازمان ملي بهره وري ايران نيز اعلام شده سازمان ملي بهره وري ايران از پروژه ها و طرح هاي ارزنده و مرتبط به سنجش و ارتقاي بهره وري حمايت مي کند‎.‎
در پايان اين نشست تخصصي، صاحبنظران و کارشناسان حاضر در دومين جشنواره آثار پژوهشي در حوزه بهره وري به بيان پرسش ها، ديدگاه ها و نظرات خود در اين زمينه پرداختند‎.‎  • دیدگاهی برای این نوشته ثبت نشده است.
  • افزودن دیدگاه


JahanEghtesadNewsPaper

جستجو


  |