|آرشیو خبرها

بنیاد مستضعفان ۳۴ هزار واحد مسکونی احداث می کند

بنیاد مستضعفان ۳۴ هزار واحد مسکونی احداث می کند

۱۷ اسفند ۱۳۹۹

رییس بنیاد مستضعفان همچنین گفت: این تفاهم نامه ها برای ساخت ۲۰ هزار واحد با بنیاد مسکن، ۱۰ هزار واحد با کمیته امداد و برای مددجویان این نهاد و ساخت ۱۴ هزار واحد هم از با بهزیستی امضا کرده ایم که از این تعداد ۱۰ هزار واحد تحویل شده است.