چهارشنبه 12 بهمن، 1401

کدخبر: 10995 16:27:19 1393-12-17
کاهش 14 هزار هکتاري جنگل‌هاي ايران در دهه اخير

کاهش 14 هزار هکتاري جنگل‌هاي ايران در دهه اخير

دسته‌بندی: بدون دسته‌بندی
کاهش 14 هزار هکتاري جنگل‌هاي ايران در دهه اخير

کاهش 14 هزار هکتاري جنگل‌هاي ايران در دهه اخير

دسته‌بندی: بدون دسته‌بندی

رييس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخيزداري کشور گفت: طي 10 سال گذشته سطح جنگل‌هاي کشور ثابت نبوده و روند کاهشي داشته است؛ به گونه‌اي که در اين بازه زماني وسعت جنگل‌ها

با کاهش 14 هزار هکتاري مواجه شده که نشان مي‌دهد در اين مدت از هر هزار هکتار يک هکتار کاهش سطح داشته‌ايم.‏
خداکرم جلالي - معاون وزير جهاد کشاورزي - در گفت‌وگو با ايسنا، از بيلان منفي 170 ميليون هکتاري جنگل‌هاي جهان طي دهه اخير خبر داد و اظهار کرد: اين ميزان در ايران بسيار کمتر بوده اما بايد به اهميت و ارزش بازاري و اکولوژيکي جنگل ها بيش از پيش توجه کرد، چراکه ايران سالي هزار ميليارد تومان بابت بياباني شدن خسارت مي‌بيند.‏
وي با بيان اين‌که سطح جنگل‌هاي کشور 14 ميليون هکتار است، افزود: گرچه روند کاهشي 0.1 درصدي در سطح جنگل‌هاي ايران قابل مشاهده است اما اين ميزان نسبت به روند کاهشي در جهان بسيار اميدوارکننده‌تر است، چرا که وسعت جنگل‌هاي جهان با کاهش 3.8 درصدي يعني 3800 برابر ايران مواجه بوده که نشان مي دهد جنگل‌تراشي در کشورهاي جهان جايگاه بالايي دارد و اين عمدتا به دليل تبديل جنگل ها به زراعت و استفاده از آن به عنوان ديگر کاربري‌ها رخ داده است.‏
بيلان منفي 170 ميليارد هکتاري جنگل‌هاي جهان
رييس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخيزداري ادامه داد: در گذشته سطح جنگل هاي جهان بيش از هشت ميليارد هکتار بوده که اين ميزان حدود نصف مساحت کره زمين را شامل مي شد اما در حال حاضر به حدود چهار ميليارد هکتار رسيده و حدود 25 درصد از مساحت اين کره خاکي را به خود اختصاص داده است.‏
جلالي گفت:‌ طي 10 سال گذشته سطح جنگل‌هاي جهان 250 ميليون هکتار کاهش يافته و حدود 80 ميليون هکتار جنگل کاري صورت گرفته است که اين نشان دهنده بيلان منفي بيش از 170 ميليون هکتاري جنگل‌هاي جهان است.‏
وي تصريح کرد: دلايل و عوامل مختلفي براي کاهش سطح جنگل هاي کشور برشمرده شده که مي توان به نياز مردم مناطق بومي در جنگل‌ها به سوخت هيزمي و بوته‌اي، طرح هاي عمراني معادن، توسعه شهرها و روستاها، تصرفات غير قانوني و دست اندازي بشر، آتش سوزي و آفات و بيماري‌ها اشاره کرد.‏
رييس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخيزداري تاکيد کرد: در زمينه فرهنگ سازي بايد جنگل‌ها را به عنوان ريه‌هاي زمين به مردم معرفي کرد که مي توانند نقش بسزايي در ارتقاي سلامت انسان و مجموعه مخلوقات زمين داشته باشند که البته دراين زمينه بايد در تدوين و تصويب قوانين جرائمي براي متخلفان درنظر گرفت که به روز باشد و بازدارندگي لازم را داشته باشد.‏
ارزش 40 ميليون توماني برخي درختان ايراني
جلالي همچنين در خصوص ارزش جنگل‌هاي کشور اظهار کرد: ارزش جنگل‌هاي ايران و جهان از دو منظر بازاري و اکولوژيکي قابل بررسي است که ارزش اکولوژيکي يک جنگل يا يک اصله درخت معمولا سه برابر ارزش بازاري آن محاسبه مي شود.‏
معاون وزير جهاد کشاورزي با بيان اين‌که برآوردهايي از ارزش بازاري و اکولوژيکي جنگل‌هاي کشور صورت گرفته که آمار و ارقام نجومي را شامل مي‌شود، گفت: ارزش برخي از گونه‌ها و درختان که در تخريب و تصرفات غير قانوني مورد ارزيابي قرار گرفته و جرائم آن از متخلفان دريافت مي‌شود تا حدود 40 ميليون تومان نيز براي هر درخت محاسبه مي شود؛ به گونه‌اي که ارزش بازاري يک درخت مي تواند بسته به نوع چوب و ارزش آن در بازار تا 10 ميليون تومان برسد که به اضافه ارزش اکولوژيکي سه برابري آن، حدود 40 ميليون تومان ارزش‌ دارد.‏
پيگيري 30 هزار پرونده تخلف در جنگل‌ها
رييس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخيزداري نيز درباره پرونده‌هاي تخلفات و تصرفات غير قانوني با عرصه هاي جنگلي و مرتعي کشور اعلام کرد: معمولا سالانه 25 تا 30 هزار پرونده تخلف در عرصه‌هاي جنگلي و مرتعي کشور تشکيل مي شود که از اين ميان امسال حدود 10 هزار پرونده که شامل حدود 10هزار هکتار مرتع و جنگل مي شود از طريق دستگاه قضايي براي خلع يد و تعيين تکليف در دست بررسي است و حدود 86 هزار هکتار ديگر نيز در سال جاري از طريق يگان حفاظت و در همان مراحل اوليه جلوگيري و رفع تصرف شده است.‏
منشأ ريزگرد‌هاي خوزستان داخلي بود
جلالي اظهار کرد: ريزگردهاي اخيري که در استان خوزستان مشکلات زيادي را براي مردم به وجود آورد در پي خشک‌شدن تالاب‌ها ناشي از قطع شدن حق آبه آنهاست؛ بنابراين اين مناطق خشک شدند و وزش بادهاي شديد سبب شد ريز‌گرد‌هايي که بين دو تا پنج ميکرون بودند به هوا بلند شوند و تا ارتفاعات بالا و مسافت زيادي جابجا شوند.‏
آبخيزداري تنها راه نجات کشور از بحران آبي
رييس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخيزداري با بيان اين‌که از بيش از 90 سد احداث شده در کشور حدود 30 سد ارزيابي زيست محيطي ندارند گفت: حل مشکل بحران آب خشکسالي ، بيلان منفي سفره هاي زيرزميني، قليايي و شور شدن آب هاي زيرزميني که نابودي برخي دشت هاي کشور را به دنبال داشته است و ... راهي جز آبخيزداري و آبخان داري ندارد. چرا که نمي توان به راحتي در شرايط کنوني ميزان بهره برداري از منابع آبي را کنترل کرد.بنابراين مساله آبخيزداري بايد بيش از پيش مورد توجه مسوولان ، رسانه‌ها و مردم قرار گيرد.‏
خسارت هزار ميليارد توماني بياباني شدن ايران در هر سال
وي خسارت سالانه ناشي از پديده بياباني شدن را حدود يک هزار ميليارد تومان ذکر کرد و گفت: هفت ميليون هکتار کانون بحراني در کشور شناسايي شده است.‏
جلالي اظهار کرد: در حال حاضر برآورد دقيقي از خسارت ناشي از حرکت شن‌هاي روان وجود ندارد و اگر ابعاد مختلف موضوعاتي نظير پديده گرد و غبار را بررسي کنيم خسارت‌هاي سنگيني دارد. اما برآوردهاي اجمالي نشانگر آن است که خسارت سالانه ناشي از پديده بياباني شدن در کشور حدود يک هزار ميليارد تومان است.‏
رييس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخيزداري درباره اقدامات صورت گرفته در جهت اجراي طرح بيابان زدايي، گفت: اعضاي کنوانسيون مقابله با پديده بيابان‌زدايي و کاهش اثرات خشکسالي که وزارت جهاد کشاورزي عضو آن است، تعهداتي دارند که بر اساس آن بايد با اتکا به يک برنامه اقدام ملي، عوامل بياباني شدن شناسايي و راهکارهاي پيشگيري از آن پيش بيني شود.‏
معاون وزير جهاد کشاورزي درباره ميزان اعتبار اختصاص يافته جهت جلوگيري از پديده بياباني شدن اعلام کرد: هر کدام از دستگاه‌هاي عضو کارگروه ملي در اين زمينه فعالند و بخشي از کار را دنبال مي‌کنند. ولي اعتبارات سازمان جنگل‌ها براي مقابله با کانون‌هاي بحراني محدود و حدود 30 ميليارد رالا در سال است.‏
رييس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخيزداري گفت: طبعا مقابله با فقر و جلوگيري از تخريب سرزمين در اين زمينه تاثيرگذار است. زيرا اگر سوخت مورد نياز جوامع بومي و محلي را تامين کنيم از پيامدهايي نظير بوته کني جلوگيري مي‌شود. همچنين در بحث آبهاي زيرزميني در صورتي که از شيوع قليايي شدن آن جلوگيري شود مانع از بروز پديده بياباني شدن مي‌شود. ‏

  • دیدگاهی برای این نوشته ثبت نشده است.
  • افزودن دیدگاه


JahanEghtesadNewsPaper

جستجو


  |