دوشنبه 08 خرداد، 1402

کدخبر: 13933 15:04:24 1394-04-14
نگاهی به گزارش های مالی چند شرکت

نگاهی به گزارش های مالی چند شرکت

دسته‌بندی: بدون دسته‌بندی
نگاهی به گزارش های مالی چند شرکت

نگاهی به گزارش های مالی چند شرکت

دسته‌بندی: بدون دسته‌بندی

افزایش 52 درصد سودآوری "حسینا" در 93

شرکت حسینا در سال مالی 93 با تعدیل مثبت7 درصد به ازای هر سهم 4217 ریال سود محقق ساخت که در مقایسه با عملکرد سال گذشته خود 52 درصد افزایش داشته است. فروش شرکت 125 درصد افزایش یافته که در ارتباط با افزایش 10درصد نرخ خدمات دریانوردی می باشد. بهای تمام شده فروش 175 درصد افزایش یافته است. سود ناخالص به طور کلی 62 درصد  افزایش یافته و به ازای هر سهم 6087 ریال‌می باشد. سایر درآمدهای غیر عملیاتی شرکت با 50درصد افزایش به ازای هر سهم 464 ریال بوده که ناشی از سود اوراق مشارکت و گواهی سپرده و سود سهام دریافتی از شرکت های سرمایه پذیر می باشد. هزینه های مالی شرکت نسبت به سال گذشته 9 درصد افزایش داشته که به دلیل اخذ تسهیلات جدید است. سود عملیاتی شرکت با  50 درصد رشد به ازای هر سهم 5299 ریال می باشد.

انتشار صورت های مالی یکساله "ثنام"

شرکت سرمایه گذاری ساختمانی بین المللی نام آوران مهندسی در دوره یکساله منتهی به 29 اسفند ماه 93 مبلغ 452 میلیارد و 864 میلیون ریال سود انباشته پایان دوره در حسابهای این شرکت منظور کرد. شرکت سرمایه گذاری ساختمانی بین المللی نام آوران مهندسی با ارسال صورت های مالی یکساله منتهی به 29 اسفند ماه 93 به صورت حسابرسی شده اعلام کرد در سال گذشته با سرمایه 125 میلیارد ریال مبلغ 150 میلیارد و 944 میلیون ریال درآمد حاصل از فروش خالص داشت. از درآمد این شرکت بهای تمام شده کالای فروش رفته کسر شد و سود ناخالص دوره به 117 میلیارد و 562 میلیون ریال رسید. از سود ناخالص دوره نیز هزینه های اداری، عمومی کسر و پس از افزوده شدن درآمدهای عملیاتی به آن معادل 106 میلیارد و 725 میلیون ریال سود عملیاتی دوره محاسبه شد. به سود عملیاتی دوره نیز درآمد های متفرقه اضافه و پس از کسر مالیات از آن ،مبلغ 329 میلیارد و 795 میلیون ریال سود خالص بدست آمد و بر این اساس مبلغ 2638 ریال سود به ازای هر سهم در نظر گرفته شد.

نگاهی بر صورت های مالی سال 93گروه صنعتی سپاهان

شرکت گروه صنعتی سپاهان در دوره یکساله منتهی به 29 اسفند ماه 93 مبلغ سه هزار و 689 میلیارد و 249 میلیون ریال درآمد حاصل از فروش داشت. شرکت گروه صنعتی سپاهان با ارسال صورت های مالی یکساله منتهی به 29 اسفند ماه 93 به صورت حسابرسی شده اعلام کرد در سال گذشته با سرمایه 500 میلیارد ریال مبلغ سه هزار و 689 میلیارد و 249 میلیون ریال درآمد حاصل از فروش خالص داشت. از درآمد این شرکت بهای تمام شده کالای فروش رفته کسر شد و سود ناخالص دوره به 196 میلیارد و 691 میلیون ریال رسید. از سود ناخالص دوره نیز هزینه های اداری، عمومی کسر و درآمدهای عملیاتی افزوده شد و معادل 223 میلیارد و 474 میلیون ریال سود عملیاتی دوره محاسبه شد.

  • دیدگاهی برای این نوشته ثبت نشده است.
  • افزودن دیدگاه


JahanEghtesadNewsPaper

جستجو


  |