شنبه 15 بهمن، 1401

کدخبر: 10172 15:34:11 1393-11-22
شوري آب در ايران درحال افزايش است

شوري آب در ايران درحال افزايش است

دسته‌بندی: بدون دسته‌بندی
شوري آب در ايران درحال افزايش است

شوري آب در ايران درحال افزايش است

دسته‌بندی: بدون دسته‌بندی

گروه امورزيربنايي: قائم مقام وزير نيرو با تاکيد بر اينکه جغرافياي ايان از کمبود آب رنج مي برد گفت:

يکي از راهکارهاي خروج کشور از کمبود آب اصلاح تعرفه ها و ديگري استفاده از آب هاي غيرمتعارف است‎.‎
ستار محمودي معضل کمبود آب را يکي از مشکلات اساسي تمام کشورهاي جهان دانست و گفت: البته مشکل در برخي از کشورها از جمله ايران حادتر است. قائم مقام وزير نيرو با اشاره به اهميت و جايگاه روزافزون آب در جهان بيان داشت: برنامه هاي ششم و هفتم توسعه کشور بايد بر محور آب قرار گيرد‎.‎
وي با يادآوري اينکه سازمان ملل متحد دهه 2005 تا 2015 را به عنوان دهه بين المللي آب با شعار "آب براي زندگي" نامگذاري کرده است تصريح کرد: اين اقدام به معناي ارزش بيش از اندازه آب در سراسر جهان است‎.‎
محمودي با اشاره به گزارش بين المللي امنيت آب براي زندگي بهتر در سال 2013 افزود: طبق اين گزارش، 40 درصد جمعيت جهان تا سال 2050 با تنش جدي آب مواجه است. وي افزود: اين بدان معني است که به غير ازمخاطرات زيست محيطي وحشتناک، حداقل دو ميليارد نفر از جمعيت جهان با کمبود آب روبرو خواهند شد‎.‎
قائم مقام وزيرنيرو با تاکيد بر اينکه جغرافياي ايران از کمبود آب رنج مي برد اظهارداشت: متاسفانه شوري آب درکشورمان درحال افزايش و دشت ها نيز درحال خروج ازحالت تعادل است‎.‎
وي همچنين آب و انرژي را دو عنصر وابسته به يکديگر دانست و با انتقاد از مصرف بيش از استاندارد آب در حوزه کشت محصولات کشاورزي افزود: اصلاح مصرف آب در حوزه صنايع و کشاورزي به طور حتم يکي از ضروريات کشور است‎.‎
محمودي ايجاد عزم ملي براي توسعه حکمراني آب موثر، مديريت بر مبناي ساختار حوزه هاي آبريز، بازتعريف تخصيص آب و استفاده از آب هاي غيرمتعارف را از جمله راهکارهاي مبارزه با کمبود آب برشمرد‎.‎
قائم مقام وزير نيرو همچنين اصلاح نظام قيمت گذاري آب به منظور صرفه جويي هرچه بيشتر و ترغيب سرمايه گذاران براي سرمايه گذاري در حوزه آب را از ديگر راهکارهاي مقابله با کم آبي در کشور عنوان کرد‎.‎

  • دیدگاهی برای این نوشته ثبت نشده است.
  • افزودن دیدگاه


JahanEghtesadNewsPaper

جستجو


  |