سه شنبه 01 فروردین، 1402

کدخبر: 7756 15:39:50 1393-09-15
تاثير فناوري اطلاعات در کاهش فساد

تاثير فناوري اطلاعات در کاهش فساد

دسته‌بندی: بدون دسته‌بندی
تاثير فناوري اطلاعات در کاهش فساد

تاثير فناوري اطلاعات در کاهش فساد

دسته‌بندی: بدون دسته‌بندی

شاهين نقاشيان عراقي - کارشناس مبارزه با مفاسد اداري

رشد سريع فناوري هاي اطلاعاتي عرصه را بر سوداگران و رانت خواران محيط ناشفاف و غبارآلود تنگ مي نمايد و در عين حال تسريع انجام بهينه امور و فرآيندها را در پي دارد. فناوري اطلاعات مي تواند به عنوان يکي از راه حل هاي اساسي در کاهش فساد و افزايش شفاف سازي فعاليت هاي سازمانها و دولت ها باشد‎. ‎
اين فناوري در قالب دولت الکترونيک احتمال پيدا کردن خطا را به وسيله نگهداري جزئيات داده هاي تراکنش شده در سامانه هاي با منبع باز افزايش مي دهد و امکان دنبال کردن فعاليت و کشف فساد حاصل از اعمال غيرقانوني را فراهم مي کند و همچنين باعث مي شود که شهروندان و موسسات در مورد فعاليت هاي نامعقول و اعمال خودسرانه دستگاه هاي بالاتر را بازخواست کنند و مانع از انجام آن دسته از اقدامات در سازمان ها شوند. بنابراين ايجاد محيطي شفاف و پاسخ گو و مبتني بر اعتماد ضمن ايجاد شفافيت در اطلاعات و ارتباطات که با به کارگيري فناوري هاي جديد ميسر مي شود، يک راهبرد بي نظير در کاهش فساد اداري محسوب مي شود. بسياري از کشورها، فناوري نوين را به عنوان ابزاري هم در جهت ارتقاء اثربخشي و هم در جهت افزايش شفافيت مي دانند‎.‎
‎ ‎فناوري اطلاعات و ارتباطات داراي توانايي بالقوه و مزاياي سودمندي در کاهش فساد است و نيز مي تواند با ارتقاء اثربخشي روي کنترل داخلي و مديريتي رفتارهاي فاسد، بهبود پاسخ گويي و شفافيت در اطلاعات را ايجاد کند. همچنين، فناوري اطلاعات مي تواند باکاهش مداخلات غيرضروري کارکنان، سوء استفاده از قدرت اداري آنها را کاهش دهد و نظارت بر رفتار آنها را با هزينه اي اندک امکان پذير سازد و در دسترسي مردم به اطلاعاتي شفاف کمک کند‎. ‎
سامانه هاي اطلاعاتي را مي توان حتي زماني که سازمان هاي مختلف تمرکززدايي مي شوند، انسجام بخشيد و شبکه هاي افقي ميان سازمان هاي مختلف را با سهولت بيشتري ساخت. در نتيجه هم ارائه خدمات دولتي و هم دستيابي عموم به آنها راحت تر مي شود و بنابراين کارکنان سازمان ها احساس خواهند کرد در صورتي که رفتارهاي مبتني بر فساد را دنبال کنند، بيشتر در معرض ديد مديران خود و نيز مردم قرار خواهند گرفت. اين روزها کشورها از بعضي قدرتمندترين نيروها در جهان در جهت گسترش شفافيت و خدمات استفاده مي کنند. اين ابزارها شامل گسترش فناوري اطلاعات و همگرايي آن با جنبش هايي نظير شفافيت، پاسخگويي و توانمندسازي شهروندان مي باشد و در بسياري مواقع اين همگرايي مسير انجام کارها و پاسخگويي دولت ها را هموارتر ساخته است‎. ‎
آنچه در شرايط کنوني توجه ما را به خود جلب مي کند، رابطه فناوري و فرهنگ سازماني در ادارات و شرکت هاي دولتي و خصوصي است و به خصوص آنجا که عدم برنامه ريزي براي به کارگيري فناوري و يا بالعکس ايجاد بستر و فرهنگ لازم براي بکارگيري آن و يا استفاده از فناوري براي ايجاد تغييرهاي فرهنگي مثبت موردنظر است، اين مقوله خودنمايي ميکند. در سازمان هايي که فرهنگ يا زيرساخت هاي استفاده از فناوري اطلاعات و ارتباطات وجود ندارد، آثار و تبعاتي همچون نارضايتي ارباب رجوع و مشتري، هزينه هاي گزاف و به خصوص فساد اداري را در پي خواهد داشت‎. ‎
فرهنگ و زيرساخت هاي موجود در يک سازمان به دليل ماهيت اثرگذاري قوي که به رفتار و عملکرد اعضاي سازمان مي تواند داشته باشد، نقش مهمي را در بکارگيري فناوري اطلاعات و ارتباطات دارد که اين مهم شرط لازم براي پيشرفت هر کشور در اين مقوله است. حال اين سوال مطرح مي شود که آيا به راستي ما زيرساخت ها و فرهنگ سازماني لازم را براي بکارگيري فناوري اطلاعات و ارتباطات به قدر کافي فراهم کرده ايم و يا آن که در اولين بايسته هاي آن همچون افزايش پهناي باند اينترنت، فرهنگ سازي و يا تشويق به سرمايه گذاري در استفاده از فناوري هاي اشاره شده هنوز گام هاي بلندي بايد برداريم‎. ‎
جاي خالي فناوري هاي فوق در بسياري از سازمان هاي کشورمان هنوز احساس مي شود و از سويي بسياري از شرکت ها و ادارات پيشرو هنوز تشنه فرهنگ سازي در خصوص استفاده از امکانات نوين ارتباطي و اطلاعاتي و بهينه سازي فناوري هاي خود هستند. توسعه زيرساخت و فرهنگي که مي تواند به کاهش فساد و در عين حال رشد اقتصادي کشور کمک کند را ميتوان نقطه تلاقي اقتصاد و فرهنگ تلقي کرد که اثري جز ارتباط مستحکم و شفاف بين نهادهاي دولتي و شهروندان و خوش بيني هرچه بيشتر مردم به سازمانهايي که به طور روزمره با آن سروکار دارند و از سويي کاهش فقر و فاصله طبقاتي که از مزاياي مستقيم کاهش فساد است، در پي ندارد‎. ‎
‎ ‎اميد است مسئولين محترم با توجه به سرعت رشد اين فناوري ها و لزوم فرهنگ سازي مرتبط با آن نسبت به ايجاد گسترده بسترهاي مناسب و لازم در جهت اشاعه ي فرهنگ استفاده از فناوري در حوزه هاي اقتصادي و خدمات عمومي قدم هاي محکم تري بردارند تا مردم عزيزمان از مزاياي بيشمار آن هرچه بيشتر بهره مند گردند‎.‎

  • دیدگاهی برای این نوشته ثبت نشده است.
  • افزودن دیدگاه


JahanEghtesadNewsPaper

جستجو


  |