یکشنبه 13 فروردین، 1402

کدخبر: 14228 15:36:04 1394-04-29
نگاهی به گزارش های مالی چند شرکت

نگاهی به گزارش های مالی چند شرکت

دسته‌بندی: بدون دسته‌بندی
نگاهی به گزارش های مالی چند شرکت

نگاهی به گزارش های مالی چند شرکت

دسته‌بندی: بدون دسته‌بندی

پوشش 57 درصدی "سکرما" طی 3 ماه

عملکرد میان دوره ای شرکت ها به مرور بر سامانه کدال می نشیند. بر این اساس عملکرد 3 ماهه 4 شرکت و عملکرد 9 ماهه یک شرکت منتشر شد.نفت سپاهان ضمن تاکید بر پیش بینی خود به مبلغ 2504 ریال طی سه ماه توانسته 19 درصد از پیش بینی خود را پوشش دهد. سرمایه شرکت مبلغ 1050 میلیارد ریال اعلام شده است.ختراک طی اطلاعیه ای ضمن تاکید بر آخرین پیش بینی خود به مبلغ 175 ریال، طی سه ماه 36 ریال محقق کرد تا 21 درصد از پیش بینی خود را پوشش دهد.پاکشو ضمن تاکید بر آخرین پیش بینی خود به مبلغ 2028 ریال توانسته طی سه ماه 273 ریال محقق کند تا 13 درصد ار پیش بینی خود را پوشش دهد.سیمان کرمان طی اطلاعیه پیش بینی درامد هرسهم بر اساس عملکرد سه ماهه، ضمن تعدیل مثبت پیش بینی سود سال 94 به مبلغ 833 ریال، طی سه ماه 474 ریال محقق کرده و 57 درصد از پیش بینی خود را پوشش داد.و اما فلامی در اطلاعیه پیش بینی درآمد هرسهم بر اساس عملکرد 9 ماهه ضمن تاکید بر آخرین پیش بینی خود به مبلغ 494 ریال، اعلام کرده است که طی 9 ماه توانسته 357 ریال محقق نماید و 72 درصد از پیش بینی خود را پوشش داده است.

انتشار عملکرد یکساله گذشته جام دارو

شرکت جام دارو در پایان دوره 12 ماهه منتهی به 29 اسفند ماه 93 مبلغ 92 میلیارد و 725 میلیون ریال سود انباشته در حسابهای خود منظور کرد.شرکت جام دارو صورت های مالی سال 93 را به صورت حسابرسی شده منتشر کرد.بر اساس این گزارش این شرکت در سال گذشته مبلغ 196 میلیارد و 90 میلیون ریال درآمد حاصل از فروش خالص داشت.از درآمد این شرکت بهای تمام شده کالای فروش رفته کسر شد و سود ناخالص دوره به 78 میلیارد و 853 میلیون ریال رسید.از سود ناخالص دوره نیز، هزینه های عمومی، اداری کسر و درآمد های عملیاتی اضافه شد و سود عملیاتی دوره به مبلغ 67 میلیارد و 540 میلیون ریال رسید.از سود عملیاتی دوره نیز هزینه های مالی و مالیات کسر و درآمدهای غیر عملیاتی اضافه شد و مبلغ 68 میلیارد و 98 میلیون ریال سود خالص بدست آمد و بر این اساس مبلغ 1702 ریال زیان به هر سهم اختصاص داده شد.

تحقق 1150 ریال سود به ازای هر سهم سیمان کارون

شرکت سیمان کارون در دوره 12 ماهه منتهی به 29 اسفند ماه 93 مبلغ 945 میلیارد و 472 میلیون ریال درآمد حاصل از فروش داشت.شرکت سیمان کارون صورت های مالی یکساله منتهی به پایان سال 93 را به صورت حسابرسی نشده منتشر کرد.بر اساس این گزارش این شرکت در سال گذشته مبلغ 945 میلیارد و 472 میلیون ریال درآمد حاصل از فروش خالص داشت.از درآمد این شرکت بهای تمام شده کالای فروش رفته کسر شد و سود ناخالص دوره به 327 میلیارد و 582 میلیون ریال رسید.از سود ناخالص دوره نیز، هزینه های عمومی، اداری کسر شد و سود عملیاتی دوره به 280 میلیارد و 118 میلیون ریال رسید.

اختصاص 425 ریال سود به ازای هر سهم تولیدی لنت ترمز ایران

شرکت تولیدی لنت ترمز ایران در دوره 12 ماهه منتهی به 29 اسفند ماه 93 مبلغ 37 میلیارد و 407 میلیون ریال سود خالص داشت و بر این اساس مبلغ 425 ریال سود به ازای هر سهم کنار گذاشت.شرکت تولیدی لنت ترمز ایران صورت های مالی یکساله گذشته خود را به صورت حسابرسی شده منتشر کرد.بر اساس این گزارش این شرکت در سال گذشته مبلغ 126 میلیارد و 122 میلیون ریال درآمد حاصل از فروش خالص داشت.از درآمد این شرکت بهای تمام شده کالای فروش رفته کسر شد و سود ناخالص دوره به 31 میلیارد و 464 میلیون ریال رسید.از سود ناخالص دوره نیز،هزینه های عمومی، اداری و هزینه های عملیاتی کسر شد و زیان عملیاتی دوره 37 میلیارد و 407 میلیون ریال رسید.از سود عملیاتی دوره نیز هزینه های مالی کسر و درآمدهای غیرعملیاتی اضافه شد و مبلغ 37 میلیارد و 407 میلیون ریال سود خالص بدست آمد و بر این اساس مبلغ 425 ریال سود به هر سهم اختصاص داده شد. به سود خالص دوره نیز سود انباشته ابتدای سال اضافه شد و در نهایت مبلغ 49 میلیارد و 602 میلیون ریال سود انباشته پایان دوره در حسابهای این شرکت منظور شد.

اختصاص 1645 ریال سود به ازای هر سهم "وبانک" در سال 93

شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی ایران) در دوره یکساله مالی منتهی به 29 اسفند ماه 94 با احتسابی10 هزار و 691 میلیارد و 362 میلیون ریال سود خالص مبلغ 1645 ریال سود به ازای هر سهم کنار گذاشت.شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سرمایه گذاری بانک ملی ایران) صورت های مالی سال 93 را به صورت حسابرسی نشده منتشر کرد.بر اساس این گزارش این شرکت در سال گذشته مبلغ 11 هزار و 170 میلیارد و 41 میلیون ریال درآمد حاصل از سرمایه گذاری و فروش سرمایه گذاری داشت.از درآمد این شرکت هزینه های عمومی، اداری کسر و سود عملیاتی دوره به 10 هزار و 928 میلیارد و 483 میلیون ریال رسید.

  • دیدگاهی برای این نوشته ثبت نشده است.
  • افزودن دیدگاه


JahanEghtesadNewsPaper

جستجو


  |