دوشنبه 07 اسفند، 1402

کدخبر: 4823 16:13 1393/05/29
نايب رييس اتاق ايران:‏ خصوصي سازي در حد ابلاغيه و همايش باقي ماند

نايب رييس اتاق ايران:‏ خصوصي سازي در حد ابلاغيه و همايش باقي ماند

دسته‌بندی: بدون دسته‌بندی
نايب رييس اتاق ايران:‏ خصوصي سازي در حد ابلاغيه و همايش باقي ماند

نايب رييس اتاق ايران:‏ خصوصي سازي در حد ابلاغيه و همايش باقي ماند

دسته‌بندی: بدون دسته‌بندی

ايسنا: نايب رييس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي ايران گفت: نفت سرمايه اي است که به غلط آن را درآمد به حساب مي آوريم.‏
محسن جلالپور امروز در همايش بررسي راهکارهاي خروج غيرتورمي از رکود اقتصادي در اتاق بازرگاني کرمان اظهار کرد: تدوين گران بسته خروج از رکود اميدوارند که در سال 94 به روزهايي برسيم که پنج سال قبل در اقتصاد داشته ايم.‏
وي افزود: در اين بسته به اين مسئله توجه شده که بايد از وضع فعلي و شرايط بحراني عبور کنيم و اما آيا به اين توجه شده که بعد از اجراي بسته خروج از رکود و زمان اتمام مجموعه پيشنهادات بسته، مي خواهيم همچنان اقتصاد ما متکي به نفت باشد؟
جلالپور تصريح کرد: بايد شرايط براي نگاه علمي و واقعي به اقتصاد فراهم شود و در يک و نيم سال پيش رو به اين مسئله توجه داشته باشيم که آيا مي خواهيم همچنان وضعيت گذشته را در اقتصاد ادامه دهيم؟
وي بيان کرد: نفت سرمايه اي است که به غلط آن را درآمد به حساب مي آوريم.‏
رييس اتاق بازرگاني استان کرمان گفت: بايد در برنامه هاي يک سال و نيم آينده دو نکته اساسي به عنوان اولويت هاي اول پيش روي مجريان اقتصادي مد نظر قرار گيرد و اينکه کارها به بخش خصوصي واگذار شود.‏
وي ادامه داد: خصوصي سازي در حد ابلاغيه و همايش باقي ماند. اما توانمند کردن بخش خصوصي از پايه هاي گذر از اقتصاد کنوني و رسيدن به اقتصاد متکي به مردم و اصول ابلاغي اقتصاد مقاومتي است.‏
جلالپور تصريح کرد: پررنگ کردن بخش خصوصي، اعتماد به اين بخش، تسهيل در امور آنها و حل مشکلات بنگاه ها بايد در همه بسته خروج از رکود و آنچه عملي مي شود از اولويت خاص برخوردار باشد.‏
وي گفت: کوچک کردن دولت، سبک کردن بار دولت و سپردن ايجاد اشتغال به بخش خصوصي و ... اصل ديگر مورد توجه در اجراي بسته خروج از رکود است.‏
نايب رييس اتاق ايران اظهار کرد: اگر در پايان سال 94 بتوانيم 15 درصد از وزن دولت و اقتصاد دولتي را کم کرده و به بخش خصوصي منتقل کرده و همزمان خروج غيرتورمي از رکود را جلو ببريم، مي تواند موفقيت چشمگيري در ادامه مسير در سال هاي بعد باشد.‏
وي افزود: مسئله اشتغال و رکود در کشور جدي است و شايد توقع بجايي نباشد که اقتصاد را به صورت بنيادي درمان کنيم.‏
جلالپور تصريح کرد: بايد در بسته خروج از رکود دولت، ظرفيت بخش خصوصي واقعي در صادرات، صنعت و بخش هاي ديگر اقتصاد بيش از نفت و صنعت پتروشيمي اولويت داده شود.‏
وي بيان کرد: اگر به بخش خصوصي اولويت داده و مشکلات را حل کنيم، مي توانيم براي گذر از اقتصاد متکي به نفت موثر واقع شويم.‏
رييس اتاق بازرگاني استان کرمان گفت: دولت کار جديدي در تدوين، جمع کردن نظرات و ارائه بسته خروج از رکود انجام داد و ما به عنوان فعالان بخش خصوصي قدردان اين تلاش و حرکت جدي دولت هستيم و اعتقاد به علمي و کارشناسي بودن بسته داريم.‏
وي افزود: اجراي بسته خروج از رکود نياز به قوت مجريان، همراهي بدنه دولت، هماهنگي بخش خصوصي، فعالان اقتصادي و همه مردم حتي مصرف کنندگان دارد.‏
جلالپور تاکيد کرد: خروج از اين دوران نياز به اجماع کامل قوا، مجموعه نظام و کشور دارد و اميدواريم با عزم به وجود آمده بتوانيم با سربلندي اين دوران را بگذرانيم.‏  • دیدگاهی برای این نوشته ثبت نشده است.
  • افزودن دیدگاه


JahanEghtesadNewsPaper

جستجو


  |