یکشنبه 13 فروردین، 1402

کدخبر: 4099 16:18:43 1393-05-12
مشاور اقتصادي رئيس جمهور مطرح کرد:‏ خرد جمعي تنها مسير گذر از دشواري هاي اقتصادي ‏

مشاور اقتصادي رئيس جمهور مطرح کرد:‏ خرد جمعي تنها مسير گذر از دشواري هاي اقتصادي ‏

دسته‌بندی: بدون دسته‌بندی
مشاور اقتصادي رئيس جمهور مطرح کرد:‏ خرد جمعي تنها مسير گذر از دشواري هاي اقتصادي ‏

مشاور اقتصادي رئيس جمهور مطرح کرد:‏ خرد جمعي تنها مسير گذر از دشواري هاي اقتصادي ‏

دسته‌بندی: بدون دسته‌بندی

گروه اقتصادي: سياست هاي اقتصادي دولت تدبير و اميد طي يک سال گذشته اگرچه توانست، مانع سقوط بيش از پيش شاخص هاي اقتصادي شود، اما همچنان با رسيدن به حداقل هاي مورد انتظار و حتي وعده هاي داده شده فاصله بعدي دارد.

به گزارش خبرنگار جهان اقتصاد، توقع عمومي شهروندان ايراني و بالاخص فعالان اقتصادي از دولتي که نه تنها در رأس وزارتخانه هاي اقتصادي که مديران ارشد نزديک به رئيس جمهور يعني معاون اول و رئيس دفتر رئيس جمهور را از ميان مردان اقتصادي انتخاب کرده، بهبود شرايط اقتصادي در کوتاه ترين فرصت ممکن است.
ارائه بسته اقتصادي دولت با عنوان خروج غير تورمي از رکود، اگرچه به عنوان اقدامي جديد در حوزه عملکردي دولت قابل تحسين بود، اما به دليل نقاط ضعفي که بر آن وارد بود، نظر کارشناسان ارشد اقتصادي کشور را تامين نکرد و با انتقاداتي مواجه شد.
اين روند موجب شد تا روز گذشته مسعود نيلي مشاور ارشد اقتصادي رئيس جمهور در پارلمان بخش خصوصي حاضر و در جمع هيات نمايندگان اتاق بازرگاني ايران از بسته اقتصادي ارائه شده از سوي دولت دفاع کند.‏
مشاور اقتصادي رئيس جمهور در ابتداي سخنان به مطالبي اشاره کرد که شايد اگر در مقدمه اين بسته آمده بود، مسير اظهار نظرها را نغيير مي داد؛ وي گفت: اين سند کوتاه مدت بوده پس جامعيت ندارد. به دنبال اصلاح ساختارها نيست و مسئله محور حرکت مي کند. خروج از رکود بايد پايدار باشد و براي پايدار بودن به برنامه اي غير تورمي نياز است. منظور از غير تورمي بودن اين است که نمي خواهيم به قيمت ايجاد تورم از رکود خارج شويم.‏
وي رکود عميق با تورم بالا را موضوع جدي امروز اقتصاد ايران دانست و گفت: اما دوست نداريم ايران در زمره کشورهايي با تورم بالا قرار داشته باشد لذا جايگاه اقتصاد ايران بايد ارتقا يابد.‏
نيلي در سي و هفتمين نشست هيأت نمايندگان دوره هفتم اتاق ايران افزود: دولت يازدهم آنچه را که مي انديشد و مي خواهد اجرا کند در اختيار افکار عمومي قرار مي دهد و از اتخاذ تصميم هاي يک شبه که فقط در تلويزيون آن را به مردم ارائه دهد و همه سازمان ها را بدون همفکري ملزم به اجرا کنند، به شدت پرهيز مي کند.‏
وي تأکيد کرد: اقتصاد ايران در شرايط دشواري قرار دارد و به همين دليل بيش از هر چيز به خرد جمعي نياز دارد، لذا براي جمع بندي ديدگاه هاي مختلف، بسته سياستي خروج از رکود در شرايط تورمي را در اختيار فعالان اقتصادي قرار مي دهد تا بتواند از ديدگاه هاي کارشناسان و افراد متخصص در بخش اقتصاد بهره گيري کند.‏
مشاور اقتصادي رئيس جمهور گفت: هرچند اقتصاد ايران همواره با موضوع رکود مواجه بوده اما در گذشته براي خروج از اين شرايط، خود درماني مي کرديم اين در حالي است که امروز براي خروج از اين وضعيت از ديدگاه هاي کارشناسي بهره خواهيم گرفت.‏
وي با اشاره به رکود فعلي در اقتصاد ايران، گفت: در شرايط رکود، مردم کالا خريداري نمي کنند و يا به مسافرت نمي روند اما سونامي مسافرت در چند روز گذشته(تعطيلات عيد فطر) نشان مي دهد در اين شرايط هم مردم تحرک دارند و رکود از سمت تقاضا نيست.‏
وي گفت: رکود در اقتصاد کشورهاي امريکا و اروپايي به طور عام غيرتورمي است که خروج از آن راحت است زيرا با تزريق پول مي توان از آن شرايط خارج شد اما اقتصاد ايران با رکود تورمي مواجه است.‏
اين استاد دانشگاه صنعتي شريف معتقد است: رکود در ايران از سمت عرضه و نه در سمت تقاضا است. به عبارتي در شرايط رکود کنوني توليد کاهش و قيمت ها افزايش يافته است.‏
وي يادآور شد: اقتصاد ايران از زمستان سال 90 با شرايط رکود تورمي مواجه شده لذا در چنين شرايطي توليد علامت مي دهد که نمي توان سرمايه گذاري کرد.‏
به گفته مشاور اقتصادي رئيس جمهور، بيماري رکود که در اقتصاد ايران است با رکود در کشورهاي پيشرفته که در چند سال گذشته رخ داده بود، متفاوت است و بايد مواظب باشيم که نمي توان از همان نسخه براي خروج از رکود استفاده کرد.‏
وي گفت: در صورتي که از رکود خارج شويم و دوباره به آن برگرديم، مشکلات براي اقتصاد کشور بيشتر خواهد شد.‏
به گفته نيلي، اقتصاددانان بر اين اعتقاد هستند که موضوع اصلي در کشورهاي توسعه يافته رکود و رونق اقتصادي است در حالي که در کشورهاي در حال توسعه موضوع رشد اقتصاد است.‏
وي ادامه داد: از زماني که توليد ناخالص داخلي ما منفي شد اقتصاد کشور وارد مرحله رکود گرديد. سال ها پس از پايان جنگ تحميلي در برخي از سالها با رکود مواجه بوديم اما رکود کنوني حدود 9 فصل است که بر اقتصاد کشور تحميل شده است.‏
نيلي با بيان آنکه به موضوع اشتغال در سالهاي گذشته توجه نشده، گفت: متاسفانه طي 10 سال گذشته اشتغالي در کشور ايجاد نشده و در صورتي که رکود طولاني شود، موضوع اشتغال در کشور نيز بحراني خواهد شد.‏
وي اظهار داشت: توليد ناخالص داخلي سال 90 در پي وجود 2 سال رکود حدود2 . 10 درصد کاهش يافته بود و زماني که چنين اتفاقي بيفتد خروج از رکود چگونه خواهد بود؟
وي گفت: در صورتي که سناريويي در نظر بگيريم و رشد اقتصادي به طور مثال در سال جاري برابر يک درصد شود، اگر بخواهيم در سال 94 به توليد سال 90 برسيم بايد سال آينده رشد اقتصادي کشور به 7 . 8 درصد برسد.‏
نيلي ادامه داد: در صورتي که امسال رشد اقتصاد به سه درصد برسد اما براي دستيابي به توليد ناخالص داخلي سال 90 در سال 94 بايد رشد اقتصادي به 6.4 درصد افزايش يابد. تمام اين سناريوها در حالي است که بتوانيم در نيمه نخست سال 95 و يا نيمه دوم سال 95 به سطح سال 90 برسيم.‏
وي تأکيد کرد: متأسفانه وقتي اتفاقي در اقتصاد رخ دهد بازتاب آن ممکن است اقتصاد کشور را سال ها گرفتار کند.‏
وي اظهار داشت: خروج از رکود به معناي افزايش توليد نيست بلکه مهم اين است که به ازاي توليد چه ميزان مي توانيم اشتغال ايجاد کنيم.‏
نيلي با اشاره به افزايش نرخ تورم در سالهاي اخير، گفت: تورم در سال 90 معادل 20درصد، سال 91 معادل 30 درصد و سال 92 معادل 40 درصد شده بود.‏
مشاور اقتصادي رئيس جمهور در بخش پاياني سخان خود تأکيد کرد: براي اجراي اين بسته، پيشنهادي مطرح شد که ستادي زيرنظر معاون اول رئيس جمهور و متشکل از دستگاه هاي اصلي که درگير مسئله هستند ايجاد شده و اتاق به عنوان نهادي که ذينفع اصلي اجراي اين بسته به شمار مي آيد چگومگي اجرا را مورد بررسي قرار دهد.‏

  • دیدگاهی برای این نوشته ثبت نشده است.
  • افزودن دیدگاه


JahanEghtesadNewsPaper

جستجو


  |