دوشنبه 27 فروردین، 1403

کدخبر: 9816 15:22 1393/11/10
فرمان بانک مرکزي براي تامين مسکن اقشار کم‌درآمد

فرمان بانک مرکزي براي تامين مسکن اقشار کم‌درآمد

دسته‌بندی: بدون دسته‌بندی
فرمان بانک مرکزي براي تامين مسکن اقشار کم‌درآمد

فرمان بانک مرکزي براي تامين مسکن اقشار کم‌درآمد

دسته‌بندی: بدون دسته‌بندی

به تازگي بانک مرکزي در بخشنامه اي به بانک‌ها و موسسات اعتباري مجاز از آنها خواسته تا با رعايت ضوابط ماده قانوني مربوط به تامين مسکن اقشار کم درآمد به وظيفه خود در اين رابطه عمل کنند.

براين اساس بايد نيم درصد از درآمد مشمول ماليات بانک‌ها به حساب خزانه به منظور اجراي قانون تهيه مسکن براي افراد کم درآمد واريز شود. بانک مرکزي در اين بخشنامه، ماده واحده "قانون تهيه مسکن براي افراد کم‌درآمد" مصوب سال 1372 مجلس را به بانک‌ها يادآوري کرده است که اين ماده نيز تاکيد دارد: " به‌منظور تأمين مسکن براي محرومين سراسر کشور، وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است علاوه بر وصول ماليات‌هاي مقرر،‌ نيم درصد از درآمد مشمول ماليات بانک‌هاي کشور را اخذ و به حساب مخصوص خزانه، واريز و معادل 100 درصد وجوه دريافتي از حساب خزانه در‌ قالب قانون بودجه به حساب 100 (‌صد) حضرت امام(‌ره) (‌ويژه کمک به مسکن محرومين) واريز کند". بانک مرکزي به بانک‌ها و موسسات اعتباري اعلام کرده که" نظر به اينکه تحقق رويکرد اين ماده قانوني مستلزم همکاري شبکه بانکي و واريز نيم درصد درآمد مشمول ماليات خود به حساب خزانه خواهد بود، ضروري است بانک يا موسسه اعتباري خاطي به‌قيد تسريع، نسبت به واريز سهم خود به حساب شماره 21/1290 خزانه، موضوع رديف 130405 درآمدي قانون بودجه سال 1393 کل کشور اقدام کند". ‏  • دیدگاهی برای این نوشته ثبت نشده است.
  • افزودن دیدگاه


JahanEghtesadNewsPaper

جستجو


  |