شنبه 30 تیر، 1403

کدخبر: 7482 15:11 1393/09/08
شاليکوبان از پرداخت ماليات بر ارزش افزوده معاف شدند

شاليکوبان از پرداخت ماليات بر ارزش افزوده معاف شدند

دسته‌بندی: بدون دسته‌بندی
شاليکوبان از پرداخت ماليات بر ارزش افزوده معاف شدند

شاليکوبان از پرداخت ماليات بر ارزش افزوده معاف شدند

دسته‌بندی: بدون دسته‌بندی

گروه توسعه: معاونت ماليات بر ارزش افزوده سازمان امور مالياتي کشور

از پيشنهاد اين سازمان براي اصلاح موادي از قانون ماليات بر ارزش افزوده به منظور معافيت شاليکوبان از پرداخت ماليات بر ارزش افزوده خبر داد.‏
به گزارش جهان اقتصاد به نقل از وزارت اقتصادي و دارايي، پس از انتشار خبري در رسانه ها درخصوص اعتراض نمايندگان استانهاي شمالي کشور به دريافت ماليات بر ارزش افزوده از برنج کاران، معاونت ماليات برارزش افزوده سازمان امور مالياتي کشور ضمن اعلام خبر ياد شده، باارسال جوابيه اي به شرح زير اعلام کرد:‏
قانون ماليات بر ارزش افزوده از جمله قوانين آمره محسوب مي گردد با استناد به مفاد ماده (18) قانون ماليات بر ارزش افزوده، تاکنون سازمان امور مالياتي کشور طي پنج مرحله برخي از فعالان اقتصادي را جهت ثبت نام در نظام ماليات بر ارزش افزوده فراخوان نموده است. لذا فعالان اقتصادي در صورتي که حائز شرايط مندرج در فراخوان ها باشند، لازم است به ترتيبي که سازمان امور مالياتي کشور مشخص نموده، نسبت به ثبت نام و اجراي
قانون از تاريخ مشموليت فراخوان مربوطه اقدام نمايند. در همين راستا با توجه به مقررات ماده (14) قانون مذکور ماخذ محاسبه ماليات بهاي کالا يا خدمت مندرج در صورتحساب خواهد بود، در مواردي که صورتحساب موجود نباشد و يا از ارائه آن خودداري شود و يا به موجب اسناد و مدارک مثبته احراز شود که ارزش مندرج در آن واقعي نيست، ماخذ محاسبه ماليات بهاي روز کالا يا خدمت به تاريخ روز تعلق ماليات مي باشد. لذا موديان مذکور مکلفند مطابق مقررات مواد (19)، (20) و حکم ماده (40) قانون ياد شده ضمن محاسبه ماليات و عوارض موضوعه در تاريخ تعلق و درج آن در صورتحساب نسبت به وصول آن از طرف ديگر معامله اقدام و در مهلت مقرر در ماده (21) قانون به حسابهاي اعلام شده واريز نمايند.‏
ماليات بر ارزش افزوده، نوعي ماليات بر مصرف است، اين ماليات معمولاً از هر فعال اقتصادي به فعال اقتصادي ديگر در طول زنجيره واردات، توليد، توزيع انتقال مي يابد تا نهايتاً به مصرف کننده نهايي منتقل و توسط وي پرداخت مي شود، بنابراين پرداخت کنندگان واقعي اين ماليات و عوارض، مصرف کنندگان کالاها و خدمات مشمول هستند و فعالان اقتصادي حاضر در زنجيره تنها عاملان انتقال آنها به مصرف کننده نهايي مي باشند و وجهي را به عنوان ماليات و عوارض موضوع اين قانون از محل فروش هاي خود پرداخت نخواهند کرد.‏
برابر بند 4 ماده 12 قانون ياد شده برنج از پرداخت ماليات و عوارض قانون ماليات بر برزش افزوده معاف مي باشد ليکن خدمات مربوط به برنج از جمله خدمات شاليکوبي توسط موديان حائز شرايط، مشمول ماليات و عوارض ارزش افزوده مي باشد و مجوز قانون لازم جهت عدم اخذ ماليات و عوارض ارزش افزوده از خدمات شاليکوبي در قانون مزبور وجود ندارد. لذا با عنايت به مراتب فوق و يا توجه به آگاهي از مشکلات کشاورزان، پيشنهاد معافيت خدمات شاليکوبي در اصلاحيه قانون ماليات بر ارزش افزوده به جهت حمايت از کشاورزان و توليد داخل در اصلاحيه قانون مدنظر قرار گرفته و بر همين اساس پيشنهاد لازم در اصلاحيه ارائه گرديده است.‏
مزيد استحضار اعلام مي دارد اين سازمان به منظور تکريم و تسهيل در انجام وظايف قانوني موديان با استفاده از حداکثر ظرفيتهاي قانوني از جمله اختيارات حاصله از ماده (33) قانون ماليات بر ارزش افزوده و احکام مواد (191) و (167) ق.م.م امکان تقسيط اصل ماليات و عوارض ارزش افزوده و بخشودگي قسمتي از جرائم مربوطه را براي آنان فراهم نموده است.‏  • دیدگاهی برای این نوشته ثبت نشده است.
  • افزودن دیدگاه


JahanEghtesadNewsPaper

جستجو


  |