جمعه 19 خرداد، 1402

کدخبر: 7912 15:54:19 1393-09-19
افزايش تورم نقطه به نقطه

افزايش تورم نقطه به نقطه

دسته‌بندی: بدون دسته‌بندی
افزايش تورم نقطه به نقطه

افزايش تورم نقطه به نقطه

دسته‌بندی: بدون دسته‌بندی

تورم روستايي به 17.3 درصد رسيد


گروه توسعه: مرکز آمار ايران نرخ تورم روستايي را در آبان ماه سال جاري 17.3 درصد اعلام کرد.‏
شاخص کل قيمت کالاها و خدمات مصرفي خانوارهاي روستايي کشور در آبان ماه سال جاري عدد 208.5 را نشان مي دهد که نسبت به ماه قبل 1.2 درصد افزايش داشته است.به اين ترتيب افزايش شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) 12.1 درصد است که نسبت به تورم نقطه به نقطه مهر ماه 0.3 درصد افزايش يافته است.‏
بر اساس اين گزارش درصد تغييرات شاخص کل در 12 ماهه منتهي به آبان سال جاري نسبت به دوره مشابه سال قبل (تورم 12 ماهه) 17.3 درصد است که نسبت به نرخ تورم روستايي مهر ماه 1.6 درصد کاهش يافته است.‏
شاخص گروه عمده خوراکي‌ها، آشاميدني‌ها و دخانيات نيز در اين ماه به رقم 227.9 رسيد که نسبت به ماه گذشته افزايش 1.6 درصدي را نشان مي‌دهد.‏
همچنين شاخص گروه اصلي خوراکي ها در ماه مورد بررسي به عدد 224.5 رسيد که نسبت به ماه قبل 1.7 درصد افزايش داشته است. شاخص اين گروه نسبت به مدت مشابه سال قبل نيز 7.3 درصد افزايش داشته و نرخ تورم 12 ماهه آن 14.9 درصد است.‏
بر همين اساس شاخص گروه عمده خوراکي‌ها، آشاميدني‌ها و دخانيات نسبت به ماه مشابه سال قبل 7.1 درصد افزايش را نشان مي دهد و تورم 12 ماهه اين گروه 14.8 درصد است که نسبت به تورم 12 ماهه مهر ماه 2.4درصد کاهش يافته است.‏
بر اساس گزارش مرکز آمار ايران شاخص گروه عمده کالاهاي غير خوراکي و خدمات در آبان ماه سال جاري به رقم 195.4 رسيد که 0.9 درصد نسبت به ماه قبل افزايش داشته است.‏
از سوي ديگر ميزان افزايش شاخص اين گروه نسبت به ماه مشابه سال قبل 16.3 درصد و نرخ تورم 12 ماهه آن 19.4 درصد است که نسبت به تورم 12 ماهه مهر ماه يک درصد کاهش يافته است.‏

  • دیدگاهی برای این نوشته ثبت نشده است.
  • افزودن دیدگاه


JahanEghtesadNewsPaper

جستجو


  |