جمعه 31 شهریور، 1402

آرشیو برچسب: فعال اقتصادی


مسیر نوین تحول را در اتاق دهم رقم خواهیم زد/با هم برای مردم

11:17:00 1401-12-17

مسعود گلشیرازی، اتاق بازرگانی، فعال اقتصادی، تحریم، توسعه اقتصادی، جوان گرایی، اخبار روز، جهان اقتصاد

با سرمایه گذاری از نیروی متخصص وجوان می توان فعل خواستن را به توانستن تبدیل کرد

11:13:00 1401-12-17

خیرالله سلیمانیان، فعال اقتصادی، اتاق بازرگانی، دفاع مقدس، جنگ رسانه ای، اخبار روز، جهان اقتصاد

ناامیدی ۶۰۰ هزار نفر از پیدا کردن شغل در ۱۴۰۱

14:52:00 1401-12-01

نرخ مشارکت اقتصادی، بیکاران پاییز، فعال اقتصادی، بازار کار، بازنشستگی، اخبار روز، جهان اقتصاد

JahanEghtesadNewsPaper

جستجو


  |