|آرشیو خبرها

فردا دومین جلسه کمیته مزد برگزار می شود

فردا دومین جلسه کمیته مزد برگزار می شود

۲۱ دی ۱۳۹۹

نماینده مجمع عالی کارگران در شورای عالی کار گفت: طبق آنچه در جلسه اول به توافق شرکای اجتماعی رسیده است, قرار است که نماینده مرکز آمار در جلسه گزارشی از لیست اقلام مصرفی سبد معیشت کارگران را ارائه کند تا ملاک برای احصای هزینه های سبد معیشت شود.