دوشنبه 13 آذر، 1402

آرشیو دسته: سرمقاله


آداب تامین مالی نامتورم!

13:40:00 1401-11-19

سرمقاله، مجتبی اسکندری، سردبیر، بودجه، تورم، اوراق، جهان اقتصاد

مردم را به میهمانی شفافیت ببرید

13:35:00 1401-10-30

سرمقاله، خلیل محمودی، شفافیت، مولدسازی، دولت، جهان اقتصاد

تفسیری بر ماده (32) قانون هواپیمایی کشوری

12:24:00 1401-11-12

قانون هواپیمایی کشوری، هوا و فضا، هواپیما، یادداشت، جهان اقتصاد

پیش‌بینی روند حرکتی دلار

15:05:00 1401-11-11

سرمقاله

کلان یارانه!

16:23:00 1401-11-10

یارانه، بودجه، دولت، سرمقاله، جهان اقتصاد

تبارشناسی یک پندار خطا: تورم ملایم سودمندست؟

08:34:00 1401-11-09

تورم، تورم زایی، سیاست پولی، سرمقاله

بودجه بستنی ست یا ریختنی؟

05:09:00 1401-11-08

بودجه، لایحه بودجه، جهان اقتصاد

سرانه مصرف یا شدت مصرف انرژی؟

13:32:00 1401-11-04

سرانه مصرف، شدت مصرف، انرژی، اورعی، دانشگاه شریف، صنعتی شریف

ویرایشی پیشرفته برای یارانه نقدی

11:50:00 1401-11-02

با وجود انبوه مخالفت های مکتوب و منتشرشده نگارنده با بخش بزرگی از سیاســت های دولت احمدی نژاد، معتقدم که کلیــت ایده »یارانه نقدی« )صرف نظــر از جزئیات اجرایی آن( یکــی از صحیح ترین ایده های اقتصادی طرح شده در کشور در ۵۰ سال اخیر بوده است. هر چند که متاسفانه با وجود منطقی بودن کلیت این ایده، فرایند اجرایی آن به قدری اســف ناک بوده که محبوبیت آن روز به روز کم و کمتر شده است.

JahanEghtesadNewsPaper

جستجو


  |