دوشنبه 07 فروردین، 1402

کدخبر: 164909 11:34:08 1400-09-18
چند درصد از چک های وصولی رمزدار هستند؟

چند درصد از چک های وصولی رمزدار هستند؟

دسته‌بندی: بدون دسته‌بندی
چند درصد از چک های وصولی رمزدار هستند؟

چند درصد از چک های وصولی رمزدار هستند؟

دسته‌بندی: بدون دسته‌بندی

به گزارش جهان اقتصاد به نقل از ایسنا، جدیدترین آمار بانک مرکزی بیانگر این است که از مجموع چک‌های مبادله شده بیش از ۵.۳ میلیون فقره وصول شده که از این تعداد بالغ بر ۴.۹ میلیون فقره عادی و بیش از ۰.۴ میلیون فقره رمز دار بوده است؛ بنابراین در کل کشور ۹۲.۲ درصد از کل چک‌های وصولی را چک‌های عادی و ۷.۸ درصد را چک‌های رمزدار تشکیل می‌دهند.

از نظر مبلغی نیز، از ۳۲۵ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان چک‌های وصولی در کل کشور بیش از ۱۷۴ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان برای چک‌های عادی و حدود ۱۵۱ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان خاص چک‌های رمزدار بوده است.

بر این اساس، در کل کشور ۵۳.۵ درصد از کل مبلغ چک‌های وصولی را چک‌های عادی و ۴۶.۵ درصد دیگر را چک‌های رمزدار به خود اختصاص داده‌اند.

طبق این گزارش، در مهر امسال در کـل کشـور حدود ۴۱۶ هـزار فقـره چـک رمـزدار بـه ارزشـی حدود ۱۱۵ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان وصول شده که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد ۲۱.۴ درصد کاهش و از نظر مبلغ نیز ۱۲.۴ درصد رشد داشته است.

در ماه مورد بررسی، در استان تهران حدود ۱۳۶ هزار فقـره چـک رمـزدار بـه ارزشـی بیش از ۱۰۶ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان وصول شد که در این ماه، ۴۹.۴ درصد از تعداد چک‌های رمزدار وصولی در سه استان تهـران (۳۲.۶ درصـد)، اصفهان (۹.۱ درصد) و خراسان رضوی (۷.۷ درصد) وصول شده است که بیشترین سهم را در مقایسه با سایر استان‌ها دارا بوده‌اند.

همچنــین، ۷۸.۱ درصــد از ارزش چــک‌هــای فــوق در اســتان‌هــای تهــران (۷۰.۵درصــد)، اصفهان ( ۴.۳ درصد) و خراسان رضوی ( ۳.۳ درصد) وصول شده است.

چک عادی و رمزدار چیست؟  

گفتنی است؛ چک‌های عادی به چک‌هایی گفته می‌شود که اشخاص به حساب جاری خود صادر کرده و دارنده آن تضمینی جز اعتبار صادرکننده آن ندارد. گیرنده وجه چک ممکن است خود صادرکننده یا حامل آن بوده یا چک در وجه شخصی معین یا به حواله کرد آن صادر شده باشد.

چک‌های رمزدار، چک‌هایی هستند که بنا به درخواست مشتری و به نام اشخاص حقیقی یا حقوقی توسط بانک به عهده همان بانک یا شعب آن و همچنین می‌تواند بر عهده سایر بانک‌ها تحت عنوان چک رمزدار بین بانکی صادر شود.

این قبیل چک‌ها جهت تسهیل و تسریع در نقل و انتقال وجوه بین بانکی صادر شده و پرداخت وجه آن توسط بانک صادرکننده تضمین می‌شود.

  • دیدگاهی برای این نوشته ثبت نشده است.
  • افزودن دیدگاه


JahanEghtesadNewsPaper

جستجو


  |