دوشنبه 08 خرداد، 1402

کدخبر: 8483 16:34:50 1393-10-10
سازمان تأمین اجتماعی بدون اتکا به منابع دولتی اداره میشود

سازمان تأمین اجتماعی بدون اتکا به منابع دولتی اداره میشود

دسته‌بندی: بدون دسته‌بندی
سازمان تأمین اجتماعی بدون اتکا به منابع دولتی اداره میشود

سازمان تأمین اجتماعی بدون اتکا به منابع دولتی اداره میشود

دسته‌بندی: بدون دسته‌بندی

گروه توسعه: معاون فرهنگی واجتماعی سازمان تأمین اجتماعی گفت:

سازمان تأمین اجتماعی بیش ازنیمی ازجمعیت کشوررا تحت پوشش دارد وبااین گستره بدون اتکابه منابع دولتی به بیمه شدگان خدمات گوناگونی ارایه می کند.
منصوراعتصامی درسومین نشست گفتمان اقتصادمقاومتی بابیان این مطلب،افزود: اموال سازمان تأمین اجتماعی متعلق به تمامی بیمه شدگان این سازمان است وتصرف دراموال بیمه شدگان تأمین اجتماعی تصرف حق الناس است.
معاون فرهنگی واجتماعی سازمان تأمین اجتماعی تصریح کرد: تحمیل قوانین حمایتی به سازمان تأمین اجتماعی دردرازمدت منافع تمامی بیمه شدگان این سازمان ومنابع آنرابه مخاطره می اندازدونباید تأمین اجتماعی رابابیمه های حمایتی تحت فشارقرارداد.
درادامه این نشست معاون پژوهشی دانشگاه امام صادق (ع) نیز بابیان اینکه شرایط اقتصادی،ایده ها وطرحها، هویت دینی واقتصادمقاومتی ومبانی علمی ۴ ضلع تشکیل دهنده اقتصادمقاومتی هستند،گفت:  برای شکلگیری ودستیابی به اقتصادمطلوب این ۴ ضلع بایدباهمدرنظرگرفته شوند.

  • دیدگاهی برای این نوشته ثبت نشده است.
  • افزودن دیدگاه


JahanEghtesadNewsPaper

جستجو


  |