سه شنبه 01 فروردین، 1402

کدخبر: 9517 14:48:29 1393-11-04
تهيه اطلس انرژي امواج و جريان‌هاي دريايي ايران

تهيه اطلس انرژي امواج و جريان‌هاي دريايي ايران

دسته‌بندی: بدون دسته‌بندی
تهيه اطلس انرژي امواج و جريان‌هاي دريايي ايران

تهيه اطلس انرژي امواج و جريان‌هاي دريايي ايران

دسته‌بندی: بدون دسته‌بندی

مدير دفتر تحقيقات سازمان انرژي‌هاي نو ايران خبر داد:‏

گروه امورزيربنايي: مدير دفتر تحقيقات سازمان انرژي‌هاي نو ايران (سانا) از تهيه اطلس انرژي امواج و جريان‌هاي دريايي کشور خبر داد.‏
اکبر شعباني‌کيا، اظهار داشت: با توجه به پتانسيل خوبي که کشور در بخش انرژي دريايي و جزر و مد در شمال و جنوب کشور دارد? ستاد توسعه فناوري انرژي‌هاي تجديدپذير با همکاري پژوهشگاه ملي اقيانوس‌شناسي پروژه تهيه اطلس انرژي امواج و جريان‌هاي دريايي را در درياي خزر? خليج فارس و درياي عمان آغاز کرده است.‏
وي افزود: حاصل اين همکاري معرفي پتانسيل انرژي دريايي? امواج و جزر و مد در شمال و جنوب کشور بوده است که در مرحله برداشت اطلاعات به‌صورت ميداني هستيم.‏
وي با تاکيد بر اينکه فاز نخست مطالعه‌هاي ميداني در جنوب کشور انجام مي‌شود، گفت: کارهاي عملياتي خوبي در مناطق قشم? خور موسي و خارک در حال انجام است تا مبتني بر برداشت‌هاي ميداني به اطلاعات دقيق‌تري برسيم و هم تدقيق در اطلس انرژي جزر و مد داشته باشيم.‏
وي ابراز اميدواري کرد: فعاليت‌هاي برداشت ميداني ما در مناطق جنوبي کشور طي شش ماهه آينده تکميل و در ادامه مبتني بر نتايج ميداني به‌دست آمده، نوع توربين‌ها براي توليد برق شناسايي شود و پس از آن براي استفاده از اين توربين‌ها براي توليد برق برنامه‌ريزي‌هاي لازم صورت گيرد.‏
شعباني‌کيا اظهار داشت: شناسايي دقيق ميزان پتانسيل انرژي دريايي? امواج و جزر و مد وابسته به تکميل برداشت‌هاي ميداني است که تا حدود شش ماه ديگر مشخص مي‌شود.‏
وي تصريح کرد: مبتني بر اين برداشت ميداني مي‌توانيم ميزان پتانسيل را شناسايي و راهبرد مناسب توسعه اين انرژي‌ها را در کشور مشخص کنيم.‏
مدير دفتر تحقيقات سازمان انرژي‌هاي نو ايران افزود: اگر پتانسيل خوب باشد، حمايت‌ها از اين بخش بايد بيشتر شود و اگر خوب نباشد، مي‌توان راه مناسبي براي استفاده از اين پتانسيل محدود پيدا کرد که همه اين‌ها منوط به تکميل برداشت‌هاي ميداني از منطقه است.‏
به‌گفته وي، تاکنون تهيه اطلس مبتني بر نقشه‌ها و مدل‌هاي موجود تهيه و برداشت‌هاي ميداني در منطقه قشم انجام شده است و در منطقه خور موسي طي دو ماه آينده تکميل مي‌شود و وارد منطقه خور موسي مي‌شويم.‏
وي خاطرنشان کرد: اين مطالعه‌ها يک مطالعه تصميم‌ساز براي ما محسوب مي‌شود تا به لحاظ اقتصادي و فني رويکردمان مشخص شود.‏

  • دیدگاهی برای این نوشته ثبت نشده است.
  • افزودن دیدگاه


JahanEghtesadNewsPaper

جستجو


  |