سه شنبه 16 خرداد، 1402

کدخبر: 8731 15:46:18 1393-10-17
انتظار فزاينده از بورس و آفت امروز ‏

انتظار فزاينده از بورس و آفت امروز ‏

دسته‌بندی: بدون دسته‌بندی
انتظار فزاينده از بورس و آفت امروز ‏

انتظار فزاينده از بورس و آفت امروز ‏

دسته‌بندی: بدون دسته‌بندی

کيوان جوادي ،پژوهشگر مسايل اقتصادي شرايط فعلي بازار سرمايه براي رييس جديد بورس را شرايطي خاص توصيف مي کند و به جهان اقتصاد مي گويد:در حال حاضر در اقتصاد ايران بايد مراقب تبعات دو معضل اساسي بود.

نخست انکه دولت بايد تلاش که که حجم و پايه پولي کشور افزايش نيابد و معضل ديگر اينکه حجم عظيمي از پول سرگردان همچنان در دست مردم باقي مانده ودولت بايد مراقب باشد که به سرکش شدن اين نقدينگي و آشفته بازاري که مي تواند در پي داشته باشد با سياست هاي نسنجيده دامن نزند.وي با بيان اينکه حجم نقدينگي سرگردان جامعه رقمي در حدود 700 هزار ميليارد تومان برآورد مي شود،عنوان کرد:براي مديريت اين نقدينگي بهترين ابزار کمک گرفتن از بازار سرمايه و ظرفيت هاي کارآمد آن است.‏

جذاب کردن ابزارهاي معاملاتي اوراق بهادار در بازار سرمايه مي تواند سرکشي نقدينگي سرگردان جامعه را مهار کند منتهي اين مهم نيازمند برخورداري اقتصاد از چشم انداز رونق در حال و آينده است.اما وقتي سيگنال هاي دريافتي از دولت از فقدان رونق در آينده حاکيت دارد ارزيابي کلي مردم از آينده متکي بر بي اعتمادي است. به باور جوادي نظريه سرمايه گذاري در اقتصاد شوخي بردار نيست و اغلب تحصيل کردگان علم اقتصاد در مواجهه با آن با دلهره و احتياط بسياري برخورد مي کنند چراکه مي بينند که با دنياي پيچيده اي روبرو هستند.در حاليکه طي سال هاي گذشته به يکباره توده اي از دانش آموختگان آمار و مهندسي سرازير بازار سرمايه و شرکت هاي کارگزاري ها شدند که به لحاظ رفتاري سررشته اي از علم اقتصاد نداشتند.افزايش انتظارات از بازار سهام در کنار تکيه به تحليل هاي غير کاربردي در بازار سرمايه ايران از جمله تحليل تکنيکال باعث شد تا بازار سرمايه براي اقتصاد ايران نتواند حرفي براي گفتن داشته باشد.‏

آن زمان که با اعلام افزايش 5 برابري نرخ خوراک پتروشيمي ها در مجلس اغلب صاحبان صنعت پتروشيمي از ورشکستگي خود فرياد ها سر برآوردند به شکل گيري موجي از ترس و بي اعتمادي در بازار سرمايه روي آوردند که نتيجه آن افت سرتاسري قيمت سهام در بورس بود.دست آخر هم اين مجتمع ها اگر چه ورشکست نشدند اما انتظاري از ترس براي مردم ايجاد کردند که در هيچ کجاي علم تکنيکال وجود ندارد.وي در خاتمه گفت: رييس جديد سازمان بورس بايد با تبيين جايگاه بازار سرمايه در اقتصاد از شکل گيري انتظارات غير واقعي در بازار سهام کوچک ايران جلوگيري و مرزبندي مشخصي ميان متغيير هاي اين بازار زنده ارايه دهد.در حوزه سرمايه گذاري ،اشخاص با کليت بازار و اقتصاد کشور مواجه هستند و عدم شناخت کافي به اين علوم به ضرر و زيان افرادي منجر مي شود که به دنبال افراد نا آشنا با کليت بازار وارد بورس مي شوند و با سرخوردگي و تحمل زيان از آن خارج مي شوند.‏

  • دیدگاهی برای این نوشته ثبت نشده است.
  • افزودن دیدگاه


JahanEghtesadNewsPaper

جستجو


  |