جمعه 01 تیر، 1403

کدخبر: 14571 14:09 1394/05/12
جریمه‌های تخلفات صنفی تعدیل شد

جریمه‌های تخلفات صنفی تعدیل شد

دسته‌بندی: بدون دسته‌بندی
جریمه‌های تخلفات صنفی تعدیل شد

جریمه‌های تخلفات صنفی تعدیل شد

دسته‌بندی: بدون دسته‌بندی

با ابلاغ معاون اول رئیس جمهور،

ارزش ریالی تخلفات مندرج در تبصره (2) ماده 72 قانون نظام صنفی کشور و اصلاح بعدی آن به مبلغ 3.3 میلیون ریال تعدیل شد.

هیئت وزیران در جلسه 4 /5 /1394 به پیشنهاد شماره 270033 /60 مورخ 25 /12 /1393 وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد تبصره (2) ماده (72) و ماده (74) قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور- مصوب 1392- تصویب کرد:

ارزش ریالی تخلفات مندرج در تبصره (2) ماده (72) قانون نظام صنفی کشور و اصلاح بعدی آن به مبلغ سه میلیون و سیصد هزار (000 /300 /3) ریال تعدیل می شود.

میزان جرایم تخلفات در قانون یاد شده به شرح زیر تعدیل می شود:

عدم درج قیمت در هر بار ، ماده (65) ؛ 000 /745 ریال، عدم صدور صورتحساب در هر بار ، ماده (66) ؛ 000 /650 ریال، عدم نگهداری صورتحساب و یا عدم ارایه آن به مأموران ، ماده (67) ؛ 000 /550 ریال، عدم رعایت مفاد مواد (16) و (17) و مقررات موضوع بند (ک) ماده (37) قانون برای مرتبه اول ، ماده (68) ؛ 000 /200 /2 ریال،‌ عدم رعایت مفاد مواد (16) و (17) و مقررات موضوع بند (ک) ماده (37) قانون برای مرتبه دوم ، ماده (68) ؛ 000 /500 /5 ریال و عدم رعایت مفاد مواد (16) و (17) و مقررات موضوع بند (ک) ماده (37) قانون برای مرتبه سوم و مراتب بعدی ، ماده (68) ؛ 000 /000 /11 ریال.  • دیدگاهی برای این نوشته ثبت نشده است.
  • افزودن دیدگاه


JahanEghtesadNewsPaper

جستجو


  |