یکشنبه 09 مهر، 1402

کدخبر: 14931 14:54:50 1394-08-04
اصلاح تعاریف ۱۴ واژه مشاغل سخت و زیان آور

اصلاح تعاریف ۱۴ واژه مشاغل سخت و زیان آور

دسته‌بندی: بدون دسته‌بندی
اصلاح تعاریف ۱۴ واژه مشاغل سخت و زیان آور

اصلاح تعاریف ۱۴ واژه مشاغل سخت و زیان آور

دسته‌بندی: بدون دسته‌بندی

مرکز آمار وزارت کار

تعاریف مربوط به ۱۴ واژه مشاغل سخت و زیان آور را اصلاح و استانداردسازی کرد.

به گزارش مهر، مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت کار، ۱۴ تعریف مربوط به مشاغل سخت و زیان آور را اصلاح کرد. بر پایه این اقدام، تعارف جدیدی از آسیب شغلی، حدود تماس شغلی با عوامل زیان آور محیط کار، شغل سخت و زیانآور و شورای عالی حفاظت فنی ارائه شده است.

همچنین تعاریف مربوط به عامل ارگونومیک محیط کار، عوامل روانی محیط کار، عوامل زیانآور محیط کار، عامل زیستی محیط کار (عامل بیولوژیک محیط کار)، عوامل شیمیایی محیط کار، عوامل فیزیکی محیط کار، عوامل مکانیکی محیط کار، کمیته بدوی تشخیص مشاغل سخت و زیانآور، کمیته تجدیدنظر تشخیص مشاغل سخت و زیان آور و کمیته ماده هجده (موضوع ماده ۵۲ قانون کار) نیز استانداردسازی شد.

طبق استانداردهای جدید، در تعریف آسیب شغلی آمده است: آسیب کشنده یا غیرکشنده ای است که به سبب اعمال ناایمن در محیط کار برای شاغل ایجاد می شود.

همچنین در تعریف عوامل روانی محیط کار نیز آمده است: انواع عوامل تأثیرگذار بر روح و روان شاغل در محیط کار که با در نظر گرفتن خصوصیات فردی، می تواند باعث پریشانی روانی و اختلالات رفتاری وی شود.  • دیدگاهی برای این نوشته ثبت نشده است.
  • افزودن دیدگاه


JahanEghtesadNewsPaper

جستجو


  |