جمعه 04 فروردین، 1402

کدخبر: 10051 17:40:41 1393-11-17
اختصاص ميلياردها تومان به تبليغات انتخاباتي اتاق بازرگاني /خروج از محدوده اخلاق براي انجام وظيفه اي ملي ‏

اختصاص ميلياردها تومان به تبليغات انتخاباتي اتاق بازرگاني /خروج از محدوده اخلاق براي انجام وظيفه اي ملي ‏

دسته‌بندی: بدون دسته‌بندی
اختصاص ميلياردها تومان به تبليغات انتخاباتي اتاق بازرگاني /خروج از محدوده اخلاق براي انجام وظيفه اي ملي ‏

اختصاص ميلياردها تومان به تبليغات انتخاباتي اتاق بازرگاني /خروج از محدوده اخلاق براي انجام وظيفه اي ملي ‏

دسته‌بندی: بدون دسته‌بندی

علي شفائي: ‏هشتمين دوره انتخابات هيات نمايندگان اتاق هاي بازرگاني در حالي 18 اسفندماه برگزار مي شود، که برخي نامزدهاي حضور در اين رقابت انتخاباتي بودجه هاي چند ميليارد توماني به تبليغات اختصاص داده اند.

به گزارش خبرنگار جهان اقتصاد، اگرچه ورود به عرصه انتخابات اتاق هاي بازرگاني از ماه ها پيش آغاز شده، اما با پايان مهلت ثبت نام در هفته گذشته و تعيين تقريبي ليست هاي انتخاباتي، تبليغ هاي غيرمستقيم آغاز شده است.
در حاليکه قريب به اتفاق اعضاي هيات نمايندگان اتاق بازرگاني حضور در اين مسند را مشغله اي پر دردسر و بدون منفعت شخصي دانسته و حتي برخي از ايشان معتقد هستند که حضور در هيات نمايندگان موجب تحميل خسارت هايي نيز مي شود چراکه ايشان فرصت کمتري براي فعاليت اقتصادي خود دارند.
در چنين شرايطي اکثر افرادي که در هيات نمايندگان حضور نداشته و براي دوره جديد نامزد شده اند نيز بر همين باور بوده و متفق القول با اعضاي هيات نمايندگان، حضور در اتاق بازرگاني را وظيفه ملي و  براي خدمت به اقتصاد ملي دانسته و به اين مهم اشاره دارند که اگر به اين باور برسند که حضور ديگري براي بهبود و کمک به اقتصاد کشور اثرگذارتر هست، کناره گيري خواهند کرد.‏
با وجود چنين اعتقادي ميان قريب به اکثريت نامزدهاي دوره هشتم انتخابات اتاق هاي بازرگاني، اين سوال مطرح مي شود که اين وظيفه ملي تا چه اندازه بر دوش برخي از نمايندگان سنگيني مي کند، که از مسير اخلاق خارج شده و براي موفقيت در اين رقابت دست به تخريب رقبا مي زنند و اصولا اين دو شاخصه در يک نفر قابل جمع و از سوي مخاطب قابل قبول است، که براي کمک به منافع ملي از محدود اخلاق خارج شود. ‏
از سويي اين سوال مطرح مي شود که سنگيني اين وظيفه ملي تا چه اندازه است، که برخي از نامزدها قصد دارند براي موفقيت در اين انتخابات چندين ميليارد تومان هزينه کنند.
قطع به يقين اتاق بازرگاني در سال هاي اخير مسير رو به رشدي پشت سر گذاشته و جايگاه پررنگ تري در اقتصاد کشور برعهده گرفته است و با توجه به روندي که دولت يازدهم پيش گرفته قطعا در آينده اتاق عهده دار وظايف بيشتري خواهد بود و مسوليت اضاي هيات نمياندگان بيشتر از پيش خواهد شد.
حال بايد ديد افراي که امروز نامزد بوده و در آينده به عنوان عضو هيات نمايندگان بر کرسي هاي هيات نمايندگان اتاق خواهند نشست، تا چه اندازه به آنچه امروز به عنوان شعارهاي تبليغاتي خود مطرح مي کنند متعهد بوده و به وظيفه اي که برعهده خواهند گرفت عمل خواهند کرد، تا به اين سوال مخاطبان پاسخ داده شود که اين وظيفه ملي تا چه ميزان بر دوش برخي افراد سنگيني مي کند که از محدوده اخلاق خارج شده و همچنين رقم هاي عجيب و غريبي هزينه تبليغات مي کنند.‏

  • دیدگاهی برای این نوشته ثبت نشده است.
  • افزودن دیدگاه


JahanEghtesadNewsPaper

جستجو


  |