|آرشیو خبرها

درآمد اردن از گردشگری پزشکی ۴ برابر ایران است

درآمد اردن از گردشگری پزشکی ۴ برابر ایران است

۲۱ مرداد ۱۴۰۰

عباسی گفت: در ایران بیش از هزار بیمارستان دولتی و خصوصی داریم؛ ولی طبق آمار سازمان نظام پزشکی و وزارت بهداشت در آمد گردشگری پزشکی فقط کمی بیش از یک میلیارد دلار در سال است، اما اردن با حدود ٨٠ بیمارستان دولتی و خصوصی سالانه حدود ۴میلیارد دلار از بخش گردشگری پزشکی درآمد دارد.

صنعت گردشگری بزرگترین قربانی فاجعه کرونا

صنعت گردشگری بزرگترین قربانی فاجعه کرونا

۱۷ آبان ۱۳۹۹

ناصر رضایی درباره آمار خسارت کرونا به صنعت گردشگری در ایران گفت: ما آمار دقیقی از ایران نداریم، بعضی از آمارها تا ۷۰ درصد و بعضی از آمارها تا ۹۰ درصد خسارت در صنعت گردشگری را گزارش می دهند اما واقعیت این است که به هیچکدام از این آمار نمی توان اعتماد کرد.