|آرشیو خبرها

پروانه ساختمانی در بهار امسال ۱۵.۳ درصد کاهش یافت

پروانه ساختمانی در بهار امسال ۱۵.۳ درصد کاهش یافت

۰۵ آذر ۱۳۹۹

در بهار سال ١٣٩٩، تعداد ١٢٨١٨ واحد مسکونی در پروانه‌های صادرشده برای احداث ساختمان از سوی شهرداری‌ تهران، پیش‌‌بینی شده است که نسبت به فصل گذشته حدود ٢۶,٩ درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود ١۵.٣ درصد کاهش داشته است.‏