|آرشیو خبرها

سهم هزینه مسکن ۸۵ درصد درآمد خانوار کارگری

سهم هزینه مسکن ۸۵ درصد درآمد خانوار کارگری

۰۹ اسفند ۱۳۹۹

فعال کارگری درباره سهم مسکن در دستمزد کارگران گفت:اگر متوسط حقوق و مزایای دریافتی قانونی ماهیانه یک کارگر در حالت خوشبینانه سه میلیون و پانصد هزار تومان باشد سهم هزینه مسکن تقریباً ۸۵% درآمد خانوار کارگری را با خود میبلعد.

مهلت واریز آورده اولیه برای کارگران تا ۷ بهمن تمدید شد

مهلت واریز آورده اولیه برای کارگران تا ۷ بهمن تمدید شد

۰۲ بهمن ۱۳۹۹

تسهیلات و اقدامات حمایتی وزارت کار در طرح مسکن ملی، کارگران، بازنشستگان و سایر گروه های هدف واجد شرایط ثبت نام شده در این طرح را در بر می گیرد و پیش بینی می شود با اختصاص کمکهای دولت و حمایت مالی وزارت کار، قیمت تمام شده مسکن برای کارگران تا ۲ درصد کاهش یابد.