|آرشیو خبرها

ردپای خصولتی‌ها در صنعت نفت نمایان‌تر می‌شود

ردپای خصولتی‌ها در صنعت نفت نمایان‌تر می‌شود

۱۶ آبان ۱۴۰۰

به گفته طبیب زاده در دو دهه گذشته بخش خصوصی که می بایستی تا افق سال ۱۴۰۴ در تمام بخش‌های اجرایی مملکت ورود کرده عملا ناموفق بوده و بنابر تاییدات دولت و سایر ارگان‌های ذیربط خصوصی سازی زیر ۱۰ درصد هم به انجام نرسیده است و عملا شرکتهای خصولتی «عمدتا با ساختار دولتی» به جای بخش خصوصی پا گرفته و این شرکت‌ها با داشتن پتانسیل‌های مالی بسیار بالا توانستند جایگزین بخش خصوصی گردند و عملا بخش خصوصی تاکنون از صحنه اجرای پروژه‌های بزرگ کشور نزدیک به حذف شدن کامل است.