|آرشیو خبرها

خودروسازان ۵۰۰۰ اتوبوس شهری تولید می کنند

خودروسازان ۵۰۰۰ اتوبوس شهری تولید می کنند

۱۳ شهریور ۱۳۹۹

سرپرست وزارت صمت، از توانایی تأمین حداقل ۵۰۰ دستگاه اتوبوس درون شهری، در قالب طرح نوسازی ناوگان حمل و نقل کشور از سوی تولیدکنندگان تا پایان سال جاری خبر داد.