یکشنبه 19 آذر، 1402

کدخبر: 10198 17:05:38 1393-11-22
هيات رئيسه ها در صف اول منتقدان اتاق هاي بازرگاني!!!‏

هيات رئيسه ها در صف اول منتقدان اتاق هاي بازرگاني!!!‏

دسته‌بندی: بدون دسته‌بندی
هيات رئيسه ها در صف اول منتقدان اتاق هاي بازرگاني!!!‏

هيات رئيسه ها در صف اول منتقدان اتاق هاي بازرگاني!!!‏

دسته‌بندی: بدون دسته‌بندی

نوع جديدي از اپوزيسيون در اتاق هاي بازرگاني شکل گرفت‏


علي شفائي
تا زمان برگزاري انتخابات هشتمين دوره هيات نمايندگان اتاق هاي بازرگاني کمتر از يک ماه باقي مانده و اگرچه نامزدها و گروه ها اجازه ورود به مرحله تبليغات را ندارند، اما تبليغات غيرمستقيم از ماه ها پيش آغاز شده و اين روز ها به اوج خود رسيده است.‏
به گزارش خبرنگار جهان اقتصاد، با نگاهي به آنچه در جريان برگزاري انتخابات هيات نمايندگان اتاق بازرگاني در هفت دوره گذشته اتفاق افتاده مي توان مدعي شد که دوره هشتم از نظر حضور تعداد نامزدها و شکل گيري گروه ها و ائتلاف هاي انتخاباتي تفاوت قابل توجهي با دوره هاي قبلي دارد، که به رقابتي تر شدن فضاي انتخابات منتهي خواهد شد.
شدت گرفتن ميزان رقابت موجب خواهد شد تا فعاليت هاي رسانه اي و تبليغاتي نامزده ها و گروه هاي حامي ايشان افزايش يابد و رسانه ها نقش پررنگ تري در اين انتخابات پيدا کنند.
اگرچه بسياري از فعالان اقتصادي مقيد به رعايت اخلاق در جريان انتخابات هستند، اما نمي توان منکر بداخلاقي برخي از نامزدها و البته رسانه هاي حامي ايشان شد.
از سويي يکي از مواردي که همواره در رقابت هاي انتخاباتي دستاويز رقبا مي شود، انتقاد از وضعيت و فرد و يا گروه حاکم است، چنانکه در جريان انتخابات اتاق بازرگاني نيز شاهد اين روند هستيم که افراد و گروه هايي که در دوره هفتم سهمي در هيات نمايندگان اتاق بازرگاني نداشته و يا در اقليت بوده اند، از وضعيت و عملکرد اتاق بازرگاني انتقاد کرده و با ارائه برنامه وعده اصلاح امور را مي دهند.‏
اينکه منتقدان تا چه اندازه در انتقادات خود جانب انصاف را رعايت مي کنند و به چه ميزان در ارائه برنامه هاي خود صادق هستند و در صورت ورود به جمع هيات نمايندگان دوره هشتم به وعده هاي خود پايبند خواهند بود، موضوعي قابل بحث و بررسي است، اما بحث انگيزتر از آن پيوستن گروه هاي حاکم در اتاق هاي بازرگاني به جريان منتقدان است، چنانکه ايشان نيز چون دسته اول به منتقدان جدي اتاق ها تبديل شده و حتي بعضا گوي سبقت را از ديگران ربوده اند.  ‏
در نگاهي کلي به برگزاري انتخابات در رده هاي مختلف اعم از انتخابات مجلس، رئيس جمهور، شوراي شهر و يا اتاق بازرگاني، در اکثريت موارد گروه يا فرد حاکم به عنوان يکي از رقبا در انتخابات حضور داشته و افراد يا گروه هاي ديگر براي اينکه بتوانند نظر صاحبان رأي را جلب کنند، در جايگاه مخالف و يا به عبارتي اوپوزيسيون قرارگرفته و به انتقاد از شرايط موجود مي پردازند.‏
يکي از اتفاقاتي که در ايران و ديگر کشورهاي جهان تکرار شده اين بوده که يک يا چند نفر از گروه حاکم به هر دليلي از گروه حاکم جداشده و با قرارگرفتن در جايگاه مخالف در انتخابات شرکت کرده اند و حتي بعضا ديده شده که اين جدايي در زمان انتخابات رخ داده و جداشدگان با طرح مباحث مختلف خود را از مجموعه حاکم جدا کرده و به منتقد و رقيب تبديل شده اند.‏
اما تا کنون در هيچ انتخاباتي و در هيچ کجاي دنيا گزارشي مبني بر اينکه مجموعه حاکم به منتقد و در رتبه اي بالاتر به اپوزيسيون تبديل شده باشد، ثبت نشده است.
در توضيح اين موضوع چنين مي توان گفت که در انتخابات رياست جمهوري، رئيس جمهور و اعضاي کابينه به جاي اينکه از عملکرد خود دفاع کرده و پاسخگوي رقبايي باشند که براي جلب نظر مردم عملکرد دولت و نققاط ضعف آن را مورد نقد قرارداده اند، خود از رقبا پيشي گرفته و ا گرفتن ژست اپوزيسيوني از دولت يعني خودشان انتقاد کرده و عملکرد خود را زير سؤال ببرند.
در شرايطي که چنين اتفاقي تنها مي توانست در قالب لطيفه و يا طنز مطرح شود، قرارگرفتن روسا و اعضاي هيات رئيسه برخي از اتاق هاي بازرگاني در جايگاه منتقد و اپوزيسيون عملکرد خود در جريان انتخابات دوره هشتم هيات نمايندگان اتاق هاي بازرگاني ثابت کرد که هر موضوعي به هر اندازه قريب و بعيد از ذهن ممکن است جامعه واقعيت بپوشد.‏
در شرايطي که روند اداره اتاق هاي بازرگاني در هفت دوره گذشته مگر در مواردي استثناء به گونه اي بوده که همواره رئيس اتاق، بيشترين سهم در تصميم گيري ها و پررنگ ترين نقش در اداره اتاق را برعهده داشته و با فاصله اي زياد هيات رئيسه البته اعضايي که با رئيس اتاق همراه و هم نظر هستند، سهم اندکي را به خود اختصاص داده اند و اعضاي هيات نمايندگان و همچنين اعضاي اتاق ها يعني صاحبان کارت بازرگاني سهمي در اداره و تصميم گيري اتاقي که متعلق به ايشان است و هيات نمايندگان، هيات رئيسه و رئيس آن را با آراء خود انتخاب مي کنند، ندارند.‏
در چنين شرايطي و در حاليکه در قريب به اکثريت اتاق هاي بازرگاني عملکرد و دستاوردهاي آن حاصل عملکرد و تصميم گيري هاي رئيس و هيات رئيسه آن است، انتقاد به آنچه از عملکرد چهارساله حاصل شده توسط رئيس و هيات رئيسه به اندازه اي عجيب به نظر مي رسد که مي توان اين نوع جديد از اپوزيسيون هاي انتخاباتي را براي ثبت شدن به نام اتاق هاي بازرگاني به کتاب گينس پيشنهاد کرد.‏
اگرچه چنين موضع گيري تنها براي جلب نظر صاحبان رأي است، اما يم توان مدعي شد که تاريخ مصرف چنين رفتارهايي گذشته و اثرگذاري آن بر فعالان اقتصادي امروز کشورمان که اکثريت ايشان از فعالان سنتي فاصله بعيدي داشته و به علم و تجربه تجهيز شده اند، به حداقل ممکن کاهش يافته است.  • دیدگاهی برای این نوشته ثبت نشده است.
  • افزودن دیدگاه


JahanEghtesadNewsPaper

جستجو


  |