سه شنبه 11 مهر، 1402

کدخبر: 2308 17:50:29 1393-03-16
مديرعامل شرکت بيمه تکميلي آتيه‌سازان حافظ: آتيه‌سازان حافظ نيازي به مجوز بيمه مرکزي ندارند

مديرعامل شرکت بيمه تکميلي آتيه‌سازان حافظ: آتيه‌سازان حافظ نيازي به مجوز بيمه مرکزي ندارند

دسته‌بندی: بدون دسته‌بندی
مديرعامل شرکت بيمه تکميلي آتيه‌سازان حافظ: آتيه‌سازان حافظ نيازي به مجوز بيمه مرکزي ندارند

مديرعامل شرکت بيمه تکميلي آتيه‌سازان حافظ: آتيه‌سازان حافظ نيازي به مجوز بيمه مرکزي ندارند

دسته‌بندی: بدون دسته‌بندی

علي شفائي: ارائه بيمه پايه و تکميلي درمان از سوي شرکت آتيه سازان حافظ در راستاي توسعه نظام سلامت و منطبق با قوانين مصوب کشور بوده و اين مجموعه نيازي به مجوز بيمه مرکزي ندارد.‏

به گزارش خبرنگار جهان اقتصاد، افشين مقصودي مديرعامل شرکت بيمه تکميلي آتيه‌سازان حافظ در نشستي با اصحاب رسانه با بيان اين مطلب افزود: اين شرکت وابسته به سازمان بيمه سلامت بوده و فعاليت بازرگاني نداشته وهيچ اتکايي نيز به بيمه مرکزي ندارد، لذا براي فعاليت خود نيز نيازي به مجوز و تاييد بيمه مرکزي ندارد.‏
وي با اشاره به فعاليت 13 ساله بيمه تکميلي آتيه‌سازان حافظ از سال 81 اظهار داشت: اين شرکت در راستاي تامين رضايت بيمه شدگان فعاليت مي کند و در حال حاضر در قالب سه قرارداد بزرگ با بازنشستگان کشوري قريب به 2 ميليون نفر، بازنشستگان تأمين اجتماعي بيش از 2 ميليون و 600 هزار نفر و فرهنگيان آموزش و پرورش به ميزان يک و نيم ميليون نفر را تحت پوشش بيمه تکميلي دارد.‏
مقصودي گفت: با توجه به اينکه 13 ميليون نفر از جمعيت کشور تحت پوشش بيمه هاي تکميلي درمان قراردارند و از اين تعداد بيش از 7 و نيم ميليون نفر تحت پوشش بيمه تکميل درمان آتيه‌سازان حافظ به عنوان بزرگترين شرکت ارائه دهنده بيمه تکميلي در کشور قراردارند.‏
وي افزود: اين شرکت صد شعبه متمرکز و نيروهاي متخصص در کل کشور دارد که علاوه بر اين شعب تعدادي از نمايندگي‌هاي ويژه در سطح کشور دارد.‏
وي ادامه داد: شرکت آتيه‌سازان حافظ هيچ گونه کار تجاري و بازرگاني انجام نمي‌دهد و به دنبال سود نيست و بر اساس رسالتي که دارد به بيمه شدگان خدمت مي‌کند.‏
مديرعامل شرکت بيمه تکميلي آتيه‌سازان حافظ افزود: اين شرکت با بيش از 2 هزار مؤسسه درماني و بيمارستاني قرارداد دارد ضمن اينکه ما آمادگي داريم هر بيمارستان و مرکز درماني که بر اساس تعرفه‌ها عمل کند با آنها قرارداد جديد ببنديم.‏
مقصودي خاطرنشان کرد: شرکت آتيه آمادگي دارد با مراکز پاراکلينيک و بستري قراردادهاي جديد ببندد و اين در حالي است که تمامي قراردادهاي ما بر اساس تعرفه‌هاي مصوب است.‏
وي اظهار داشت: در دو نظرسنجي صورت گرفته در سالهاي 87 و 90 خوشبختانه بيمه شدگان از خدمات آتيه‌سازان حافظ رضايت داشتند به طوريکه اين رضايت از ارائه خدمات بر اساس قراردادهاي صورت گرفته بوده است.‏
مديرعامل شرکت بيمه تکميلي آتيه‌سازان حافظ بيان داشت: بيمه تکميلي بايد خدمات پرهزينه و بستري را تحت پوشش قرار دهند چرا که هزينه‌هاي سرپايي هزينه‌هايي نيست که خانواده‌ها را اذيت کند به طوري که در قرارداد جديد آتيه‌سازان حافظ خدمات بستري بدون سقف و به صورت پول تحت پوشش آتيه‌سازان حافظ قرار دارد.‏
وي در ادامه با اشاره به جايگاه بيمه تکميلي در نظام سلامت گفت: بيمه مکمل با هدف گسترش سطح پوشش بيمه‌هاي پايه و پر کردن شکاف‌هاي هزينه يا خدمت (يا هر دو) به وجود مي‌آيند به طوري که بيمه‌هاي مکمل حق انتخاب مصرف کننده خدمات را به طور اختياري افزايش مي‌دهند يعني هر بيمه شده که مايل بود با پرداخت هزينه بيشتر از خدمات بيشتري استفاده مي‌کنند.‏
مديرعامل شرکت آتيه‌سازان حافظ ادامه داد: آنچه که امروز نياز جدي کشور در عرصه بيمه‌هاي تکميلي است، بازتعريفي از بيمه سلامت تکميلي است و امروزه ورود به مواردي نظير غربالگري بايد جزو اولويت‌هاي بيمه‌هاي تکميلي کشور باشد.‏
مقصودي در ادامه با طرح اين پرسش که بيمه مرکزي چه نقشي در توليت بيمه‌هاي تکميلي و بازتعريف آن در کشور دارد گفت: برخورداري و استفاده از بالاترين استانداردهاي سلامت حق مردم و تکليف دولت است و اصل 29 قانون اساسي گوياي همين مطلب است ضمن اينکه فعاليت بيمه آتيه‌سازان حافظ هيچ نيازي به مجوز بيمه مرکزي ندارد.‏
وي ادامه داد: با وجود قانون مصوب بيمه سال 1316 و قانون تأسيس بيمه مرکزي ايران و بيمه‌گري مصوب سال 50،"م ق ن ن" با تصويب قانون بيمه همگاني خدمات درماني کشور در سال 73، قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي در سال 83 و قوانين برنامه در مورد موضوع نظام سلامت قادر به تفکيک بيمه درمان از ساير امور بيمه‌اي شده است.‏
مقصودي در ادامه نشست خبري در خصوص مجوزهاي قانوني شرکت بيمه تکميلي آتيه‌سازان حافظ بيان داشت: در جلسه مورخ 31 فروردين 82 هيأت وزيران بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور، شرکت آتيه‌سازان حافظ به عنوان شرکت زيرمجموعه سازمان بيمه خدمات درماني تعيين و تصويب شد.‏
مديرعامل شرکت بيمه تکميلي آتيه‌سازان حافظ افزود: اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غيرتجاري سازمان ثبت اسناد و املاک کشور (قوه قضاييه) انجام امور بيمه اعم از بيمه درمان، بازاريابي و انجام هر گونه خدمات مشاوره را تأييد کرده است.‏
وي تصريح کرد: بر اساس مجوزهاي قانوني بازرسي ويژه رياست جمهوري، شرکت آتيه‌سازان حافظ را به عنوان شرکت متعلق به سازمان بيمه خدمات درماني و کارگزار سازمان تأييد کرده است ضمن اينکه سازمان بازرسي کل کشور طي نامه‌اي اعلام کرده است که هيچ گونه ايرادي به انجام امور بيمه درمان توسط شرکت آتيه‌سازان حافظ وارد نيست.‏
مقصودي افزود: معاون حقوقي و امور مجلس رياست جمهوري نيز اعلام کرده است که سازمان بيمه خدمات درماني علاوه بر خدمات بيمه پايه مي‌تواند اقدام به خدمات بيمه تکميلي کند و شرکت آتيه‌سازان حافظ به عنوان کارگزار سازمان بيمه خدمات درماني مي‌تواند در حضور قرارداد کارگزاران مربوطه اقدام و در اين صورت نيازي به اخذ مجوز از بيمه مرکزي نخواهد داشت.‏
مديرعامل شرکت بيمه تکميلي آتيه‌سازان حافظ افزود: فعاليت شرکت آتيه‌سازان حافظ کاملاً قانوني است و سازمان بازرسي کل کشور در اين خصوص نيز نظر خود را اعلام کرده است که اين شرکت مي‌تواند به عنوان کارگزار سازمان بيمه خدمات درماني با رعايت بند 4 ماده 12 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي اقدام کند.‏
مقصودي در ادامه خود با اشاره به برخي از بندهاي سياست‌هاي کلي سلامت ابلاغيه مقام معظم رهبري گفت: در يکي از بندهاي اين سياست آمده است که ارائه خدمات فراتر از بيمه پايه توسط بيمه تکميلي و در چارچوب دستورالعمل‌هاي قانوني و شفاف به گونه‌اي که کيفيت ارائه خدمات پايه درماني همواره از مطلوبيت لازم برخوردار باشد آمده است.‏
وي اضافه کرد: تعيين بسته خدمات جامع بهداشتي و درماني در سطح بيمه‌هاي پايه و تکميلي توسط وزارت بهداشت و درمان و خريد آنها توسط نظام بيمه‌اي و نظارت مؤثر توليت در اجراي دقيق بسته‌هاي با حذف اقدامات زايد و هزينه‌هاي غيرضروري در چرخه معاينه، تشخيص بيماري و درمان يکي ديگر از بندهاي مهم سياست‌هاي کلي سلامت است که آتيه‌سازان حافظ اين بندها را مورد توجه قرار داده‌ است.‏
مقصودي ادامه داد: يکي از سياست‌هاي اصلي شرکت آتيه‌سازان حافظ اين است که تعداد روزهاي رسيدگي به اسناد و مدارک پزشکي را کاهش دهد که در اين زمينه اقدامات لازم صورت گرفته است.‏
مقصودي خاطرنشان کرد: يکي ديگر از اقدامات انجام شده از سوي شرکت آتيه‌سازان حافظ تعامل و همکاري با کانون‌هاي بازنشستگي بيمه‌ها است که در اين زمينه نيز از ظرفيت 330 کانون بازنشستگي براي ارائه خدمات به بيمه شدگان تأمين اجتماعي در صندوق بازنشستگي کشوري استفاده شده است.‏
مديرعامل شرکت بيمه تکميلي آتيه‌سازان حافظ گفت: يکي ديگر از برنامه‌هاي آتيه‌سازان حافظ استفاده از ظرفيت دفاتر پيشخوان دولت است که هم اکنون 171 دفتر پيشخوان دولت به بيمه شدگان خدمات مي‌دهند که تا پايان سال تعداد اين دفاتر به 200 عدد خواهد رسيد.‏
مقصودي افزود: با توافقي که در سازمان بيمه سلامت و همچنين وزارت آموزش و پرورش صورت گرفته است قرار است دفاتر جديد بيمه سلامت همراه با آرم شرکت آتيه‌سازان حافظ صادر شود و در اختيار فرهنگيان آموزش و پرورش قرار گيرد که با در دست داشتن اين دفاتر از سوي فرهنگيان اين گروه از جامعه مي‌توانند بدون معرفي‌نامه و محدوديت از خدمات بيمه تکميلي استفاده کنند.‏
مديرعامل شرکت بيمه تکميلي آتيه‌سازان حافظ ادامه داد: به زودي بيمه عمر هم براي بازنشستگان تأمين اجتماعي از بواسطه شرکت آتيه‌سازان حافظ انجام خواهد گرفت که اين شرکت مراحل اداري و قانوني آن را انجام داده است و به زودي بيمه عمر بازنشستگان تأمين اجتماعي با يکي از شرکت‌ها اجرايي خواهد شد و پيش‌بيني مي‌شود طي 15 روز آينده اين کار صورت گيرد.‏
مقصودي اظهار اميدواري کرد در آينده نزديک بيمه‌هاي تکميلي به سراغ هزينه‌هاي سنگين عمل‌هاي جراحي بروند و از ارائه خدمات ارزان قيمت دور شوند.‏
وي افزود: در بحث قراردادهاي شرکت بيمه تکميلي آتيه‌سازان حافظ حتي هزينه‌هاي آزمايش‌هاي ژنتيکي، تست‌هاي غربالگري و بيماريابي پرداخت مي‌شود.‏
مديرعامل شرکت آتيه‌سازان حافظ افزود: متأسفانه برخي از مراکز درماني و بيمارستاني تعرفه‌ها و نرخ‌هاي مصوب را رعايت نمي‌کنند و ما نيز حاضر به دادن زيرميزي نيستيم و به همين دليل نمي‌توانيم به آنها قرارداد ببنديم.‏  • دیدگاهی برای این نوشته ثبت نشده است.
  • افزودن دیدگاه


JahanEghtesadNewsPaper

جستجو


  |