یکشنبه 12 آذر، 1402

کدخبر: 2402 15:57:10 1393-03-19
رهبر معظم انقلاب اسلامي: لازمه ادامه پرشتاب حرکت علمي کشور "کار و مديريت جهادي" و تقويت روحيه "ما مي توانيم" است

رهبر معظم انقلاب اسلامي: لازمه ادامه پرشتاب حرکت علمي کشور "کار و مديريت جهادي" و تقويت روحيه "ما مي توانيم" است

دسته‌بندی: بدون دسته‌بندی
رهبر معظم انقلاب اسلامي: لازمه ادامه پرشتاب حرکت علمي کشور "کار و مديريت جهادي" و تقويت روحيه "ما مي توانيم" است

رهبر معظم انقلاب اسلامي: لازمه ادامه پرشتاب حرکت علمي کشور "کار و مديريت جهادي" و تقويت روحيه "ما مي توانيم" است

دسته‌بندی: بدون دسته‌بندی

رهبر معظم انقلاب اسلامي لازمه ادامه صحيح و پرشتاب حرکت علمي کشور را، "کار و مديريت جهادي" و تقويت روحيه "ما مي توانيم" با حفظ جهت گيريهاي انقلابي و اسلامي و ترسيم دقيق جايگاه و وظايف، در چارچوب نقشه جامع علمي دانستند.


ايشان تأکيد کردند: هدف گذاري حرکت علمي کشور بايد افزايش دانش جهاني از طريق توليد فرآورده هاي جديد و ناشناخته دانش بشري در چارچوب ارزشهاي انساني، باشد.
به گزارش ايسنا، حضرت آيت الله خامنه اي صبح روز دوشنبه در ديدار رئيس، مديران، پژوهشگران و محققان جهاد دانشگاهي، با گراميداشت "روز جوان"، مهمترين ويژگي جهاد دانشگاهي را برخورداري از نيروي جوان و در عين حال متخصص و داراي تفکر جهادي برشمردند و گفتند: جهاد دانشگاهي، نهادي مهم است زيرا هم با دانشگاه به عنوان سنگر علم و مرکز پيشرفت علمي کشور مرتبط است و هم داراي تلاش جهادي است و در مقابل موانع و مزاحمت ها از حرکت نمي ايستد.
حضرت آيت الله خامنه اي با تأکيد بر اينکه پرهيزگاري، نيت الهي و توکل به خداوند متعال، از لوازم تلاش و حرکت جهادي است، افزودند: چنين تفکر و روحيه اي در کارهاي علمي، موجب عنايت پروردگار و باز شدن راهها بسوي پيشرفت علمي خواهد شد.
ايشان در همين خصوص به شبهه اي اشاره کردند و گفتند: ممکن است براي برخي اين سؤال پيش بيايد که اگر تقواي الهي زمينه ساز پيشرفت علمي است، پس چگونه برخي دانشمندان که تقوا نداشتند و حتي به خدا هم معتقد نبودند، توانسته اند به پيشرفتهاي علمي دست پيدا کنند.؟
رهبر انقلاب اسلامي براي پاسخ به اين سؤال، به وعده الهي در قرآن کريم مبني بر اينکه هر فردِ برخوردار از تلاش و پشتکار، به محصول و هدف مورد نظر در مسير حرکت خود، خواهد رسيد، اشاره کردند و افزودند: اما ميان کيفيت محصول و پيشرفتي که در چارچوب تلاش با جهت گيري الهي و حرکت در مسير غيرخدايي به دست مي آيند، تفاوت اساسي وجود دارد.
حضرت آيت الله خامنه اي در تبيين اين تفاوت گفتند: امروز با وجود پيشرفت هاي گسترده علمي در عرصه هاي مختلف، خطرات، ضررها، انحطاط ها و قدرت طلبي هايي نيز براي بشريت بوجود آمده و اين آفات انسانها را دچار رنج ها و گرفتاريهاي فراواني کرده است.
ايشان خاطرنشان کردند: اگر تلاش ها و حرکت هاي علمي در چارچوب جهت گيريها و تقواي الهي باشند، قطعاً نتايج و محصولات آنها، از ضررها و فجايع به دور و براي بشريت نافع خواهند بود.
رهبر انقلاب اسلامي افزودند: با چنين ديدگاهي مي توان نتيجه گرفت که دستاوردهاي علمي مجموعه دانشگاهي و تحقيقاتي کشور در 35 سال گذشته، قطعاً از دستاوردهاي 35 سال بدون شرايط و روحيه جهادي، بيشتر و با کيفيت تر است.
حضرت آيت الله خامنه اي خاطرنشان کردند: بر همين اساس اگر اين حرکت علمي 150 سال ديگر نيز ادامه يابد، پيشرفتها و دستاوردهاي ملت ايران، به مراتب بيشتر از حرکت علمي کشوري همانند امريکا، در 150 سال گذشته خواهد بود.
ايشان با اشاره به فاصله روز افزون علمي دنياي غرب با کشورهاي شرقي و آسيايي، تأکيد کردند: پُر کردن اين شکاف و فاصله علمي، نيازمند حرکت جهادي است.
رهبر انقلاب اسلامي نيت خالص، ارتباط با خداوند، خشوع در مقابل پروردگار و زاويه پيدا نکردن با اهداف الهي را از پايه هاي اصلي حرکت و مديريت جهادي برشمردند و افزودند: اگر اين روحيه بوجود آمد، خداوند در همه ميدانها اعم از مديريت کشور و مديريت علمي، سياسي، اجتماعي و تعاملات جهاني کمک خواهد کرد و راهها را برروي بندگان خود خواهد گشود.
حضرت آيت الله خامنه اي، تقويت روحيه خود باوري و "ما مي توانيم" را از ضروريات حرکت جهادي دانستند و گفتند: متأسفانه در سالهاي متمادي تلاش شد تا به ايراني تلقين شود که"نمي تواند" اما بعد از پيروزي انقلاب اسلامي، امام بزرگوار(ره)، روحيه "ما ميتوانيم" را وارد فرهنگ و ادبيات سياسي و انقلابي کشور کرد و نتيجه آن اکنون، بصورت بروز توانايي هاي ملت ايران، در عرصه هاي گوناگون، قابل مشاهده است.

ايشان خاطرنشان کردند: با وجود تزريق روحيه خودباوري در سالهاي بعد از پيروزي انقلاب اسلامي، اما همچنان ريشه فرهنگ غلط "ما نمي توانيم" قلع و قمع نشده است و متأسفانه هنوز عده اي در زمينه هاي مختلف، نگاه به بيگانگان و پيشرفتهاي علمي، سياسي، نظامي و مادي آنها دارند.
رهبر انقلاب اسلامي در همين خصوص يک نکته را متذکر شدند و گفتند: "ما مي توانيم"، به معناي اِبا داشتن از فراگيري علم و دانش از ديگران و صاحبان پيشرفتهاي علمي نيست اما آنچه که بايد توجه کرد، آموختن دانش است و نه ، گرفتن دانش به همراه ارزشها و جهت گيريهاي غلط آنها.
حضرت آيت الله خامنه اي تأکيد کردند: در موضوع حرکت و پيشرفت علمي، آنچه که بايد به عنوان هدف مد نظر قرار گيرد، افزودن بر دانش جهاني و توليد فرآورده هاي جديد دانش بشري است.
ايشان گفتند: امروز ما به واسطه پيشرفتهاي علمي کشور، مي توانيم برخي از پيچيده ترين و پيشرفته ترين فناوريهاي دنيا را بسازيم که مايه افتخار است اما اين پيشرفتها قبلاً بوسيله دانشمندان ديگر کشورها به دست آمده، بنابراين بايد به دنبال توليد محصولات جديد علمي باشيم که دانش بشري تاکنون نتوانسته است آنها را به دست آورد و داراي آثار مخربي هم براي بشريت نباشند.
رهبر انقلاب اسلامي در همين خصوص به دانش هسته اي به عنوان يکي از پيشرفتهاي مهم و پيچيده علمي بشريت اشاره کردند و افزودند: اين دانش، با وجود اهميت بالايي که دارد اما زمينه ساز توليد سلاح مخرب اتمي شده که صددرصد بر ضد بشريت است.
حضرت آيت الله خامنه اي خاطرنشان کردند: ما بايد در مسير پيشرفت علمي خود بدنبال کشف ناشناخته هاي علمي باشيم که زندگي انسانها را متناسب با ارزشهاي انساني، ارتقاء دهد و در عين حال آثار مخربي براي بشريت نداشته باشد.
ايشان در ادامه سخنان خود به شکل گيري جهاد دانشگاهي براساس تفکر انقلابي اشاره کردند و گفتند: بايد جهت گيري و مسير انقلابي جهاد دانشگاهي حفظ شود و نبايد گذاشت اين مرکز مهم علمي گرفتار آسيب هاي ناشي از پيچ و خم هاي سياسي و "چپ روي ها" و "راست روي هاي" غلطِ عرصه سياسي شود.
رهبر انقلاب اسلامي يکي از آسيب هاي فراز و فرودهاي محيط هاي سياسي را دگرديسي برخي افراد دانستند و افزودند: افرادي که روزي با انگيزه هاي تند انقلابي حرکت مي کردند، اکنون ديدگاههاي آنها 180 درجه تغيير کرده و حتي بيّنات انقلاب اسلامي براي آنها نامفهوم است. بايد مراقب بود، اين خصوصيات به مجموعه جهاد دانشگاهي راه پيدا نکند.
حضرت آيت الله خامنه اي، مسئولان جهاد دانشگاهي را به استفاده از جوانان انقلابي و تقويت و تثبيت عناصر جوان انقلابي در دانشگاهها از طريق حرکت علمي توصيه و خاطرنشان کردند: يک نمونه از عناصر مؤمن، انقلابي و تأثيرگذار در حرکت علمي کشور، مرحوم دکتر کاظمي است که با ايمان و اخلاص خود، توفيقات زيادي را در مؤسسه رويان به دست آورد و دانشمندان برجسته اي را نيز تربيت کند.
ايشان تأکيد کردند: يکي از مهمترين کارها، در جهاد دانشگاهي تربيت شخصيت هاي مؤمن و برجسته علمي، با جهت گيريهاي انقلابي و دلبسته به آرمانهاي انقلاب، است.
هبر انقلاب اسلامي با تأکيد بر لزوم تدوين چشم انداز ميان مدت و بلندمدت جهاد دانشگاهي در چارچوب جايگاه و وظايف اين مجموعه در نقشه جامع علمي کشور، افزودند: مسئولان جهاد دانشگاهي بايد با يک کار علمي و دانش بنيان، تعريف صحيحي از نحوه تعامل با دستگاههاي مختلف و مديريت اين تعامل ارائه دهند تا براساس يک هدف گذاري دقيق بتوانند خانه هاي مربوط به خود را در جدول بزرگ نقشه علمي کشور، به درستي پُر کنند.
حضرت آيت الله خامنه اي در پايان تأکيد کردند: جهاد دانشگاهي بايد با پرهيز از کارهاي جزئي، به سراغ کارهاي اساسي و عميق تر برود.
در ابتداي اين ديدار آقاي دکتر طيبي رييس جهاد دانشگاهي در گزارشي با تشريح اهداف، چشم‌انداز و برنامه‌هاي جهاد دانشگاهي گفت: پشتوانه معنوي، ديني و سرمايه انساني و نيروهاي جهادي ما را بر آن داشته تا با روحيه و عزمي راسخ از گفتمان انقلاب اسلامي صيانت کنيم و مجاهدت انقلابي را با محيط دانشگاهي پيوند بزنيم.
وي باور به ظرفيت‌ها و توانمندي‌هاي داخلي، تقويت خلاقيت و نوآوري همراه با حفظ مولفه‌هاي بومي، طراحي ساختارهاي علمي- تحقيقاتي، ايجاد فضاي عمل براي دانشجويان، ساخت و طراحي تجهيزات و سيستم‌هاي صنعتي، دستيابي به دانش سلول‌هاي بنيادي، تقويت روحيه خودباوري و اعتماد به نفس در محققان، تدوين برنامه پنجم جهاد دانشگاهي متناسب با اقتصاد مقاومتي و تاسيس شرکت‌هاي دانش بنيان را از مهمترين رويکردها و برنامه‌هاي جهاد دانشگاهي خواند و براي ايفاي نقش‌هاي جديد ملي از سوي اين نهاد انقلابي اعلام آمادگي کرد  • دیدگاهی برای این نوشته ثبت نشده است.
  • افزودن دیدگاه


JahanEghtesadNewsPaper

جستجو


  |