کد خبر: 8320
تاریخ انتشار: ۰۶ دی ۱۳۹۳

گزارش شاخص ماهانه اقتصادی در آبان‌ماه نشان می‌دهد؛ روند چک های برگشتی همچنان صعودی

گزارش شاخص ماهانه اقتصادی در آبان‌ماه نشان می‌دهد؛  روند چک های برگشتی همچنان صعودی

بررسی آمار بانک مرکزی حاکی از آن است که اگر چه رشد ماهانه چک‌های مبادله شده هم از نظر تعداد و هم از نظر مبلغ، در آبان‌ماه کاهشی بوده، اما چک‌های برگشتی همچنان در مسیر صعودی حرکت می‌کنند.

بر اساس این آمار، در آبان‌ماه ۱.۷ درصد از «تعداد» و ۵.۲ درصد از «مبلغ» چک‌های مبادله شده نسبت به ماه قبل کاسته شد، این در حالی است که در این زمان ۳.۴ درصد به «تعداد» و ۸.۹ درصد به «مبلغ» چک‌های برگشتی افزوده شده است. این روند باعث شده نسبت تعداد چک‌های برگشتی به مبادله شده در این ماه به ۱۳.۳ درصد و نسبت مبلغ چک‌های برگشتی به مبادله شده به ۶.۸ درصد برسد که این آمار در ۳۰ ماه گذشته بی‌سابقه است. همچنین در هشت ماه نخست سال جاری نسبت تعداد چک‌های برگشتی به مبادله شده به ۱۲.۳ درصد رسیده که این رقم برای مدت مشابه سال قبل معادل ۱۰.۹ درصد گزارش شده است.

علاوه‌بر شاخص‌های اقتصادی، یکی از مهم‌ترین آمارهای منتشر شده در گزارش شاخص بهای ماهانه، تعداد و ارزش چک‌های برگشتی است. از حیث این آمار، دومین ماه پاییز را می‌توان ماه «رشد چک‌های برگشتی» نام‌گذاری کرد. بر اساس آمار بانک مرکزی، در این ماه حدود ۵۴۱ هزار برگ چک به مبلغ ۶.۸ هزار میلیارد تومان برگشت خورد. بر این اساس می‌توان عنوان کرد که در ماه آبان در هر روز ۱۸ هزار برگ از چک‌های مبادله شده به دلایل متعدد از جمله ناکافی بودن موجودی حساب برگشت خورده است. رشد «تعداد چک‌های برگشتی» نسبت به مهر‌ماه معادل ۳.۴ درصد و نسبت به آبان سال گذشته ۲۲.۲ درصد ثبت شده است. با رشد تعداد چک‌های برگشتی به مبلغ آن نیز در بازه ماهانه و سالانه افزوده شده است. بر این اساس، ارزش یا مبلغ چک‌های برگشتی در آبان‌ماه ۸.۹ درصد بیشتر از مهر‌ماه سال جاری و ۲۸.۳ درصد بیشتر از آبان‌ماه سال گذشته است؛ اما آمار نگران‌کننده حجم بالای چک‌های برگشتی در بازه ۸ ماهه نیز مشخص است. بر این اساس در هشت ماه نخست سال جاری نسبت به هشت ماه نخست سال قبل تعداد چک‌های برگشتی ۱۹.۸ درصد و مبلغ چک‌های برگشتی ۲۹.۸ درصد بیشتر بوده است.

طبق آمار در ماه‌های گذشته نیز روند چک‌های برگشتی افزایشی بوده؛ اما موضوعی که روند چک‌های برگشتی را در آبان‌ماه منحصر به فرد کرده این است که تعداد و ارزش چک‌های مبادله شده در این ماه روند نزولی داشته، اما به‌رغم افت چک‌های مبادله شده، باز هم به مقدار چک‌های برگشتی افزوده شده است. به بیان دیگر، با افزایش چک‌های مبادله شده می‌توان انتظار داشت که به تبع آن به تعداد و چک‌های برگشتی افزوده شود، اما در ماه آبان به‌رغم کاهش ۱.۷ درصدی در تعداد چک‌های مبادله شده و ۵.۲ درصدی در مبلغ چک‌های مبادله شده، روند چک‌های برگشتی کاهش نداشته و همچنین در مدار صعودی حرکت می‌کند. این روند باعث شده که نسبت چک‌های برگشتی به کل چک‌های مبادله شده در دومین ماه پاییز رشد قابل توجهی داشته باشد. بر اساس آمار بانک مرکزی در آبان‌ماه نسبت تعداد چک‌های برگشتی به کل چک‌های مبادله شده ۱۳.۳ درصد ثبت شده است. به این معنی که در این ماه از هر ۱۰۰ چک مبادله شده بیش از ۱۳ برگ چک برگشت خورده است. حال آنکه این نسبت در شهریور ماه معادل ۱۱.۸ درصد و در آبان‌ماه معادل ۱۲.۶ درصد بوده است.