چهارشنبه 27 تیر، 1403

کدخبر: 13898 15:17 1394/04/13
نگاهی به گزارش های مالی چند شرکت

نگاهی به گزارش های مالی چند شرکت

دسته‌بندی: بدون دسته‌بندی
نگاهی به گزارش های مالی چند شرکت

نگاهی به گزارش های مالی چند شرکت

دسته‌بندی: بدون دسته‌بندی

نگاهی بر عملکرد یکساله سیمان لارستان

شرکت سیمان لارستان در دوره یکساله منتهی به 29 اسفند ماه 93 مبلغ 184 میلیارد و 411 میلیون ریال درآمد حاصل از فروش داشت.شرکت سیمان لارستان طی ارسال صورت های مالی یکساله منتهی به 29 اسفند ماه 93 به صورت حسابرسی نشده اعلام کرد در سال گذشته با سرمایه 234 میلیارد و 800 میلیون ریال مبلغ 184 میلیارد و 411 میلیون ریال درآمد حاصل از فروش خالص داشت.از درآمد این شرکت بهای تمام شده کالای فروش رفته کسر شد و سود ناخالص دوره به 35 میلیارد و 771 میلیون ریال رسید.از سود ناخالص دوره نیز هزینه های اداری، عمومی کسر شد و معادل 17 میلیارد و 402 میلیون ریال سود عملیاتی دوره محاسبه شد.از سود عملیاتی نیز هزینه های مالی و مالیات کسر و درآمد های غیر عملیاتی به آن اضافه شد و معادل 9 میلیارد و 388 میلیون ریال سود خالص بدست آمد و بر این اساس مبلغ 40 ریال سود به ازای هر سهم در نظر گرفته شد. به سود خالص دوره نیز سود انباشته ابتدای سال اضافه شد و در نهایت مبلغ 64 میلیارد و 442 میلیون ریال سود انباشته پایان دوره در حسابهای این شرکت منظور شد.

نگاهی بر صورت های سال 93 پارس دارو

شرکت پارس دارو در دوره یکساله منتهی به 29 اسفند ماه 93 مبلغ 159 میلیارد و 662 میلیون ریال سود انباشته پایان دوره در حسابهای خود منظور کرد.شرکت پارس دارو طی ارسال صورت های مالی یکساله منتهی به 29 اسفند ماه 93 به صورت حسابرسی نشده اعلام کرد در سال گذشته با سرمایه 70 میلیارد ریال مبلغ 570 میلیارد و 59 میلیون ریال درآمد حاصل از فروش خالص داشت.از درآمد این شرکت بهای تمام شده کالای فروش رفته کسر شد و سود ناخالص دوره به 219 میلیارد و 744 میلیون ریال رسید.از سود ناخالص دوره نیز هزینه های اداری، عمومی و هزینه های عملیاتی کسر شد و معادل 182 میلیارد و 661 میلیون ریال سود عملیاتی دوره محاسبه شد.

افزایش 4729 میلیون ریالی ارزش بازار "وبهمن"

ارزش بازار شرکت سرمایه گذاری بهمن در دوره یک ماهه منتهی به 31 خرداد ماه 94 معادل چهار میلیارد و 729 میلیون ریال افزایش داشت.شرکت سرمایه گذاری بهمن با انتشار صورت وضعیت پرتفوی سرمایه گذاریها در دوره یک ماهه منتهی به 31 خرداد ماه 94 اعلام کرد در ابتدای دوره یاد شده تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده دو هزار و 348 میلیارد و 912 میلیون ریال و ارزش بازار  دو هزار 255 میلیارد و 678 میلیون ریال در سبد سهام خود داشت.  • دیدگاهی برای این نوشته ثبت نشده است.
  • افزودن دیدگاه


JahanEghtesadNewsPaper

جستجو


  |