جمعه 11 اسفند، 1402

کدخبر: 5012 15:05 1393/06/11
داعش را سيا ايجاد کرده است

داعش را سيا ايجاد کرده است

دسته‌بندی: بدون دسته‌بندی
داعش را سيا ايجاد کرده است

داعش را سيا ايجاد کرده است

دسته‌بندی: بدون دسته‌بندی


ارجان دولابچي تحليلگر و روزنامه نگار ترک با اشاره به حمايت هاي آمريکا و رژيم صهيونيستي از گروه هاي تروريستي مانند داعش بر لزوم حفظ وحدت بين کشورهاي منطقه براي مقابله با مداخله خارجي تاکيد کرد.
"ارجان دولابچي" کارشناس و تحليلگر مسائل خاورميانه در گفتگو با خبرگزاري مهر به تشريح اهداف غرب از فعال کردن گروه تروريستي داعش در سوريه و عراق پرداخت.
مهر:اين روزها خبرهايي در مورد حمله نظامي آمريکا به خاک سوريه به بهانه مقابله با تروريست هاي داعش شنيده مي شود. آيا آمريکايي ها واقعا با تروريست هايي که ساخته دست خودشان هستند، خواهند جنگيد؟
آمريکا و همپيمانانش پروژه مشترکي را در عراق و سوريه دنبال مي کنند، اما به نظر مي رسد اين پروژه ابتدا در عراق و سپس در سوريه شکست خورده است. ملت عراق طي 9 سال با خون و جان خود با اشغال مقابله کردند. اين مسئله موجب ناکامي آمريکا و خروجش از اين کشور شد اما پيامدها و ويراني هايي از خود به جا گذاشت که در حال حاضر عراقي ها در تلاش براي بازسازي کشورشان هستند.
در وضعيت کنوني عراق برخي به دنبال تسويه حساب شخصي و سوء استفاده از شرايط هستند. در سوريه نيز نزديک به 3.5 سال تلاش هاي گسترده براي تغيير نظام انجام گرفت اما دولت اين کشور توانست اين طرح را نقش بر آب کند. اسد و دولت سوريه مانند صخره استوار است و با مقاومت خود مشت محکمي بر دهان امپرياليزم زده است. دشمنان سوريه به خوبي فهميده اند که هر کاري بکنند، بي نتيجه است از همين رو به دنبال توافق با دولت سوريه هستند.
گروه تروريستي داعش در شرايط بحراني سوريه و عراق ايجاد شد. اين گروه از حمايت هاي آمريکا، اسرائيل و برخي کشورهاي اروپايي برخوردار است. مي توان گفت داعش به طور کلي پروژه سازمان جاسوسي آمريکا (سيا) است. سيا اين گروه را ايجاد کرده و از آن براي منافع خود بهره برداري مي کند. به تازگي نيز معلوم شده که "ابوبکر البغدادي" سرکرده داعش براي سيا کار مي کند. اين گونه گروه ها بدون حمايت هاي خارجي توان فعاليت ندارند. ماهيت فعاليت آنها تروريستي و مخرب بوده و با ويراني و اقدام نظامي به دنبال دستيابي به قدرت هستند. هر چند داعشي ها در اين راه موفق نبوده اند، تلاش هاي آنها براي قدرت گيري در عراق بي نتيجه بوده و اکنون در حال عقب نشيني به مواضعشان در سوريه هستند.
در واقع فعاليت داعش در سوريه و عراق شبيه به شمشير دو لبه اي مي ماند که خود آنها را نيز تهديد مي کند. زماني که تروريست هاي داعش به اقليم کردستان حمله کردند، ارتش آمريکا مداخله کرد، هدف از اين اقدام نيز نشان دادن حمايت اين کشور از کردستان عراق است. در حال حاضر تلاش هايي براي تجزيه عراق انجام مي گيرد از جمله اين که با ايجاد اتحاد بين کردهاي عراق و پ ک ک ترکيه به دنبال تشکيل يک کشور کرد هستند، اما گذشت زمان نشان مي دهد که اين نقشه هم عملي نخواهد شد.   
نگراني اصلي آمريکا و همپيمانانش اين است که تروريست هاي داعش پس از فعاليت در منطقه به کشورهاي خود بازگردند. آنها از اقدامات احتمالي هزاران تروريست که دستشان به خون آلوده است، در کشورهاي خود وحشت دارند از اين رو براي نابودي آنها در عراق و سوريه به دنبال فرمول جديدي هستند. اين کشورها بايد از اين وضعيت درس گرفته و به حمايت از گروه هاي تروريستي خاتمه دهند. متاسفانه اين گروه ها به نام اسلام بزرگترين ضربه را به اسلام مي زنند.
 برخي بر اين باورند که آمريکا و همپيمانانش مي خواهند بخشي از عراق و سوريه را اشغال کرده و نقشه منطقه را تغيير دهند، نظر شما چيست؟
گمان نمي کنم اين مسئله واقعيت داشته باشد، زيرا آمريکا در حال شکست خوردن در جبهه هاي مختلف و ضعيف تر شدن است. آمريکا با اقتصاد بحران زده خود اعتبارش را در جهان از دست داده و اين روند در آينده ادامه خواهد داشت. با اين تفاسير آمريکايي که اعتبار سياسي خود را نيز از دست داده نمي تواند چنين پروژه هاي بزرگي را با کمک پيمانکاران نظامي به انجام برساند. آمريکايي که با ارتش خود نتوانسته چنين نقشه اي را اجرايي کند با گروه "چهل دزد" مي تواند؟ ديگر دوران تجزيه کردن منطقه به سر رسيده است. اکنون زمان برابري و اتحاد است و چنين سياستي به نتيجه مي رسد، آنچه که در سوريه رخ داد به وضوح اين واقعيت را نشان داد.
قدرت و توان براي تغيير دادن نقشه ضروري است، اما تا کنون چنين قدرتي در غرب ديده نشد. آمريکا ديگر توان مداخله در امور ديگر کشورها را ندارد. از سوي ديگر جهان شاهد ظهور قدرت هاي جديد است، روسيه، چين، ايران و ديگر کشورهاي مستقل به سرعت در حال رشد هستند و هماهنگ با يکديگر خواهان توقف چنين اقداماتي هستند. اين امر در سوريه نيز مشاهده شد. کمک هاي روسيه، چين و ايران در اين موضوع فراموش شدني نيست. اين حمايت بزرگ موجب ايستادگي مردم و دولت سوريه شد که به نوبه خود موفقيتي بزرگ به شمار مي آيد. علاوه بر اين تمام دنيا براي مقابله با امپرياليزم به پا خاسته است. دوران تعيين خطوط مرزي توسط اروپا نيز به سر رسيده است. آنها در سال 1918 اين کار را کردند، در آن زمان هم به سختي موفق به انجام اين کار شدند. اکنون که ديگر توانايي چنين اقدامي را ندارند.  
پس از قتل عام مردم سوريه به دست تروريست ها توسط سلاح هاي شيميايي، غربي ها دم از حمله نظامي به سوريه زدند، اما چه شد؟ آيا توانستند اين کار را بکنند؟ خير. اين طرح بي نتيجه ماند. سپس طرح هاي ديگري را نيز امتحان کردند اما فرصتي بهتر از اين پيدا نشد. کشورهاي منطقه ديگر به غرب اين فرصت را نمي دهد. آمريکا بار ديگر به دنبال حضور در منطقه است و مي کوشد اين کار را با استفاده از گروه هايي مانند داعش انجام دهد. به بيان ديگر داعش آلت دست آمريکا است با اين حال کارايي ندارد.
مداخله نظامي در منطقه چه آثاري بر کشورهاي منطقه از جمله ايران و ترکيه دارد؟
هر گونه مداخله در منطقه به زيان ايران و ترکيه خواهد بود. در منطقه به اندازه کافي چالش وجود دارد. اين اقدام موجب مي شود چالش ها به حد غيرقابل حلي برسد. ايران به عنوان يکي از باثبات ترين کشورهاي منطقه نبايد اجازه وقوع چنين رويدادي را بدهد. متاسفانه حزب حاکم ترکيه به همکاري با آمريکا و گسترش تنش ها ادامه مي دهد. اين مسئله موجب ناخرسندي مردم ترکيه شده است و زيان آن را نيز متحمل مي شود. آنها خواهان بازگشت آرامش به منطقه هستند، از اين رو دولت ترکيه بايد در سياست خود بازنگري کند.
منطقه خاورميانه تا کنون دشواري هاي زيادي را شاهد بوده است. تداوم اين دشواري ها ديگر به سود منطقه نيست. اگر ايران و ترکيه نيز به سمت بي ثباتي بروند، منطقه به واقع رو به نابودي مي رود. امپرياليزم به دنبال اين هدف است. با اقدامات به موقع و موثر نبايد اجازه داد چنين طرحي عملي شود. اکنون وقت واکنش منفعلانه نيست. موضع گيري قاطعانه ايران بسيار مهم است. البته در ترکيه نيز يک جبهه ضد امپرياليزم وجود دارد و اجازه نمي دهد چنين طرح هايي به واقعيت بپيوندد. دشمنان براي بر هم زدن منطقه از مسئله کردها بهره مي گيرند، اين مسئله نيز بايد به شکلي هماهنگ حل و فصل شود، کردها نيز از اين سياست ها ضربه ديده اند و اکنون ديگر موضوع استقلال در بينشان کمرنگ شده است. دولت ترکيه با درک اين موضوع خواهان بازگشت فرزندان وطن از ارتفاعات به دامان جامعه است. اين اتفاقات يک پيام ويژه براي ما دارد. مسائلي از اين دست، وسيله اي در دست امپرياليزم براي مداخله در منطقه است و اگر اين مسائل حل شود، بهانه اي براي مداخله وجود ندارد.  • دیدگاهی برای این نوشته ثبت نشده است.
  • افزودن دیدگاه


JahanEghtesadNewsPaper

جستجو


  |