خروج اسکانیا از ایران شایعه است

0
۶۵۰ بازدید

تولیدات نماینده اسکانیا در ایران مطلوب و بر مبنای خواسته شرکت مادر است و دلایل اصلی سوانح و تصادفات فاجعه بار “ایمنی جاده های ایران”، “سرعت بیش از حد مجاز” و “عدم کنترل رانندگان در خصوص زمان رانندگی” است.‏

هانس دنیلسون، سخنگوی شرکت اسکانیا، با بیان این مطلب و با تاکید بر اینکه ماندگاری کیفیت اتوبوس های تولیدی به دو عامل “تولید و خدمات” و “سرویس و نگهداری” وابسته است، تصویر سازی فعلی از عقاب افشان را اشتباه خواند.‏
وی ادامه داد: از آنجایی که درصد قابل توجهی از اتوبوس های بین شهری کشور به اسکانیا اختصاص دارد بنابر این با توجه به تعداد اتوبوس های این شرکت، می توان گفت که تعداد سوانح پدیدآمده طبیعی بوده است.‏
سخنگوی شرکت اسکانیا با بیان اینکه همکاری با عقاب افشان از ۱۵ سال قبل آغاز و در چند سال اخیر، ایران به بزرگترین تولیدکننده اتوبوس تحت نظر اسکانیا در سراسر جهان تبدیل شده است، اضافه کرد: دو خصیصه شامل “قدیمی ترین اتوبوس ساز کشور” و “صادرکننده توانمند” به عنوان مهمترین دلایل انتخاب این شرکت ایرانی از سوی اسکانیا بوده است.‏
به گفته دنیلسون، حداکثر سرعت مجاز اتوبوس در اروپا ۹۰کیلومتر در ساعت است و مدت زمان تردد استاندارد اتوبوس در جاده ها سالانه ۲۰۰ تا ۲۲۰ هزار کیلومتر می باشد در حالیکه متاسفانه شاهد هیچ گونه محدودیت سرعت برای تردد اتوبوس در ایران و همچنین نظارت برای تردد بیش از ۲۲۰ هزار کیلومتر در سال نیستیم!‏
وی همچنین بسیاری از تصادفات را ناشی از رانندگی بسیار بسیار بد رانندگان ایرانی دانست و تاکید کرد: باید بگویم مشاهده کردیم بسیاری از مسائل مرتبط با کیفیت و امنیت اتوبوس های تولیدی اسکانیا پس از خروج خودرو از کارخانه تغییر کرده و تغییرات غیر مجاز روی خودرو انجام شده است.‏
دنیلسون، در همین زمینه به افزودن باک اضافه، تعمیرات خارج از شبکه نمایندگی های عقاب افشان و دستکاری های خارج از محدوده کارخانه اشاره و بیان کرد: مقامات مسئول ایرانی می توانند با بهینه سازی شرایط رانندگی در کشور موضوعات و مسائل مطروحه را تحت کنترل و نظارت خود قرار دهند تا شاهد برخی سوانح نباشیم.‏
وی به رغم اتفاقات چند وقت اخیر و با توجه به اینکه سال گذشته افزون بر ۱۸ هزار نفر در تصادفات جان خود را از دست داده اند، تنها ۱.۲ درصد از این آمار را به دلیل تصادفات اتوبوس دانست در حالیکه ۷۰ درصد حمل و نقل مسافر در ایران بوسیله اتوبوس انجام می شود.‏
دنیلسون، با اشاره به برخی تحریم های ایران در دوره اخیر و دشواری شرایط اقتصادی و افزایش هزینه های جاری از تحت فشار قرار گرفتن مصرف کنندگان سخن گفت و معتقد است: با توجه به موارد مطروحه تعداد زیادی از رانندگان اتوبوس دوره های سرویس و نگهداری خود را برای اینکه هزینه های کمتری متحمل شوند به تاخیر انداخته اند!‏
سخنگوی شرکت اسکانیا در پایان با تاکید دوباره بر اینکه اتوبوس های عقاب افشان تمام الزامات اسکانیا را برآورده می کند بطوریکه تمام تولیدات این شرکت قابلیت صدور به کشورهای اروپایی را دارد، خاطرنشان کرد: به تازگی موضوعی مبنی بر جدایی اسکانیا از عقاب مطرح شده است که باید بگویم کاملا اشتباه است چراکه ما به نماینده خود در ایران اطمینان کامل داریم. ‏

تولیدات نماینده اسکانیا در ایران مطلوب و بر مبنای خواسته شرکت مادر است و دلایل اصلی سوانح و تصادفات فاجعه بار “ایمنی جاده های ایران”، “سرعت بیش از حد مجاز” و “عدم کنترل رانندگان در خصوص زمان رانندگی” است.‏

هانس دنیلسون، سخنگوی شرکت اسکانیا، با بیان این مطلب و با تاکید بر اینکه ماندگاری کیفیت اتوبوس های تولیدی به دو عامل “تولید و خدمات” و “سرویس و نگهداری” وابسته است، تصویر سازی فعلی از عقاب افشان را اشتباه خواند.‏
وی ادامه داد: از آنجایی که درصد قابل توجهی از اتوبوس های بین شهری کشور به اسکانیا اختصاص دارد بنابر این با توجه به تعداد اتوبوس های این شرکت، می توان گفت که تعداد سوانح پدیدآمده طبیعی بوده است.‏
سخنگوی شرکت اسکانیا با بیان اینکه همکاری با عقاب افشان از ۱۵ سال قبل آغاز و در چند سال اخیر، ایران به بزرگترین تولیدکننده اتوبوس تحت نظر اسکانیا در سراسر جهان تبدیل شده است، اضافه کرد: دو خصیصه شامل “قدیمی ترین اتوبوس ساز کشور” و “صادرکننده توانمند” به عنوان مهمترین دلایل انتخاب این شرکت ایرانی از سوی اسکانیا بوده است.‏
به گفته دنیلسون، حداکثر سرعت مجاز اتوبوس در اروپا ۹۰کیلومتر در ساعت است و مدت زمان تردد استاندارد اتوبوس در جاده ها سالانه ۲۰۰ تا ۲۲۰ هزار کیلومتر می باشد در حالیکه متاسفانه شاهد هیچ گونه محدودیت سرعت برای تردد اتوبوس در ایران و همچنین نظارت برای تردد بیش از ۲۲۰ هزار کیلومتر در سال نیستیم!‏
وی همچنین بسیاری از تصادفات را ناشی از رانندگی بسیار بسیار بد رانندگان ایرانی دانست و تاکید کرد: باید بگویم مشاهده کردیم بسیاری از مسائل مرتبط با کیفیت و امنیت اتوبوس های تولیدی اسکانیا پس از خروج خودرو از کارخانه تغییر کرده و تغییرات غیر مجاز روی خودرو انجام شده است.‏
دنیلسون، در همین زمینه به افزودن باک اضافه، تعمیرات خارج از شبکه نمایندگی های عقاب افشان و دستکاری های خارج از محدوده کارخانه اشاره و بیان کرد: مقامات مسئول ایرانی می توانند با بهینه سازی شرایط رانندگی در کشور موضوعات و مسائل مطروحه را تحت کنترل و نظارت خود قرار دهند تا شاهد برخی سوانح نباشیم.‏
وی به رغم اتفاقات چند وقت اخیر و با توجه به اینکه سال گذشته افزون بر ۱۸ هزار نفر در تصادفات جان خود را از دست داده اند، تنها ۱.۲ درصد از این آمار را به دلیل تصادفات اتوبوس دانست در حالیکه ۷۰ درصد حمل و نقل مسافر در ایران بوسیله اتوبوس انجام می شود.‏
دنیلسون، با اشاره به برخی تحریم های ایران در دوره اخیر و دشواری شرایط اقتصادی و افزایش هزینه های جاری از تحت فشار قرار گرفتن مصرف کنندگان سخن گفت و معتقد است: با توجه به موارد مطروحه تعداد زیادی از رانندگان اتوبوس دوره های سرویس و نگهداری خود را برای اینکه هزینه های کمتری متحمل شوند به تاخیر انداخته اند!‏
سخنگوی شرکت اسکانیا در پایان با تاکید دوباره بر اینکه اتوبوس های عقاب افشان تمام الزامات اسکانیا را برآورده می کند بطوریکه تمام تولیدات این شرکت قابلیت صدور به کشورهای اروپایی را دارد، خاطرنشان کرد: به تازگی موضوعی مبنی بر جدایی اسکانیا از عقاب مطرح شده است که باید بگویم کاملا اشتباه است چراکه ما به نماینده خود در ایران اطمینان کامل داریم. ‏

(Visited 1 times, 1 visits today)

لینک کوتاه مطلب : https://jahaneghtesad.com/?p=2510