چهارشنبه 02 فروردین، 1402

کدخبر: 823 14:01:15 1393-01-16
آمار گمرک از مبادلات سال 92 ‏/ تجارت خاجي ايران از مرز 92 ميليارد دلار گذشت

آمار گمرک از مبادلات سال 92 ‏/ تجارت خاجي ايران از مرز 92 ميليارد دلار گذشت

دسته‌بندی: بدون دسته‌بندی
آمار گمرک از مبادلات سال 92 ‏/ تجارت خاجي ايران از مرز 92 ميليارد دلار گذشت

آمار گمرک از مبادلات سال 92 ‏/ تجارت خاجي ايران از مرز 92 ميليارد دلار گذشت

دسته‌بندی: بدون دسته‌بندی

گروه بازار: تجارت خارجي ايران در سال گذشته از مرز 92 ميليارد و 400ميليون دلار گذشت و از مجموع اين رقم 41 ميليارد و 628 ميليون دلار انواع كالا با احتساب ميعانات گازي و بدون احتساب نفت ،گاز و تجارت چمداني صادر و در مقابل 50 ميليارد و 818 ميليون دلار انواع كالا از ساير كشورها وارد شد.‏
به گزارش جهان اقتصاد، دفتر فناوري اطلاعات و ارتباطات گمرک اعلام کرد: صادرات غير نفتي ايران در ماههاي پاياني سال گذشته بهبود يافت و در مجموع 43 صدم درصد افزايش داشت. همچنين ميزان واردات ايران در سال 1392در مجموع به 50 ميليارد و 818 ميليون دلار رسيد كه ارزش واردات كشورمان در سال گذشته 4 و 92 صدم درصد در مقايسه با سال 1391 كاهش داشته است.‏
وزن صادرات غير نفتي ايران در سال گذشته به 92 ميليون و 927 هزار تن رسيد و وزن صادرات غير نفتي ايران در سال گذشته به ميزان 16و79 صدم درصد افزايش داشت. همچنين ميزان وزني كالاهاي وارداتي در سال گذشته به 33ميليون و 568 هزار تن رسيد كه از اين حيث 14 و 98 صدم درصد كاهش داشته است.‏
‏***صادرات
اقلام عمده صادراتي در سال 1392 به ترتيب شامل "پروپان مايع شده درظروف يكهزا ر سانتي متر مكعب وبيشتر" به ارزش يك ميليارد و 212 ميليون دلار و سهم ارزشي 3و87صدم درصد، "قيرنفت" به ارزش يك ميليارد و 153 ميليون دلار و سهم ارزشي 3 و68صدم درصد، "متانول " به ارزش يك ميليارد و 41 ميليون دلار و سهم ارزشي 3 و32صدم درصد بود.‏
عمده صادرات كشور نيز طي دوازده ماهه سال 1392 به ترتيب به كشورهاي "چين" با 34 ميليون و502هزارتن و ارزش 7 ميلياردو 432ميليون دلار يا 43 درصد سهم وزني و 24 درصد سهم ارزشي، "عراق" با 16 ميليون و 919هزارتن و ارزش 5 ميليارد و950ميليون دلار يا 21 درصد سهم وزني و 19درصد سهم ارزشي، "امارات متحده عربي" با 5,789 هزارتن و ارزش 3,627 ميليون دلار يا 7 درصد سهم وزني و 12 درصد سهم ارزشي، "هند" با 4 ميليون و830هزارتن و ارزش 2 ميلياردو418ميليون دلار يا 6 درصد سهم وزني و 8 درصد سهم ارزشي و "افغانستان" با 3 ميليون و 346هزارتن و ارزش 2 ميليارد و417ميليون دلار يا 4 درصد سهم وزني و 8 درصد سهم ارزشي صورت گرفته است.‏
متوسط قيمت هر تن كالاي صادراتي در سال گذشته 391 دلار بوده كه نسبت به مدت مشابه سال قبل كاهش 16 درصدي در ارزش دلاري داشته است.‏
‏***واردات
اقلام عمدة وارداتي طي دوازده ماهه سال 1392 به ترتيب شامل "وسايل نقليه باموتور پيستوني درونسوزتناوبي جرقه اي -احتراقي باحجم سيلندر 1000تا1500 سانتيمتر مكعب" به ارزش 2ميلياردو803 ميليون دلار ميليون دلار و سهم ارزشي 5 و 52 صدم درصد، "برنج" به ارزش 2ميليارد و 300ميليون دلار و سهم ارزشي 4 و53صدم درصد، "كنجاله و ساير آخال‌هاي جامد" به ارزش يك ميليارد و 827 ميليون دلار و سهم ارزشي 3و6دهم درصد، "دانه ذرت دامي " به ارزش يك ميلياردو527 ميليون دلار و سهم ارزشي 3 درصد، "دانه گندم سخت"به ارزش يك ميليارد و 273 ميليون دلار و سهم ارزشي 2 و 51صدم درصدبوده است.‏
عمده واردات كشور طي دوازده ماهه سال 1392 به ترتيب از كشورهاي "امارات متحده عربي" با 6ميليون و 93 هزارتن و ارزش 11ميليارد و 852 ميليون دلار و 18 درصد سهم وزني و 23 درصد سهم ارزشي، "چين" با4ميليون و 513 هزارتن و ارزش 9 ميليارد و 664 ميليون دلار و 13 درصد سهم وزني و 19 درصد سهم ارزشي، "هند" با 3ميليون و689 هزارتن و ارزش 4ميليارد و 310 ميليون دلار و 11 درصد سهم وزني و 8 درصد سهم ارزشي، "جمهوري كره" بايك ميليون و 686 هزارتن و ارزش 3ميلياردو855 ميليون دلار و 5 درصد سهم وزني و 7و59صدم درصد سهم ارزشي و "تركيه" با2ميليون و 717 هزارتن و ارزش 3ميليارد و 647 ميليون دلارو 8 درصد سهم وزني و 7 درصد سهم ارزشي انجام گرفته است.‏
همچنين متوسط قيمت هر تن كالاي وارداتي در سال گذشته 1,514 دلار بوده كه نسبت به مدت مشابه سال قبل افزايش 12 درصدي در ارزش دلاري داشته است.‏

  • دیدگاهی برای این نوشته ثبت نشده است.
  • افزودن دیدگاه


JahanEghtesadNewsPaper

جستجو


  |