|آرشیو خبرها

ضرورت حذف گازوئیل از حمل و نقل عمومی

ضرورت حذف گازوئیل از حمل و نقل عمومی

۱۷ دی ۱۴۰۰

صالحی بیان کرد: اکنون بخشی از درآمد ارزی روی پتروشیمی و میعانات متمرکز است و ممکن است به دلیل تحریم این درآمدها محقق نشود، بنابراین می‌توانیم ال‌پی‌جی را نیز در سبد صادراتی بگنجانیم و در بازار کشورها حضور داشته باشیم، حتی می‌توان به عنوان سوخت مکمل برای تولید برق استفاده کرد که البته نیاز است که بحث لجستیک نیز حل شود.