شنبه 01 اردیبهشت، 1403

آرشیو برچسب: پروفیل


قیمت آهن، میلگرد ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

13:40:00 1402-03-31

میلگرد، تیرآهن، خاموت، پروفیل، تسمه، قوطی، نبشی، ناودانی، ورق سیاه، ورق گالوانیزه، اخبار روز ، جهان اقتصاد

قیمت آهن و میلگرد سه شنبه (۱۴۰۲/۰۳/۳۰)

12:00:00 1402-03-30

تیرآهن، میلگرد، خاموت، نبشی، ناودانی، پروفیل، مفتول، ورق سیاه، ورق گالوانیزه، تسمه، اخبار روز، جهان اقتصاد

قیمت آهن، میلگرد ۱۴۰۲/۰۳/۲۸

14:25:00 1402-03-28

تیرآهن، خاموت، پروفیل، میلگرد، آهن، قوطی، نبشی، ناودانی، قیمت، ورق گالوانیزه، ورق سیاه، اخبار روز، جهان اقتصاد

قیمت آهن، میلگرد دوشنبه (۱۴۰۲/۰۳/۲۲)

11:41:00 1402-03-22

قیمت تیرآهن، قیمت میلگرد، نبشی، ناودانی، پروفیل، قوطی، مفتول، تسمه، ورق سیاه، ورق گالوانیزه، اخبار روز، جهان اقتصاد

قیمت آهن، میلگرد چهارشنبه (۱۴۰۲/۰۳/۱۰)

14:04:00 1402-03-10

قیمت، تیرآهن، میلگرد، نبشی، ناودانی، پروفیل، ورق سیاه، ورق گالوانیزه، قوطی، تسمه، اخبار روز ،جهان اقتصاد

قیمت آهن، میلگرد ۱۴۰۲/۰۳/۰۹

21:35:00 1402-03-09

قیمت، آهن، میلگرد، پروفیل، قوطی، ناودانی، نبشی، ورق سیاه، ورق گالوانیزه، تسمه، مفتول، اخبار روز ، جهان اقتصاد

قیمت آهن، میلگرد ۱۴۰۲/۰۳/۰۳

18:07:00 1402-03-03

میلگرد، آهن، تیرآهن، قوطی، نبشی، ناودانی، پروفیل، مفتول، ورق سرد، ورق گالوانیزه، اخبار روز، جهان اقتصاد

قیمت آهن، میلگرد ۱۴۰۲/۰۳/۰۲

14:04:00 1402-03-02

میلگرد، آهن، خاموت، پروفیل، ورق گالواانیزه، ورق سرد، تسمه، اخبار روز، جهان اقتصاد

قیمت آهن، میلگرد ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

15:49:00 1402-02-31

تیرآهن، میلگرد، آهن، خاموت، قوطی، نبشی، ناودانی، ورق سیاه، ورق گالوانیزه، پروفیل، اخبار روز، جهان اقتصاد

قیمت آهن، میلگرد ۱۴۰۲/۰۲/۳۰

13:48:00 1402-02-30

میلگرد، تیرآهن، مفتول، قوطی، نبشی، ناودانی، تسمه، پروفیل، اخبار روز، جهان اقتصاد

JahanEghtesadNewsPaper

جستجو


  |