یکشنبه 13 اسفند، 1402

آرشیو برچسب: پارکینسون


مهم ترین نشانه‌های پارکینسون

16:30:00 1402-08-30

یک متخصص مغز و اعصاب، درباره ماهیت بیماری پارکینسون، توضیحاتی داد. مهم ترین نشانه‌های پارکینسون

زندگی مستقل یا وابسته

14:15:00 1402-02-13

موسسه تندرستی، محمدعلی طبیبی، پارکینسون، حرکات کششی، تعادلی، قدرتی، چابکی، هوازی، اخبار روز، جهان اقتصاد

JahanEghtesadNewsPaper

جستجو


  |