|آرشیو خبرها

۶۴ طرح منطقه آزاد به سرمایه گذاران چینی معرفی شد

۶۴ طرح منطقه آزاد به سرمایه گذاران چینی معرفی شد

۲۱ شهریور ۱۴۰۰

همزمان با جدی شدن قرارداد راهبردی میان ایران و چین، گرچه هنوز جزییات این قرارداد روشن نیست به سبب زیرساخت هایی که در هشت سال گذشته، منابع مناطق آزاد را مصروف خود کرده است، این آمادگی پدید آمد تا با تشکیل یک کمیته راهبری در مجموعه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور، مجموعه پروژه‌های قابل سرمایه‌گذاری و فرصت‌های توسعه همکاری با چین در این مناطق احصاء و معرفی شوند.

درمسیر بالندگی و توانمندسازی

درمسیر بالندگی و توانمندسازی

۲۴ آبان ۱۳۹۹

جزیره کیش به عنوان یکی از مناطق آزاد تجاری- صنعتی کشور طی چند دهه گذشته دستخوش تغییرات و نوسانات متعددی بوده است. در این راستا، برنامه های معاونت فرهنگی اجتماعی سازمان با تمرکز بر هدف سوم نقشه راه کلان مناطق آزاد تجاری- صنعتی کشور در افق ۱۴۰۴ یعنی “کمک به توانمند سازی فرهنگی اجتماعی و اقتصادی جوامع محلی” ، اهداف پیش بینی شده در منشور راهبردی امور فرهنگی، اجتماعی و هدف هشتم برنامه راهبردی سه ساله منطقه (۱۳۹۸-۱۴۰۰) تدوین و اجرا می‌شود.