|آرشیو خبرها

شروط ایران برای حضور در معادن افغانستان

شروط ایران برای حضور در معادن افغانستان

۰۷ بهمن ۱۴۰۰

عضو اتاق بازرگانی ایران اظهار داشت: اینکه عربستان یا امریکا جلوی فعالیت ایران در افغانستان را بگیرند، خود یک نقیصه است. باید بتوانیم در بازارهای مختلف دنیا با تعاملی که با کشورها داریم در عین رقابت سهم خود را از بازارها داشته باشیم یعنی کشورها سعی نکنند ما را از برخی بازارها حذف‌ کنند.

میزان حقوق معادن دولتی ۴ برابر شده است

میزان حقوق معادن دولتی ۴ برابر شده است

۲۰ دی ۱۴۰۰

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس بیان کرد:وزارت صمت و شورای معادن به موضوع حقوق دولتی می‌پردازد، احتمالا برای برخی از معادن می‌توان حقوق دولتی را تا این اندازه افزایش داد اما برای برخی از معادن صرفه اقتصادی ندارد و آنها را هم در نظر می‌گیرند.